Harvinaisia säätsunameja esiintyy Suomessakin

Suomen rannikolla, varsinkin saaristossa, voi kesäaikaan havaita äkillisiä vedenkorkeuden heilahteluja, kuin pieniä tsunamiaaltoja. Veden nousuja ja laskuja voi olla yksi tai useampia muutaman minuutin tai noin vartin välein. Nopeat vedenkorkeuden vaihtelut aiheuttavat voimakkaita virtauksia ja pyörteitä, jotka vaihtavat suuntaa heilahtelujen tahdissa. Joidenkin silminnäkijöiden mukaan näyttää siltä kuin vesi kiehuisi.

Ilmiössä on kyse niin kutsutusta säätsunamista eli meteotsunamista (meteorologinen tsunami), joka syntyy ilmakehän ja meren vuorovaikutuksen seurauksena. Ilmiöön liittyy esimerkiksi ukkos- tai puuskarintaman ylikulku ja pieni äkillinen muutos ilmanpaineessa. Jos tällainen rintama liikkuu meren yllä nopeudella, joka on sama kuin tsunamiaallon nopeus meressä, rintama voimistaa jatkuvasti mereen synnyttämäänsä aaltoa.

Säätsunamit käyttäytyvät kuten muutkin tsunamiaallot. Syvässä vedessä kulkeva tsunamiaalto on huomaamaton, mutta rantaan saapuessaan aallon energia pakkautuu pienempään vesimäärään ja aallon korkeus kasvaa huomattavasti. Aallonpituus on kilometrien luokkaa, paljon suurempi kuin tavallisilla tuulen kehittämillä aalloilla.

Säätsunamit eivät ole yhtä voimakkaita kuin maanjäristysten aiheuttamat tsunamit, ja huomattavat vedenkorkeusheilahtelut rajoittuvat yleensä yksittäisiin merenlahtiin tai kapeikkoihin. Ilmiö havaitaan paikoissa, joissa rannikon ja pohjan muoto voimistaa saapuvaa aaltoa. Suomessa aaltojen korkeus on enimmillään ollut noin metrin, eivätkä ne ole aiheuttaneet merkittävää vahinkoa. Odottamattomat virtaukset ja vedenkorkeuden vaihtelut voivat kuitenkin aiheuttaa vaaratilanteita ja kolhuja veneilijöille.

Ilmiö on melko yleinen mm. Välimerellä, jossa se tunnetaan nimellä rissaga. Suomessa huomiota herättävän voimakkaat säätsunamit ovat harvinaisia, mutta pienet saman ilmiön aiheuttamat vedenkorkeusvaihtelut yleisempiä kuin aikaisemmin on tiedetty. Ilmiön yleisyyttä Suomen rannikolla on selvitetty.

Säärintaman eteneminen Suomenlahden yli kartalla klo 17:30-18:30.
Suomenlahdella havaittiin 8. elokuuta 2010 säätsunami, jonka aiheutti etelästä lahden yli liikkunut voimakas ukkoskuuronauha. Ajat ovat UTC-aikaa. Kuva: Pellikka ym. (2014).

Havaintoja äkillisistä vedenkorkeuden vaihteluista voi ilmoittaa Ilmatieteen laitoksen Meripalveluihin: meripalvelut@fmi.fi, p. 029 539 6436.