Uutinen 15.4.2021

Ruohikkopalovaroituskausi on alkanut

Alueilla, joissa lumi on sulanut ja maa kuivunut, täytyy nyt olla huolellinen tulen kanssa. Jos ruohikkopalovaroitus on annettu, avotulta ei saa tehdä.
Kuva: Juho Aalto

Varoituksia annetaan, jotta maastopaloja ei syttyisi. Ruohikkopalovaroitus merkitään kartalle keltaisella värillä. Se tulee ottaa vakavasti. Pelastuslain mukaan avotulta ei saa tehdä, kun metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa. Lisäksi paikalliset palo- ja ympäristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen teon muunakin aikana, ja näitä määräyksiä tulee noudattaa.

Avotuli ei ole jokamiehen oikeus

Avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa, eli se ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Joissain kaupungeissa on yksiselitteinen avotulen tekokielto muualla kuin siihen erikseen merkityillä paikoilla. Samoin monissa kansallispuistoissa on avotulenteko muille kuin nuotiopaikoille kielletty. Kannattaa tutustua ja noudattaa kansallispuistojen ohjeistusta avotulen teosta.

Nykyisen lainsäädännön mukaan esimerkiksi risujen yms. poltosta ei tarvitse ennakkoon ilmoittaa viranomaisille. Poltto ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa naapureille eikä sitä saa tehdä avotulena ruohikkopalo- tai metsäpalovaroituksen aikaan. Kunnat ovat myös antaneet määräyksiä ja ohjeita risujen yms. poltosta, ja osassa kuntia se on kokonaan kielletty. Metsänhoidollisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava etukäteen alueen pelastuslaitokselle.

Avotulen kanssa on aina syytä olla hyvin varovainen ja pitää mielessä, että sytyttäjä on aina vastuussa tulesta. Heikompikin tuuli lisää aina mahdollisuutta, että tuli leviää.

Ruohikkopalovaroitusten jälkeen metsäpalovaroitukset

Kasvukauden edistyessä ruohikkopaloista ei enää varoiteta, vaan siirrytään antamaan metsäpalovaroituksia. Niissä käytetään kolmiportaista asteikkoa.

”Vaikka lakivaikutukset ovat eri luokilla samat, kasvaa suurten ja nopeasti etenevien metsäpalojen todennäköisyys oranssissa ja punaisessa luokassa”, korostaa ylimeteorologi Sari Hartonen Ilmatieteen laitokselta.

Varoitukset näkyvät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla (paikallissääsivu ja varoitukset -sivu) ja Ilmatieteen laitoksen sääsovelluksessa.

Keväät ovat aikaistuneet ja kuivuneet, joten ruohikkopalovaroituskausi alkaa nykyään tyypillisesti aikaisemmin kuin muutama kymmenen vuotta sitten. Ilmaston muuttuessa kuivat keväät yleistyvät, mikä lisää maastopalojen vaaraa lähitulevaisuudessa edelleen.

Lisätietoja:

Voimassa olevat varoitukset Tietoa ruohikkopalo- ja metsäpalovaroituksista Ilmatieteen laitoksen sääsovellus

Avotulen teon rajoitukset pelastustoimen verkkosivuilla Risujen poltosta pelastustoimen verkkosivuilla

RuohikkopaloMetsäpaloVaroitus