Avoimet työpaikat

Tästä osiosta löydät avoimet työpaikkamme listattuna allekkain. Sivun ollessa tyhjänä, paikkoja ei ole haettavana. Voit hakea avoimia paikkojamme valtiolle.fi valtionhallinnon sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Postdoc-tutkija (merijään lumipeitteen karakterisointi arktisilla alueilla)

Ilmatieteen laitos etsii innokasta ja motivoitunutta tutkijaa kolmen vuoden tutkimusprojektiin Helsingin Kumpulaan. Valittu hakija tulee olemaan tärkeässä roolissa Suomen Akatemian rahoittamassa CROS-Arctic -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa lumen ja merijään esitystapoja mallinnus- ja kaukokartoitussovelluksissa yhdistämällä lumi- ja merijäämalleja sekä paikallisia mittaustietoja tutkimusmatkoilta.

CROS-Arctic -tutkimusryhmä kehittää uuden mallinnusjärjestelmän hyödyntämällä kahta korkearesoluutioisia mallinnustyökalua: SnowModel -mallia lumen mallinnukseen ja SeaIce-3D mallia merijään mallinnukseen. Tuoreita mittaustuloksia arktisilta tutkimusmatkoilta hyödynnetään mallien tuottamaan datan varmistamiseen ja kalibrointiin. Tutkimuksen päämääränä on parantaa lumen parametrisointia monissa ilmastoon liittyvissä mallinnussovelluksissa. Tuotettua merijään lumipeitteen mallinnusdataa hyödynnetään kaukokartoitussovelluksissa, jossa kalibroidaan satelliittien tuottamaa mittausaineistoa.

Tutkijan tehtävänä on 1) kehittää Snowmodel ja SeaIce-3D mallinnustyökaluja, 2) osallistua mallinnuksen parametrisoinnin kehittämiseen käyttämällä paikallisia ja kaukokartoituksen mittaushavaintoja, 3) esittää tutkimustulokset kansainvälisissä tiedekokouksissa ja julkaista vertaisarvioituja artikkeleita merkittävissä tiedejulkaisuissa.

Hae paikkaa

Väitöskirjatutkija (ekosysteemien kasvihuonekaasutaseet)

Ilmatieteen laitoksen Ilmastojärjestelmätutkimus-yksikköön kuuluva Kasvihuonekaasut-ryhmä etsii motivoitunutta ja tutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä Suomen Akatemian rahoittamaan ForClimate-projektiin (2023-2024). ForClimate-hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa metsänhoidon ilmastovaikutuksista. Ilmatieteen laitos tutkii hankkeessa eri ekosysteemien kasvihuonekaasutaseita.

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on tutkia ilmakehän ja ekosysteemien välistä kaasunvaihtoa ja siihen liittyviä fysikaalisia ja biologisia prosesseja. Työtehtäviin kuuluu kasvihuonekaasujen pitkäaikaisten vuomittausaikasarjojen analysointi ja tulosten julkaiseminen kansainvälissä julkaisusarjoissa. Tutkija osallistuu osaltaan myös projektiin liittyvien mittausten ylläpitoon ja laajemminkin ryhmän kenttätoimintaan. Tutkimusta tehdään yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijoiden kanssa, ja työnkuva onkin sekoitus sosiaalista ryhmätyötä ja itsenäistä puurtamista.

Hae paikkaa

Väitöskirjatutkija (Ilmastojärjestelmän mallinnus), hakuaikaa jatkettu

Ilmatieteen laitoksen Ilmastojärjestelmän mallinnus -ryhmä hakee väitöskirjatutkijaa töihin Helsingin Kumpulaan.

Ilmastojärjestelmän mallinnus -ryhmä tutkii ilmastojärjestelmän fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, vuorovaikutuksia ja palautekytkentöjä. Ilmakehän aerosolit, säteily, lumi sekä vuorovaikutus ilmakehän, maan ja merten välillä ovat päätutkimuskohteita. Ryhmä kehittää ja käyttää monia erilaisia laskennallisia malleja mukaan lukien prosessitason ja pilvien dynamiikkaa kuvaavia suurten pyörteiden malleja, ilmastojärjestelmämalleja, alueellisia ilmastomalleja ja integroituja arviointimalleja, jotka kuvaavat yhdistetysti taloutta, ilmastojärjestelmää ja näiden järjestelmien vuorovaikutusta. Ryhmän tekemiä ilmastomallisimulaatioita käytetään tukemaan alueellisia ja globaaleja sopeutumis- ja vaikutustutkimuksia.

Väitöskirjatutkija osallistuu uuden sukupolven EC-Earth4 ilmastomallin kehitystyöhön ja soveltamiseen osana EU:n Horizon -puiteohjelman kansainvälistä tutkimuskonsortioprojektia. Kehitystyö keskittyy ilmakehän pienhiukkasten kuvaamiseen osana ilmastomallia. Mallia sovelletaan sekä pienhiukkasten ilmastovaikutusten määrittämiseen että biosfääri-ilmakehä-vuorovaikutusten tutkimukseen. Tehtävään kuuluu olennaisesti artikkelipohjaiseen väitöskirjaan tähtäävä tieteellisten julkaisujen kirjoittaminen sekä yhteistyö kansainvälisen EC-Earth konsortion kanssa.

Hae paikkaa

Jätä avoin hakemus

Vakituiset tehtävät ja pidemmät määräaikaisuudet julkaisemme valtiolle.fi-järjestelmän kautta.

Halutessasi voit jättää valtiolle.fi-järjestelmässä myös avoimen  hakemuksen. Voit kohdentaa sen Ilmatieteen laitokselle hakulomakkeen kohdasta Valinnat. Napsauta sitten yksiköksi Liikenne- ja viestintäministeriö / Ilmatieteen laitos. Hyödynnämme avoimia hakemuksia lähinnä lyhyiden määräaikaisuuksien täyttämisessä.

Rekisterin tietosuojaseloste