Laskentajärjestelmä

Esimerkkinä laskentajärjestelmästä on alla esitetty Ilmatieteen laitoksessa käytössä olleen alueellisen säänennustusmallin ympärille rakennettu järjestelmä.

Laskennan aluksi järjestelmään syötetään kansainvälisistä tietoverkoista saatavissa olevat havainnot havainnot. Erikoistoimituksena IL:n merimalliyksiköstä saadaan Itämeren jää- ja merilämpötiladataa, vastavuoroisesti säämallista toimitetaan ennustetut tuulennopeudet ja muita ennusteita aalto- ja merenkorkeusmalleissa käytettäviksi. Suomen Ympäristökeskuksesta saadaan lisäksi mittauksia järvien pintalämpötiloista.

Alueellisen säämallijärjestelmän periaatteellinen rakenne ja tiedonsiirtoyhteydet Ilmatieteen laitoksessa.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) globaalista mallista saadaan reuna-arvot, eli tieto siitä, miten sää käyttäytyy laskenta-alueen reunoilla, ja sinne myös toimitetaan laskennan tulokset varastoitavaksi. Osa tuloksista tallennetaan myös IL:n omaan tietokantaan jatkosovellusten käytettäväksi. Lopuksi ennusteista piirretyt graafiset tuotteet toimitetaan Internet-palvelimelle katsottaviksi.

Laskenta tapahtuu Ilmatieteen laitoksen omassa supertietokoneessa Cray XC30. Käytössä on kaksi samanlaista yksikköä. Kummassakin laitteessa on 3420 laskentayksikköä, joiden huipputeho on 70 TFlops eli 70 biljoonaa laskutoimitusta sekunnissa.

25.4.2022