Uutinen 30.11.2020

Kansainvälinen yhteistyö sääennusteiden kehittämiseksi tiivistyy

Uuden yhteistyösopimuksen tavoitteena on parantaa lähiajan sääennusteiden tarkkuutta.
Kuva: Tommi Mäkelä

Ilmatieteen laitokset 26 maasta ovat solmineet perjantaina 27. marraskuuta yhteistyösopimuksen (ACCORD: A Consortium for COnvection-scale modelling Research and Development) säämallien kehittämisestä. Säämallit ovat keskeinen osa sään ennustamista. Niiden tarkkuus ja kyky hyödyntää laajasti tuoreimpia havaintoja vaikuttaa merkittävästi siihen, miten tarkkoja alueellisia sääennusteita voidaan tuottaa yhteiskunnan tarpeisiin. Suomi ja Ilmatieteen laitos on aikaisemmin kehittänyt alueellista sääennustejärjestelmää yhdessä kymmenen, lähinnä pohjois-eurooppalaisen maan kanssa. Uusi yhteistyösopimus laajentaa tämän tutkimus- ja kehitysyhteistyön Euroopan suurimmaksi alueelliseksi säämallikonsortioksi.

"Uuden säämallikonsortion tavoitteena on kehittää säänennustusjärjestelmä, joka kykenee tuottamaan maailman johtavat alueelliset sääennusteet lähihetkestä aina noin 3 vuorokauteen asti keskittyen erityisesti äärisääilmiöiden ennustamiseen", kertoo Sami Niemelä, Meteorologian ja meritieteen tutkimusohjelman toimialajohtaja. "Tutkimus- ja kehitystyö keskittyy erityisesti ilmakehäprosessien tarkempaan kuvaamiseen, havaintojen tehokkaampaan käyttöön, ennustettavuuden parempaan arviointiin sekä uusien laskentateknologioiden parempaan hyödyntämiseen."

Meteorologisella yhteistyöllä on hyvin pitkä perinne Euroopassa. Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT vastaa sääsatelliittien hankinnasta ja toiminnasta, yhteistyöjärjestö EUMETNET koordinoi yhteistä havaintotoimintaa ja Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF tuottaa globaalit säämallituotteet kansallisten ilmatieteen laitosten käyttöön.

Sen lisäksi säämallikehitystä on tehty useissa alueellisissa konsortioissa 1980-luvulta lähtien. Tämän päivän sopimus yhdistää kolmen laajan konsortion yhteistyön. Uusi konsortio tekee tiivistä yhteistyötä EUMETSATin, ECMWF:n ja EUMETNETin kanssa.

Uuden ACCORD konsortion jäsenmaat ovat Algeria, Belgia, Bulgaria, Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Itävalta, Kroatia, Liettua, Marokko, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Tunisia, Turkki, Unkari ja Viro.

Katso video ACCORD-säämallikonsortion toiminnasta.

Lisätiedot:

Toimialajohtaja Sami Niemelä, puh. 050 573 7738, sami.niemela@fmi.fi

SääennusteSäämalliKansainvälinen yhteistyö