Merkitsevä aallonkorkeus

Meren aallokko on perusluonteeltaan epäsäännöllistä, ja perättäisten aaltojen korkeus ei ole sama. Aallokkoa mitataan tyypillisesti 15–30 minuuttia ja tästä mittaussarjasta lasketaan aallokon ominaisuuksia kuvaavat suureet, kuten merkitsevä aallonkorkeus.

Aallonkorkeudella tarkoitetaan aallon pohjan ja huipun välistä korkeuseroa.

Aallokon korkeuden ilmaisemiseen käytetään merkitsevää aallonkorkeutta, Hs, joka on asetettu vastaamaan kokeneiden merenkulkijoiden silmin arvioimaa aallokon korkeutta. Merkitsevä aallonkorkeus on myös likipitäen sama kuin aallokon korkeusjärjestykseen asetettujen aaltojen korkeimman kolmasosan keskiarvo silloin, kun meri on aaltojen kannalta syvää, eli meren pohja ei vaikuta niihin.

Tarkalleen ottaen merkitsevä aallonkorkeus lasketaan mittauksista aallokon spektrin avulla. Spektri kertoo, miten aallokon energia on jakautunut eripituisille ja -suuntaisille aalloille. Merkitsevä aallonkorkeus saadaan kertomalla aallokon energiaspektristä lasketun varianssin neliöjuuri neljällä.

Aallokon korkein yksittäinen aalto on liki kaksinkertainen merkitsevään aallonkorkeuteen nähden. Jos korkeinta yksittäistä aaltoa ei pystytä mittaamaan, se voidaan määrittää laskemalla merkitsevästä aallonkorkeudesta.

Aaltoja merellä.
Merkitsevä aallonkorkeus vastaa silmämääräistä arviota aallonkorkeudesta. Kuva: Jaakko Seppänen.

26.7.2023