Kuntien kuuluminen kasvuvyöhykkeisiin

Kunnan nimen perässä oleva numero ilmoittaa hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekasvien kasvuvyöhykkeen eli menestymisvyöhykkeen. Kaksoisnumeroidut vyöhykkeet 4/5, 5/6 ja 6/7 sisältävät kahden vyöhykkeen olosuhteita, jolloin lämpimät mäenrinteet ja lauhkeat vesistöjen rannat kuuluvat suotuisampaan vyöhykkeeseen ja alavat suoseudut ankarampaan vyöhykkeeseen. Vuoden 2004 jälkeisiä kuntaliitoksia ei ole otettu huomioon, sillä tarkasta aluejaosta on käyttäjille suurin hyöty.

Kunnat kasvuvyöhykkeineen (kuntajako vuoden 2005 mukainen)