Merkittäviä myrskyjä ja rajuilmoja Suomessa

Muistatko Maurin, Tapanin ja Astan? Suomen historiassa on koettu monia voimakkaita myrskyjä ja rajuilmoja, jotka ovat jääneet ihmisten mieliin ja historiankirjoihin.

Myrskyillä tarkoitetaan matalapaineisiin liittyviä verrattain laaja-alaisia ja pitkäkestoisia voimakkaita tuulia. Rajuilmat ovat ukkospilviin liittyviä rajuja, usein lyhytkestoisia ja paikallisia ukkospuuskia.

Tälle sivulle on koottu lista Suomen historian merkittävistä myrskyistä ja rajuilmoista. Listan koostamisessa on hyödynnetty tietoa ilmiöiden vaikutuksista sekä median uutisointia. Historiallisten ilmiöiden osalta painettu media on tärkeä, joskaan ei täydellinen tietolähde. Nykyisin laadukasta vaikutustietoa on saatavilla esimerkiksi pelastuslaitoksen tietojärjestelmästä, jonka hätäpuhelutiedoista voidaan erottaa sään aiheuttamat tapaukset. Myös sähkökatkoista on nykyisin saatavilla kattavaa, reaaliaikaista tietoa.

2000-luvun myrskyissä ja rajuilmoissa ehtona listalle pääsyssä on, että vähintään jokin näistä kriteereistä täyttyy:

  • tilanteesta on aiheutunut vähintään 1 000 pelastustoimen tehtävää

  • sähköttömiä talouksia on ollut vähintään 100 000 tai

  • puustotuhoja on aiheutunut vähintään 0,5Mm³.

Näiden tietojen saatavuus 2000-lukua edeltäneiltä vuosikymmeniltä on usein puutteellista tai tiedot puuttuvat kokonaan, minkä vuoksi listalla on vähemmän tapauksia 2000-lukua edeltävältä ajalta. Vanhemmissa myrskyissä tiedot ilmiöstä perustuvat lähinnä median kuvauksiin säätilanteen vaikutuksista ja laaja-alaisuudesta.

Listaus ei ole täydellisen kattava, ja sitä saatetaan etenkin vanhojen tapausten osalta tarpeen mukaan päivittää tai korjata. Rajuilmoista listalla ovat mukana vain tapaukset, joissa vahinkoa aiheuttavia rajuilmoja on esiintynyt verrattain laajalla alueella aiheuttaen yleensä merkittävästi vahinkoja. Listassa ei ole huomioitu paikallisia rajuilmoja, vaikka ne olisivat olleet tuhovaikutuksiltaan hyvinkin merkittäviä.

