Vuoden 2009 säät

Vuosi 2009 oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi ja kuivempi.

Talvi

Talvikuukausien eli joulu-helmikuu keskilämpötilat olivat koko maassa pitkäaikeisen keskiarvon yläpuolella. Poikkeama oli suurin Etelä- ja Keski-Lapissa, jossa se oli runsaat 3 astetta ja pienin lounaissaaristossa, jossa se oli asteen luokkaa.

Yksittäisistä kuukausista joulukuu oli huomattavan lauha, kun taas tammikuu ja helmikuu olivat lämpöoloiltaan tavanomaisempia. Kulunut talvi oli kuitenkin selvästi kylmempi kuin edellinen talvi, joka oli poikkeuksellisen, paikoin jopa ennätyksellisen lauha.

Talvikuukausina satoi eniten maan itäosassa, jossa sadesumma kohosi monin paikoin yli 120 millimetrin. Vähiten satoi Keski-Lapissa, jossa jäätiin alle 70 millimetrin. Maan keskiosassa sekä Käsivarren Lapissa satoi yleisesti tavanomaista enemmän, kun taas muualla Lapissa ja maan eteläosassa jäätiin selvästi tavanomaista vähemmille sateille.

Kevät

Myös kevät oli koko maassa keskimääräistä lämpimämpi ja paikoin myös keskimääräistä kuivempi. Maan itäosassa maalis-toukokuun sademäärät jäivät paikoitellen alle puoleen tavanomaisesta. Toisaalta Lapissa ja maan länsiosassa kevään sademäärät olivat lähellä keskiarvoja.

Kesä

Kesän eli kesä-elokuun keskilämpötila vaihteli maan eteläosan n. 16 asteesta pohjoisimman Lapin vajaaseen 10 asteeseen. Länsirannikolla, Pohjanmaalla ja Lapissa oli yleensä hieman tavanomaista lämpimämpää kun taas muualla keskilämpötila jäi hieman pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle. Suhteellisesti lämpimintä oli Länsi-Lapissa, jossa poikkeama oli asteen verran lämpimään suuntaan. Suhteellisesti kylmintä oli taas kaakkoisrajalla, jossa jäätiin asteen verran pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle.

Kesäkuun alussa oli harvinaisen kylmää. Lämpimin jakso sattui kesäkuun loppuun ja aivan heinäkuun alkuun. Tällöin oli monin paikoin helteistä. Jo toisena kesänä peräkkäin 30 asteen raja jäi saavuttamatta. Heinäkuun alussa oli jälleen vuodenaikaan nähden sangen kylmää, ja hallaa havaittiin paikoin maan eteläosassakin.

Sademäärissä esiintyi suuria paikallisia eroja. Tavanomaista sateisempaa oli etelärannikolla lounaissaaristossa ja suuressa osassa Pohjois-Suomea, kun taas paikoin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa oli tavanomaista kuivempaa.

Syksy

Syksyn eli syys-marraskuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon n. 7 asteesta Pohjois-Lapin n. +1 asteeseen. Lukemat ovat tavanomaista korkeampia. Yksittäisistä kuukausista syyskuu ja marraskuu olivat selvästi tavanomaista lämpimämpiä ja lokakuu jonkin verran tavanomaista kylmempi.

Jakson sademäärä vaihteli etelärannikon n. 250 millimetristä Pohjois-Lapin vajaaseen 100 millimetriin. Etelärannikolla, maan itäosassa, Oulun läänissä sekä Etelä- ja Keski-Lapissa oli tavanomaista sateisempaa. Pohjois-Lapissa sademäärä jäi noin puoleen tavanomaisesta.

Lämpötila- ja sademääräkartat 2009

Kuukauden keskilämpötilat vertailuineen

Pylväät kuvaavat vuoden 2009 kuukausikeskilämpötiloja ja ruskea käyrä esittää vertailukauden 1971-2000 keskiarvon.

Lämpöhuiput kuukausittain

Vuorokauden keskilämpötila tilastopohjalla

Vuorokauden keskilämpötila on merkitty vihreällä. Vertailukauden 1971-2000 keskilämpötiloista lasketut tasoitetut arvot ovat 2,5 %, 50% ja 97,5 % esiintymistodennäköisyyden kohdalla. Keskellä oleva lila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50% -arvoa eli mediaania. Kun vuorokauden keskilämpötila (vihreä) alittaa 2,5 tai ylittää 97,5 todennäköisyysrajan, se tarkoittaa, että kyseisenä päivänä vastaavaa sattuu enintään 3 kertaa 100 vuodessa.

Kuukausisademäärät 2009

Pylväät kuvaavat vuoden 2009 kuukauden sademäärän (mm) ja ruskea käyrä esittää vertailukauden 1971-2000 keskiarvon.

Sadehuiput kuukausittain

Termisten vuodenaikojen pituudet