Ilmatieteen laitoksen NETRA-asiakirjat

Ilmatieteen laitoksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunnan hyväksymät talousarviot (TA) ja lisätalousarviot (LTA) löytyvät Eduskunnan sivustolta.

Seurantatiedot

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla.