Säätyyppi vaikuttaa sään ennustettavuuteen eri vuodenaikoina

Ylälaidan tekstissä meteorologit kuvaavat näkemystään Suomen säätilan ennustamiseen liittyvistä epävarmuuksista, luotettavuudesta ja erityispiirteistä seuraavan viiden vuorokauden aikana. Meteorologit päivittävät tekstiä kaksi kertaa vuorokaudessa.

Säätyyppiä kuvataan tarvittaessa termillä sateinen, epävakainen, vaihteleva tai poutainen.

Lämpötilan ennustaminen on vaikeinta kylminä pakkastalvina. Vaikeus johtuu siitä, että pakkassäässä paikalliset erot lämpötiloissa voivat olla suuria pilvisyyden paikallisesta vaihtelusta johtuen. Jopa alle 10 kilometrin matkalla lämpötilaero voi olla yli 10 astetta.

Kesällä nopeasti vaihteleva ja epävakainen säätyyppi vaikeuttaa ennusteiden osuvuutta. Korkeapainetilanteessa ennustaminen on huomattavasti helpompaa kuin matalapaineiden yhteydessä, jolloin pilvisyys ja sateet hankaloittavat ennustamista. Erityisesti pienten ja paikallisten sadekuurojen ennustaminen on hankalaa.

Sääennusteiden osuvuutta seurataan

Lämpötilaennusteiden osuvuutta seurataan sekä minimi- ja maksimilämpötilojen että hetkellisten lämpötilaennusteiden osalta. Vuodenajasta ja säätyypistä riippuen 80-95 % yhden vuorokauden lämpötilaennusteista osuu oikeaan 2,5 asteen tarkkuudella. Sääennusteiden osuvuus on kehittynyt huomattavasti viimeisen 25 vuoden aikana erityisesti tietokone-ennusteiden, säämallikehityksen, pitkäjänteisen tutkimustyön ja havaintomenetelmien kehittymisen vuoksi.