Merkitsevä aallonkorkeus

Aaltoja merellä.
Tuulen kehittämää aallokkoa Itämerellä. Kuva: Heidi Pettersson

Aallonkorkeudella tarkoitetaan aallon pohjan ja huipun välistä korkeuseroa. Meren aallokko on perusluonteeltaan epäsäännöllistä, ja perättäisten aaltojen korkeus ei ole sama. Aallokkoa mitataan tyypillisesti 15 - 30 minuuttia ja tästä mittaussarjasta lasketaan aallokon ominaisuuksia kuvaavat suureet, kuten merkitsevä aallonkorkeus.

Aallokon korkeuden ilmaisemiseen käytetään merkitsevää aallonkorkeutta, Hs, joka on asetettu vastaamaan kokeneiden merenkulkijoiden silmin arvioimaa aallokon korkeutta. Merkitsevä aallonkorkeus on myös likipitäen sama kuin aallokon korkeusjärjestykseen asetettujen aaltojen korkeimman kolmasosan keskiarvo silloin, kun meri on aaltojen kannalta syvää.

Mittauksista merkitsevä aallonkorkeus lasketaan aallokon spektrin varianssin avulla. Spektri kertoo, miten aallokon energia on jakautunut eripituisille ja suuntaisille aalloille.

Aallokon korkein yksittäinen aalto on liki kaksinkertainen merkitsevään aallonkorkeuteen nähden. Arvio korkeimmasta yksittäisestä aallosta ei perustu mittaukseen yksittäisestä aallosta, vaan se lasketaan merkitsevästä aallonkorkeudesta.