Tiedote 9.8.2021

IPCC:n raportti: ihmisten toiminta on aiheuttanut ennennäkemättömän laajoja ja nopeita muutoksia ilmastossamme

Ihmisten toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat jo muuttaneet ilmastoa merkittävästi. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa 9.8. julkaisemassaan raportissa, että useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai palautuvat hitaasti. Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästöt kehittyvät tulevaisuudessa.
Kuva: Ilmatieteen laitos

Tieteellinen ymmärrys ilmastonmuutoksesta on vahvistunut entisestään ja tulos on selvä: Maapallon keskilämpötila on noussut noin 1,1 °C esiteolliseen aikaan verrattuna ja ihmisten toiminta on aiheuttanut lähes kaiken tämän lämpenemisen. Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet, lämpötila ja merenpinta kohoavat ja jäätiköt vetäytyvät nopeammin kuin tuhansiin vuosiin. Arktisella alueella ilmasto lämpenee nopeammin kuin maapallolla keskimäärin – jopa yli kaksinkertaisella vauhdilla.

”IPCC:n kuudenteen arviointiraporttiin koostettu tutkimustieto osoittaa, että ilmaston lämpenemisestä johtuvat muutokset ovat ennennäkemättömän laajoja, nopeita ja osin peruuttamattomia. Lämpenemisen vaikutukset ja riskit kasvavat, mitä enemmän maapallon ilmasto lämpenee. Siksi jokainen asteen kymmenys lämpenemistä on merkittävä: estettynä se pienentää riskejä tai lämpötilan nousuna se voimistaa riskejä yhteiskunnille ja luonnolle”, Suomen IPCC-työryhmän puheenjohtaja ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Jussi Kaurola sanoo.

”Tiedeyhteisön viesti on selkeä ja vakavampi kuin koskaan aiemmin. Ilmastokriisin torjunnalla on kiire ja tarvitsemme kaikkialla maailmassa entistä tiukempia päästövähennystavoitteita – sekä erityisesti toimia ja päätöksiä, joilla ne saavutetaan. EU:n ilmastotoimissa on päästävä yli 55 prosentin päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä. IPCC:n tuoreen raportin valossa on ilmiselvää, että lisäpäätöksiä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan myös syksyn budjettiriihestä”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Arviot ilmastonmuutoksen kehityksestä tarkentuneet

IPCC arviointiraportti tarkastelee, miten päästöjen kehittyminen vaikuttaa ilmastoon. Arvio ilmaston herkkyydestä kasvihuonekaasupäästöille on tarkentunut entisestään. Tämä mahdollistaa aiempaa luotettavammat arviot siitä, mikä päästöjen määrä vastaa 1,5 asteen lämpenemisen tasoa ja milloin se saavutetaan päästöskenaarioissa. Edellisen vuonna 2013 ilmestyneen arviointiraportin jälkeen on käynyt selvemmäksi, että ihmistoiminnasta peräisin olevilla kasvihuonekaasupäästöillä ja niiden lämmittävällä vaikutuksella on yhteys helleaaltoihin, rankkasateisiin, kuivuuteen, trooppisiin myrskyihin sekä niiden esiintymisessä ja voimakkuudessa tapahtuneisiin muutoksiin. Esimerkiksi jotkin viime vuosikymmenellä mitatuista hyvin korkeista lämpötiloista olisivat olleet erittäin epätodennäköisiä ilman ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta.

Raportti keskittyy aiempaa enemmän alueelliseen ilmastonmuutostietoon ja tukee näin riskien arviointia sekä päätöksentekoa. Ihmistoiminnan vaikutus on jo muuttanut sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden esiintymistä kaikkialla maapallolla, mutta vaikutukset eroavat alueellisesti.

Ratkaisun avaimet tiedetään – toimia tarvitaan viipymättä

Kaikkien raportissa käytettyjen skenaarioiden mukaan 1,5 °C lämpenemisen taso ylitetään todennäköisesti viimeistään 2030-luvun alkupuolella. Skenaarioiden mukaan on mahdollista, että jos kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät nopeasti ja jyrkästi nollaan vuosisadan puolivälissä, maapallon keskilämpötilan nousu palautuu 1,5 asteen tason alle vuosisadan loppupuolella.

