Tiedote 24.1.2024

Revontulipalvelu uudistui entistä tarkemmaksi

Olemme uudistaneet revontulten tähyäjiä palvelevat reaaliaikaiset tuotteemme verkkopalvelussa: magneettisen aktiivisuuden kartan ja vuorokauden historian näyttävä pylväskaavion.
Revontulia kaupungissa. Kuva: AdobeStock.

Revontulten loimutessa taivaalla maan pinnalla mitataan usein tavallista suurempia magneettikentän vaihteluita. Tähän perustuva magneettisen aktiivisuuden reaaliaikainen seuranta on palvellut revontulten todennäköisyydestä kertovana tuotteena jo parinkymmenen vuoden ajan.

Revontulipalvelussa nyt kaksi kynnysarvoa 

Nyt revontulipalvelua osoitteessa www.ilmatieteenlaitos.fi/revontulet-ja-avaruussaa on viilattu paremmaksi. Periaate on ennallaan: magneettikentän vaihteluiden kasvaminen kertoo kasvaneesta revontulten todennäköisyydestä. Tuoreimmat mitatut arvot esitetään kartalla ja vuorokauden historia asemakohtaisissa pylväskaavioissa. 

Tärkein muutos on, että olemme määrittäneet uudestaan kynnysarvot, joiden kohdalla kerromme revontulten todennäköisyyden kasvavan. Kyllä, kynnysarvot monikossa, koska niitä on nyt entisen yhden sijasta kaksi. 

Kynnysarvojen määrittämiseen käytimme 146 747:ää revontulikameroiden kuvaa Kevolta, Muoniosta ja Hankasalmelta. Kuvissa oli 463 tuntia revontulinäytöksiä sisältäen myös pimeän taivaan hetkiä, mikä oli tärkeää, jotta saimme tilastollista aineistoa myös sellaisesta aktiivisuustasosta, johon ei yleensä liity revontulia. 

Ylempi kynnysarvo vastaa merkitykseltään likimain aiempaa: sen ylittyessä näyttävät revontulet käyvän todennäköisiksi. Siksi pylväät ja kartan merkit väritetään punaisiksi ylemmän kynnyksen ylittyessä, kuten aiemmin ainoan kynnyksen ylittyessä. 

Uutuutena olemme ottaneet käyttöön alemman kynnyksen, jonka ylittyessä pylväät ja kartan merkit väritetään keltaisiksi. Kun alempi kynnys ylittyy mutta ylempi ei, revontulet ovat jo hyvinkin mahdollisia, mutta yleensä himmeitä ja vaatimattomia. Jokainen mittauspaikka tarvitsee yhä omat kynnysarvonsa, jotka esitetään vaakaviivoina pylväskaaviossa. 

R-luku kuvaa revontulten todennäköisyyttä 

Uudistuksessa myös aktiivisuusindeksin laskentatapaa muutettiin. Nimesimme indeksin R-luvuksi, ”R” niin kuin revontuli. R-luku kuvaa magneettikentän muutosnopeutta, mutta se ei ole suoraan fysikaalisissa yksiköissä. R-luvun arvo on yleensä kymmeniä tai satoja, joten sen voi ilmoittaa kätevästi kokonaislukuna. 

R-luku lasketaan viiden minuutin välein aiemmassa aktiivisuusindeksissä käytetyn kymmenen minuutin sijasta. Palvelu on siis nyt myös entistäkin ajantasaisempi.  

Myös palvelun saavutettavuutta on parannettu. Keltaiset karttamerkit on muutettu neliöiksi ja punaiset vinoneliöiksi, jolloin eri tasojen tunnistaminen ei ole pelkästä väristä kiinni. 

Lisätiedot

Uudistunut revontulipalvelu https://www.ilmatieteenlaitos.fi/revontulet-ja-avaruussaa Teematietoa revontulista https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tietoa-revontulista 

Avaruussäätutkimuksen ryhmäpäällikkö Tiera Laitinen puh. 029 539 4651 

RevontulipalveluR-luku