Vuoden 2007 säät

Yhteenveto

Lämpötilojen osalta oltiin selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Vuosi 2007 oli hieman tavanomaista sateisempi.

Talvi

Talven (joulu-helmikuu) keskilämpötila oli alkutalven ennätysleutojen säiden vuoksi maan eteläosassa noin kaksi astetta ja maan keskiosassa noin asteen pitkän ajan keskiarvoa leudompi. Keski- ja Pohjois-Lapissa talven keskilämpötila oli tavanomainen.

Joulu-helmikuun aikana satoi koko maassa tavanomaista enemmän. Eniten satoi Länsi-Suomessa ja Oulun läänissä, missä sademäärät olivat yli 1,5-kertaisia pitkän ajan keskiarvoihin nähden. Suurin osa talven sateista tuli joulu- ja tammikuussa helmikuun ollessa vähäsateinen. Vähiten satoi maan lounaisosassa ja etelärannikolla, missä kuukauden sadekertymä oli alle puolet tavanomaisesta.

Lumipeitteen paksuus on edelleen 10 - 20 senttimetriä ajankohdan keskiarvoja ohuempi etenkin maan itäosassa, Oulun läänissä sekä Etelä-Lapissa, missä lumen syvyys on 10 - 50 senttimetriä. Keski- ja Pohjois-Lapissa lunta on 60 - 90 senttimetriä, mikä on ajankohdalle tyypillistä.

Kevät

Kevät eli maalis-toukokuu oli suurimmassa osassa maata viiden lämpimimmän joukossa 1900-luvulta lähtien. Tämä johtui pääosin maaliskuun ennätyksellisestä lämmöstä, mutta myös muut kevätkuukaudet olivat keskimääräistä lämpimämpiä.

Kesä

Kesän eli kesä-elokuun sademäärät jakautuivat hyvin epätasaisesti. Joillakin alueilla satoi jopa yli 300 millimetriä. Sisämaassa kesän keskimääräinen sadesumma on yleensä 180 - 230 mm. Joillakin alueilla kesäsateet jäivät keskimääräistä pienemmiksi. Esimerkiksi Ahvenanmaalla, osissa Pirkanmaata ja Keski-Suomea sademäärä vaihteli 150...180 millimetrin välillä.

Rankkoja sateita, jolloin muutamassa tunnissa satoi vähintään 20 mm, koettiin etenkin heinäkuussa. Suurin yhden vuorokauden sademäärä, 80 mm, mitattiin kuitenkin elokuun 12. päivänä Luvialla Porin lähellä.

Elokuun loppuun mennessä Suomen maa-alueille osui vajaat 60 000 salamaa, mikä on suunnilleen puolet kesän keskiarvosta. Ukkoset keskittyivät rannikoille ja merialueille, kun tavallisesti eniten ukkostaa maan keskiosissa. Yli 10 000 salamamäärää päivän aikana ei ylitetty tänä kesänä lainkaan. Esimerkiksi rajuna ukkospäivänä 22.8. havaittiin yhteensä koko Suomessa 7000 salamaa.

Koko kesän keskilämpötila oli lämpimän elokuun ansiosta noin asteen verran pitkän ajan keskiarvoa korkeampi.

Hellepäiviä oli maan eteläosassa 15 - 23.  Maan keski- ja pohjoisosassa hellepäiviä oli tavanomaista vähemmän, kun taas maan etelä- ja kaakkoisosassa hieman keskimääräistä enemmän.

Auringonpaistetuntien lukumäärä kesä-elokuussa oli hyvin tyypillinen, koska keskimääräistä pilvisempi heinäkuu tasoittui aurinkoisemmalla elokuulla. Auringonpaistetunteja kertyi Etelä-Suomen ja rannikkoalueiden reilusta 800 tunnista Lapin reiluun 600 tuntiin.

Harvinaisia kesämyrskyjä sattui merialueillamme kahtena päivänä, 31.7. ja 17.8. Heinäkuussa myrskysi eteläisillä merialueilla ja elokuussa Perämerellä.

Syksy

Syksy eli syys-marraskuu oli tänä vuonna maan etelä- ja keskiosassa noin asteen ja Lapissa 1-2 astetta tavanomaista lämpimämpi. Poikkeama johtui lähinnä tavanomaista leudommasta lokakuusta.

Syksyn sademäärät olivat koko maassa varsin tavanomaisia. Lumipeite kasvoi marraskuun alusta lähtien. Lumen syvyys eri puolilla Suomea oli marraskuun lopussa ajankohtaan nähden tyypillinen. Lumipeitteen paksuus Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa sen lounaisosia lukuun ottamatta oli 20 - 40 senttimetriä ja maan etelä- ja keskiosassa vajaa 10 senttimetriä. Maan lounaisosassa sekä rannikon tuntumassa maa oli vielä monin paikoin paljas.

Lämpötila- ja sademääräkartat 2007

Kuukauden keskilämpötilat vertailuineen

Pylväät kuvaavat vuoden 2007 kuukausikeskilämpötiloja ja ruskea käyrä esittää vertailukauden 1971-2000 keskiarvon.

Kuukauden keskilämpötilan ero keskimääräisestä

Kuukauden keskilämpötilan ero vertailukauden 1971-2000 keskiarvosta kullakin paikkakunnalla.

Lämpöhuiput kuukausittain

Vuorokauden keskilämpötila tilastopohjalla

Vuorokauden keskilämpötila on merkitty vihreällä. Vertailukauden 1971-2000 keskilämpötiloista lasketut tasoitetut arvot ovat 2,5 %, 50% ja 97,5 % esiintymistodennäköisyyden kohdalla. Keskellä oleva lila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50% -arvoa eli mediaania. Kun vuorokauden keskilämpötila (vihreä) alittaa 2,5 tai ylittää 97,5 todennäköisyysrajan, se tarkoittaa, että kyseisenä päivänä vastaavaa sattuu enintään 3 kertaa 100 vuodessa.

Kuukausisademäärät 2007

Pylväät kuvaavat vuoden 2007 kuukauden sademäärän (mm) ja ruskea käyrä esittää vertailukauden 1971-2000 keskiarvon.

Kuukausisademäärän osuus keskiarvosta

Pylväät kuvaavat vuoden 2007 kuukauden sademäärän osuutta (%) kauden 1971-2000 keskiarvosta.

Sadehuiput kuukausittain

Termisten vuodenaikojen vaihtumiset ja pituudet