Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartat

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat
Normaalitilanne

JÄÄTIEDOTUS 23.05.2022

Jäät liikkuvat hitaasti pohjoiseen ja sulaminen jatkuu.

Perämeren pohjoisosassa on rannikolla paikoin haurasta jäätä. Ulompana on avointa ja joitakin pieniä ajojäälauttoja. Välikivikon ja Hailuodon välillä on kapea alue 10-40 cm paksua harvaa ajojäätä. Hailuodon lounaispuolella on 5 mpk leveydeltä 10-40 cm paksua tiheää ajojäätä. Raahen rannikolta Jaakkoon on 10-40 cm paksua hyvin harvaa ja harvaa ajojäätä. Siitä Nahkiaiseen on 10-40 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä. Jääkenttä haurastuu, mutta siinä on paikoin paksuja ahtojäälauttoja.

Perämeren eteläosassa on Kalajoen rannikolla hyvin harvaa ja harvaa ajojäätä. Kaarlosta ja Ulkokallasta koilliseen on 10-40 cm paksua tiheää ajojäätä. Muualla on avointa.

Jäänmurtajat: Otso avustaa Perämerellä.

Avustusrajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja -kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, II yli 2000 tonnia.
Raahe, I yli 2000 tonnia.
Kalajoki, II yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60° 00' N tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 10 492 7600.

Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen Merenkurkun tai Perämeren satamaan, jossa on voimassa avustusrajoitus, on 20 mpk ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Bothnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset. Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla. Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965–1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämänhetkiset murtajien sijainnit.

Jään laajuus

Jään päivittäinen laajuus Itämerellä (km²). Sinisillä verhokäyrillä on talvien 2007–2020 suurimmat ja pienimmät jäänlaajuudet (min–max) ja laajuuden fraktiilit (25 %–75 %), sekä vihreällä viivalla niiden mediaanilaajuus (50 %). Pisteviivalla edellisen talven (2020–2021) jään laajuus ja mustalla viivalla kuluvan talven (2021–2022) jään laajuus.

Pinta-alat on pyöristetty niin, että alle 100 km² pinta-alat on ilmoitettu yhdellä merkitsevällä numerolla, 100–1 000 km² pinta-alat kahdella ja tätä suuremmat kolmella merkitsevällä numerolla.

Lisätietoa: