Puheenvuoro 4.11.2022

Yhteisiä ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin

Tuottamamme tutkimus ja palvelut vaikuttavat amerikkalaisten ja suomalaisten elämään ja toimeentuloon joka päivä, kirjoittaa NOAA:n johtaja Mark Paese.
Kuva: Shutterstock.

Ilmastonmuutos aiheuttaa monia samankaltaisia haasteita sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Sääolot ovat muuttuneet jo nyt. Kuivuus, tulvat, helleaallot ja metsäpalot ovat lisääntyneet. Pelkästään vuoden 2021 aikana Yhdysvalloissa tapahtui 20 erillistä yli miljardin dollarin sää- ja ilmastokatastrofia, joiden aiheuttamat kustannukset olivat yhteensä 145 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kansallisen meri- ja ilmakehähallinnon NOAAn (National Oceanic and Atmospheric Administration) ja Suomen Ilmatieteen laitoksen tutkimus ja palvelut vaikuttavat amerikkalaisten ja suomalaisten elämään ja toimeentuloon joka päivä. NOAA ja Ilmatieteen laitos pyrkivät varmistamaan, että tarjoamme oikea-aikaista, täsmällistä, tarkkaa, saavutettavaa ja käyttökelpoista sää-, vesi- ja ilmastotietoa, jotta niin päättäjät kuin tavalliset ihmiset voivat tehdä yhteisöjään ja itseään koskevia päätöksiä nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteistyön mahdollisuuksia Sodankylässä

Äskettäinen vierailuni Ilmatieteen laitoksen Sodankylän Arktiseen avaruuskeskukseen tarjosi tilaisuuden keskustella siitä, miten voimme edistää yhteistyötämme vuonna 2021 allekirjoitetun organisaatioidemme välisen ilmakehätieteen ja -teknologian yhteistyösopimuksen mukaisesti. Oli ilahduttavaa nähdä Sodankylän uudet antennikentät ja mittaustornit sekä kuulla, kuinka laaja-alaista tutkimusta Sodankylässä tehdään sekä paikan päällä että yhteistyössä NOAA:n ja muiden kumppanien kanssa.

Keskustelimme yhdessä Ilmatieteen laitoksen kollegoidemme kanssa tuloksekkaasti siitä, miten Ilmatieteen laitos voisi mahdollisesti toimittaa satelliittidataa NOAA:lle. Lisäksi keskustelimme avaruussää- ja avaruustilannekuvaan liittyvästä yhteistyöstä ja arktisen ilmakehän koostumuksen reaaliaikaisesta seurannasta. Pohdimme myös sitä, miten voisimme yhteistyössä parantaa hiilen seurantaan, tulviin, metsäpaloihin ja ilmanlaatuun liittyvää palvelutarjontaa ja tutkimusta.

NOAA:n johtaja Mark Paese (3. oikealta) vieraili Sodankylässä Arktisessa avaruuskeskuksessa syksyllä 2022. Kuva: Joanna Saarinen.

Poikkitieteellisyys on tärkeää

Olin vaikuttunut siitä, kuinka monien eri sidosryhmien edustajat olivat kuuntelemassa Ilmatieteen laitoksen päätoimipisteessä Helsingissä pitämääni seminaaria sekä seminaaria seuranneesta keskustelusta. Kerroin seminaariesityksessäni, että NOAA pyrkii tarkastelemaan säätä, vettä ja ilmastoa sekä niihin liittyviä biokemiallisia prosesseja ja ihmisen toimintaa integroituneena ja holistisena järjestelmänä. Tämä edellyttää meitä ylittämään sekä poliittisia että tieteellisiä rajoja.

Kansainväliset kumppanuudet, kuten NOAA:n ja Ilmatieteen laitoksen kumppanuus, sekä poikkitieteellinen yhteistyö ovat olennaisen tärkeitä integroitujen ympäristömallinnusjärjestelmien edistämisen kannalta. Näitä järjestelmiä tarvitaan sen varmistamiseksi, että sää- ja ilmastopalvelumme tarjoavat kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen tason päätöksentekijöille heidän tarvitsemaansa tietoa, jotta he voivat tehdä yhteisöjensä kannalta parhaita valintoja.

Sää- ja ilmastopalvelumme auttavat päätöksentekijöitä tekemään yhteisöjensä kannalta parhaita valintoja.

Sidosryhmäkeskustelun aikana meillä oli tilaisuus keskustella useista eri aiheista. Keskustelimme muun muassa yksityisen sektorin roolista seuraavan sukupolven in-situ -instrumenttien kehittämisessä, mikä auttaa ymmärtämään myrskyjärjestelmiä paremmin. Satelliitti-instrumentit puolestaan auttavat meitä ymmärtämään ja ennustamaan avaruussään ilmiöitä sekä parantavat avaruutta koskevaa tilannekuvaa. Olin hämmästynyt haasteidemme ja mahdollisuuksien yhtäläisyydestä.

Paikallisia ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin

On selvää, että NOAA ja Ilmatieteen laitos tulevat näkemään dataamme, tietojamme ja palveluitamme koskevan kysynnän kasvavan. Mikään kansakunta ei pysty vastaamaan näihin tarpeisiin yksin. Kansainvälisen tiedeyhteisön on löydettävä paikallisesti hyödynnettäviä ratkaisuja yhteisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Luotan siihen, että NOAA ja Ilmatieteen laitos voivat yhdessä auttaa yhteisöjämme ymmärtämään muuttuvaa ilmastoa sekä auttaa niitä valmistautumaan paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ryhtymään toimiin niiden vähentämiseksi. Näin voimme osaltamme varmistaa, että kaikki yhteisömme ovat turvallisia, terveitä ja ne voivat hyvin.

Mark Paese

Kirjoittaja on NOAA:n National Environmental Satellite, Data & Information Service (NESDIS) -palvelun johtaja.

KansainvälisyysSodankyläSatelliittiNOAA