Lämpötilan nousu voidaan siis pysäyttää vain vähentämällä viipymättä ihmistoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidin päästöt nollaan ja leikkaamalla muiden ilmastoa lämmittävien yhdisteiden päästöjä voimakkaasti. Päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii sitä, että ilmakehästä sidotaan hiilidioksidia.

Raportin mukaan vuosisadan puolivälissä tulisi olla tilanteessa, jossa ihmisten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat korkeintaan yhtä suuret kuin ihmisten luomat hiilinielut. Ihmisten täytyy pystyä sitomaan toiminnastaan aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ilmakehästä: tätä kutsutaan nettonollapäästöiksi. Päästövähennysten vaikutus lämpötilaan ja muihin ilmastosuureisiin näkyy vasta viiveellä.

IPCC koostaa tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta

IPCC:n 9.8.2021 julkaisema raportti käsittelee ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa ja kokoaa yhteen tutkitun tiedon ilmastojärjestelmän tilasta, muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. Edellinen vastaava raportti julkaistiin vuonna 2013.

Raportti on ensimmäinen osa IPCC:n kuudennesta ilmastonmuutoksen arviointiraportista, joka julkaistaan vuosina 2021–2022. Kuudennen arviointiraportin kaksi muuta osaa julkaistaan keväällä 2022. Toinen osaraportti käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista ja kolmas osaraportti ilmastonmuutoksen hillintää. Syksyllä 2022 julkaistava synteesiraportti vetää yhteen tulokset kolmesta osaraportista.

Raportin tuloksista on tehty infografiikoita, jotka julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi. Raportin yhteenveto päätöksentekijöille (Summary for Policymakers) käännetään myöhemmin myös suomeksi.

Lisätietoja:

Ilmastontutkimusohjelman johtaja, tutkimusprofessori Hannele Korhonen, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 2135, hannele.korhonen@fmi.fi

Apulaisprofessori, Lead Author 1. osaportissa Annalea Lohila, Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopisto, puh. 050 366 3242, annalea.lohila@fmi.fi

Erityisasiantuntija Kaarle Kupiainen, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 232, kaarle.kupiainen@ym.fi

Pääjohtaja, Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja Jussi Kaurola, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 2201, jussi.kaurola@fmi.fi

Ministerin haastattelupyynnöt: Timo Juurikkala, ministerin erityisavustaja, p. 029 525 0109, timo.juurikkala@ym.fi

Ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä, Ilmatieteen laitos, puh, 050 3011 988, antti.makela@fmi.fi (Vahinkoa aiheuttavat sääilmiöt, ilmastonmuutoksen vaikutukset sään- ja ilmaston ääri-ilmiöihin)

Tutkimusprofessori, yksikön päällikkö Jari Liski, Ilmatieteen laitos, puh. 040 748 5088, jari.liski@fmi.fi (Hiilinielut, hiilenkierto)

Tutkimusprofessori, yksikön päällikkö Timo Vihma, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 4173, timo.vihma@fmi.fi (Meret, polaarialueet)

IPCC: Raportin materiaalit (englanniksi) Ilmatieteen laitos: Raportista tehdyt infografiikat vapaasti käytettäväksi (suomeksi, julkaistaan myöhemmin ruotsiksi)

Tausta-artikkeli: IPCC koostaa tieteellisesti tuotettua tietoa päätöksenteon tueksi Tausta-artikkeli: Ilmastoskenaariot maalaavat erilaisia tulevaisuuskuvia ja auttavat arvioimaan, miten ilmasto eri tilanteissa muuttuisi

Asiantuntijat kertovat raportin päätulokset julkaisutilaisuudessa 9.8. Julkaisutilaisuus järjestetään 9.8.2021 klo 13-14:30. Tilaisuutta voi seurata verkossa Tiedekulman sivuilla. Lisätiedot ja ohjelma löytyvät ympäristöministeriön sivuilta.

IPCCIlmastonmuutosIlmastoTutkimusTiede