Uutinen 20.5.2022

Ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä perustaa käsittelevän IPCC-raportin yhteenveto saatavilla suomeksi

Suomenkielinen yhteenveto esittelee keskeisimmät ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä perustaa koskevat tulokset, jotka sisältyvät IPCC:n kuudennen arviointiraportin ensimmäiseen osaraporttiin. Raportti julkaistiin vuoden 2021 elokuussa.
Kuva: Adobe Stock

Yhteenveto auttaa ymmärtämään ilmaston nykyistä tilaa ja tähänastisia muutoksia sekä ihmisten toiminnan vaikutuksia ilmastoon. Lisäksi siinä arvioidaan nykyisen tietämyksen pohjalta ilmaston tulevia muutoksia maailmanlaajuisesti ja eri alueilla.

Lopuksi esitetään laskelmia, miten paljon ilmakehään vielä voidaan päästää hiilidioksidia, jos maapallon lämpeneminen halutaan saada rajoitettua puoleentoista tai kahteen asteeseen verrattuna teollistumista edeltävään aikaan.

Tiivistelmän suomennos on laadittu raportin englanninkielisen yhteenvedon (Summary for Policymakers) pohjalta. Suomenkielinen yhteenveto keskittyy raportin asiasisältöön. Yhteenvedossa käytetään mahdollisuuksien mukaan yleiskielisiä ilmaisuja ja paikoin selitetään alkuperäistä tekstiä, mutta varsinainen asiasisältö on pyritty välittämään muuttumattomana. Suomennos on laadittu Ilmatieteen laitoksella.

Lisätietoja:

TutkimusIPCCIlmastoIlmastonmuutos