Laskentajärjestelmä

Esimerkkinä laskentajärjestelmästä on alla esitetty Ilmatieteen laitoksessa käytössä olevan alueellisen HIRLAM-säänennustusmallin ympärille rakennettu järjestelmä.

Aluksi järjestelmään syötetään kansainvälisistä tietoverkoista saatavissa olevat havainnot havainnot. Erikoistoimituksena IL:n merimalliyksiköstä saadaan Itämeren jää- ja merilämpötiladataa, vastavuoroisesti säämallista toimitetaan ennustetut tuulennopeudet ja muita ennusteita aalto- ja merenkorkeusmalleissa käytettäviksi. Suomen Ympäristökeskuksesta saadaan lisäksi mittauksia järvien pintalämpötiloista.

Hirlam-mallijärjestelmän periaatteellinen rakenne.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) globaalista mallista saadaan reunat-arvot, eli tieto siitä, miten sää käyttäytyy laskenta-alueen reunoilla, ja sinne myös toimitetaan laskennan tulokset varastoitavaksi. Osa tuloksista tallennetaan myös IL:n omaan tietokantaan jatkosovellusten käytettäväksi. Lopuksi ennusteista piirretyt graafiset tuotteet toimitetaan Internet-palvelimelle katsottaviksi.

Laskenta tapahtuu Ilmatieteen laitoksen omassa supertietokoneessa Cray XC30. Käytössä on kaksi samanlaista yksikköä, joista toinen toimii tuotanto- ja toinen varakoneena. Kummassakin laitteessa on 3420 laskentayksikköä, joiden huipputeho on 70 TFlops eli 70 biljoonaa laskutoimitusta sekunnissa.