Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 19. toukokuuta 2022 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 23.5. - 19.6.2022 seuraavaa:

Lämpötila

  • Ennustejakson ajan lämpötilat ovat lähellä keskimääräistä tai on keskimääräistä viileämpää. Ensimmäisellä viikolla Lapissa on hieman keskimääräistä lämpimämpää.

Sademäärä

  • Ensimmäisellä viikolla sademäärät ovat lähellä keskimääräistä tai on hieman keskimääräistä poutaisempaa. Toisella viikolla voi paikoin olla hieman keskimääräistä sateisempaa. Kahdella viimeisellä viikolla ei ole poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) toukokuun 2022 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan kesäkuusta elokuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Ennusteen mukaan jakson keskilämpötila on Lapissa ja maan keskiosassa 0...0,5 astetta ja maan eteläosassa 0,5...1,0 astetta tavanomaista korkeampi.

Sademäärä

  • Ennusteen mukaan maan itä- ja pohjoisosassa on noin 0-50 mm tavanomaista vähäsateisempaa.

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

20.5.2022

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)

  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita

  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta

  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.