Ajankohta Nimi  Myrsky/Rajuilma Alue ja lisätietoja
23.6.2021 Aatu Rajuilma Maan etelä- ja itäosa, Uudeltamaalta Pohjois-Karjalaan.
22.6.2021 Paula Rajuilma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Edellisenä päivänä 21.6. samalla alueella esiintyi Ahti-rajuilma, joka aiheutti mm. kuolonuhrin ja loukkaantumisia.
19.11.2020 Liisa Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa
17.9.2020 Aila Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa. Suurimmat vaikutukset länsirannikolla.
30.6.2020 Päivö Myrskymatalapaine Maan itäosa
22.2.2020 Tuuli Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa, etenkin maan lounaisosa
1.–2.1.2019 Aapeli Myrskymatalapaine Maan läntisin osa, erityisesti Ahvenanmaa
12.8.2017 Kiira Rajuilma Uusimaa, Kymenlaakso, Lahti, Etelä-Saimaa
27.8.2016 Rauli Myrskymatalapaine, myös rajuilma Pohjoisraja, Oulu, Pohjois-Karjala
2.10.2015 Valio Myrskymatalapaine Oulu-Kainuu pohjoisrajana
31.7.2014 Helena Rajuilma Maan etelä- ja keskiosa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu
13.12.2013 Seija Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa, rajana Oulu-Kainuu
17.11.2013 Eino Myrskymatalapaine Oulu-Kajaani-Joensuu ja Pori-Tampere-Kotka-linjojen välissä
27.12.2011 Hannu Myrskymatalapaine Koko maa pois lukien Lappi
26.12.2011 Tapani Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa
8.8.2010 Sylvi Rajuilma Uusimaa, Häme, Pirkanmaa, josta kapenevana kaistana Oulua kohti
4.8.2010 Veera Rajuilma Pirkanmaa, Häme, Keski-Suomi, Kainuu, maan itäosa
30.7.2010 Asta Rajuilma Kaakosta luoteeseen läpi Etelä-Savon ja Keski-Suomen Pohjanmaalle
10.–11.11.2008 Martti Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa
23.9.2003 Mielikki Myrskymatalapaine, myös rajuilma Koko maa, etenkin Kainuu
5.7.2002 Unto Rajuilma Etelä-Karjala - Pohjois-Savo - Oulu
15.–16.11.2001 Janika Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa
1.11.2001 Pyry Myrskymatalapaine, lumipyry Lähes koko maassa. Tykkylumi pahensi vaikutuksia etenkin maan länsiosassa.
31.1.1997 Alli Myrskymatalapaine Maan pohjois- ja keskiosa, Häme
23.1.1995 Visa Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa
26.10.1985 Manta Myrskymatalapaine Koko maa
10.–11.8.1985 Sanna Rajuilma Kymenlaakso, Päijät-Häme, Jyväskylä, Suonenjoki, Oulu, Tornio
22.9.1982 Mauri Myrskymatalapaine Maan pohjoisosa, Perämeren alue
16.11.1978 Aarno Myrskymatalapaine Koko maa, varsinkin Pohjanmaa
7.9.1977 - Myrskymatalapaine Maan etelä- ja keskiosa, Savo
23.12.1975 - Myrskymatalapaine Maan länsiosa
15.12.1975 - Myrskymatalapaine Maan etelä- ja länsiosa
8.7.1972 Rajuilma Etelä-Saimaa, Puumala, Joutseno, Salpausselkä, Etelä-Savo, Keski-Suomi
20.7.1970 Reeta Rajuilma Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
1.8.1961 Maire Rajuilma Etelärannikolta kohti Vaasaa, yöllä Pohjois-Karjalassa
27.7.1957 - Rajuilma Maan etelä- ja keskiosa
2.–3.10.1912 - Myrskymatalapaine, lumipyry Pohjanmaa, Kainuu
28.8.1890 - Myrskymatalapaine, rajuilma Uusimaa, Häme, Kymenlaakso

Tuuli ei ole ainoa vaaratekijä – suuri osa vahingoista aiheutuu kaatuneista puista

Yllä oleva myrskylistaus ei perustu ensisijaisesti mitattuihin tuulen nopeuksiin, vaan sääilmiön todettuihin vaikutuksiin. Tuulen nopeuden mittaaminen on aikojen saatossa kehittynyt sekä mittaustekniikaltaan että alueelliselta kattavuudeltaan. Automaattisten säähavaintoasemien yleistyttyä tuulen mittausta on pystytty merkittävästi tihentämään ja tehostamaan. 10 minuutin aikaresoluutiolla saatavat puuskamittaukset ovat yleistyneet vasta 2000-luvulla.

Suomi on metsäinen maa, ja suurin osa voimakkaiden tuulien aiheuttamista vahingoista liittyy suoraan tai välillisesti puiden kaatumiseen. Kaatuessaan puut tukkivat teitä, vahingoittavat omaisuutta ja aiheuttavat katkoksia sähkönjakeluun sekä verkkoliikenteeseen. Myös alueelliset ympäristötekijät vaikuttavat myrskyvahinkoihin: esimerkiksi Pohjois-Lapin harvassa metsässä vahingot ovat usein vähäisempiä kuin runsaamman puuston alueella. Myös tykkylumi voi kaataa puita.

Myrskyjen nimeäminen

Jos myrsky on voimakas tai rajuilman odotetaan aiheuttavan maa-alueilla merkittäviä vahinkoja, Ilmatieteen laitoksen meteorologit nimeävät myrskyn tai rajuilman Yliopiston Almanakan nimipäiväkalenterin mukaan. Nimeksi valitaan kalenterista ensimmäinen käyttämätön nimi.

Ilmatieteen laitos nimeää myrskyn tai rajuilman tyypillisesti silloin, kun myrskytuulista tai -tuhoista on saatu havaintoja. Myrsky tai rajuilma nimetään, jotta vaarallinen sääilmiö saa tarvittavan huomioarvon, ja nimeä voidaan hyödyntää monipuolisesti viestinnässä kuten varoituksissa ja mediassa.

Lisätietoja:

Rajuilmat Voimakkaat matalapaineet Kysymyksiä ja vastauksia tuulista ja myrskyistä Myrskyjen nimeäminen Tuulitilastoja Myrskyhistoria (Leevi Korpelan koostama voimakkaiden myrskyjen ja rajuilmojen historiikki, joka pohjautuu pääosin median uutisointiin)

13.3.2023