Sadehavainnot Pohjoismaat

Kuvassa näkyy 15 minuutin välein säätutkilla havaittu vesi- ja lumisade. Punertavilla alueilla on satanut rankasti tai kohtalaisesti, sinertävillä heikosti.

Pohjoismainen tutkayhdistelmäkuva sisältää tutkakaikuja Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Virosta. Kuvat syntyvät edellä mainittujen maiden ilmatieteen laitosten tutkaverkkoprojektin (NORDRAD) tuloksena.

Heikoimmista kaiuista osa on häiriökaikuja, joita aiheuttavat mm. rannikot, meri, linnut ja kesällä varsinkin hyönteiset. Myöskään pienialaiset kuurosateet eivät välttämättä näy tässä kuvassa, sillä kuvan erotuskyky on noin 4 kilometriä. Suomen sateet näkyvät tarkemmin Sade- ja pilvialueet -pääsivulla, josta häiriökaikuja on pystytty poistamaan tehokkaasti.

Lue lisää