Tiedote 19.4.2024

Maastopalokausi on alkanut: maastopalovaroitus korvaa ruohikko- ja metsäpalovaroitukset

Maastopalovaroitus varoittaa kuivasta ja syttymisherkästä maastosta. Kun varoitus on voimassa, avotulta ei saa sytyttää.
Kuva: Tuomo Bergman.

Vaikka sää on nyt ajankohtaan nähden kylmä, Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla näkyy jo maastopalovaroituksia Pohjanmaalle viikonlopuksi.

Tästä keväästä alkaen Ilmatieteen laitos ei anna enää ruohikko- ja metsäpalovaroituksia, vaan käytössä on yksi varoitustyyppi, maastopalovaroitus. Uusi termi on määritelty uudistetussa pelastuslaissa, joka tuli voimaan vuoden 2024 alussa.

"Varoituksilla pyritään vähentämään maastopaloja tilanteissa, joissa maastopalon vaara on ilmeinen maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden vuoksi", sanoo yhteyspäällikkö Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta.

Maastopalovaroitukset ovat vuorokausikohtaisia, ja niitä voidaan antaa jopa viisi vuorokautta etukäteen. Alkavan vuorokauden varoitus annetaan aina keskiyöllä, mutta varoituksia voidaan poistaa myös muina varoitusten päivitysaikoina, säätilanteen niin salliessa.

Varoitukset julkaistaan Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen varoituskartalla ja paikallissääsivulla. Varoituskartassa maastopalon merkkinä käytetään ruohikkopaloista tuttua merkkiä.

Maastopalovaroituksissa on kolme vaaratasoa, keltainen, oranssi ja punainen. Suurten ja nopeasti etenevien maastopalojen todennäköisyys kasvaa oranssin ja punaisen tason varoituksissa.

Meteorologi hyödyntää varoituksia antaessaan oman osaamisensa lisäksi maastopaloindeksiä sekä säähavaintoja ja -ennusteita. Maastopaloindeksi laskee maaston kuivuutta käyttäen apuna säähavaintoja, kuten sademäärää, ilman lämpötilaa ja tuulta. Indeksi on kehitetty Ilmatieteen laitoksella Suomen oloihin sopivaksi.

Avotulta ei saa tehdä varoituksen ollessa voimassa

Jos maastopalovaroitus on voimassa, avotulta ei saa tehdä. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tuli voi päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin seurauksena. Nuotion lisäksi esimerkiksi kertakäyttögrilli on avotuli.

"Kielto koskee maastopalovaroituksen kaikkia kolmea luokkaa, keltaista, oranssia ja punaista. Ennen kuin tekee tulen, tulee aina tarkistaa voimassa oleva, kuluvaa vuorokautta koskeva varoitus", Bergman korostaa.

Avotulen tekoon täytyy aina olla maanomistajan lupa, eli se ei kuulu jokaisen oikeuksiin (entisiin jokamiehen oikeuksiin). Sytyttäjä on aina vastuussa tulesta. Kaupungissa voi olla yksiselitteinen avotulen tekokielto muualla kuin siihen erikseen merkityillä paikoilla. Pelastus- tai ympäristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen teon muunakin aikana.

Lisätietoja:  

Yhteyspäällikkö, meteorologi Tuomo Bergman, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 2035, tuomo.bergman@fmi.fi 

MaastopalovaroitusMaastopaloVaroitus