Avoimet työpaikat

Tästä osiosta löydät avoimet työpaikkamme listattuna allekkain. Sivun ollessa tyhjänä, paikkoja ei ole haettavana. Voit hakea avoimia paikkojamme valtiolle.fi valtionhallinnon sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Tutkija/väitöskirjatutkija - meteorologinen tutkimus ja datatiede

Haetaan väitöskirjatutkijaa (jatko-opiskelija) tai tutkijaa (post-doc) määräaikaiseen tehtävään Meteorologiset tutkimussovellukset -ryhmään. Henkilön pääasiallisena tehtävänä on osallistua ulkoisesti rahoitettuihin projekteihin, erityisesti EU-rahoitteiseen SAFERS-projektiin (2021-2023), jossa tuotetaan kalibroituja parviennusteita metsäpalojen ennakointiin, hallintaan ja jälkikäsittelyyn, sekä akatemiarahoitteiseen ADAFUME-projektiin (2020-2023), jossa kehitetään ja sovelletaan tilastollisia ja matemaattisia datafuusiomenetelmiä meteorologisten aineistojen yhdistämiseen optimaalisella tavalla.

Projektien työkaluja ovat parviajoihin perustuva todennäköisyysennustaminen, mallien tilastollinen kalibrointi, spatiotemporaalinen analyysi ja erilaisten mittaustulosten yhdistäminen. Työtehtävät liittyvät data-analytiikkaan, sovellusten kehittämiseen ja tilastolliseen mallintamiseen. Lisäksi tuotetaan tieteellisiä julkaisuja ja raportteja sekä ohjelmakoodia menetelmien testaamiseen, tavoitteena niiden operatiivinen käyttö. Työ tarjoaa mainiot edellytykset omalla tutkimuksella edistää todennäköisyysennusteiden käyttöä, suurten data-aineistojen analyysin menetelmiä sekä tutustua operatiiviseen säänennustustoimintaan.

Hae paikkaa

Käytönsuunnittelija

Ilmatieteen laitoksen Sääpalvelujen tuotantojärjestelmät -yksikkö hakee Helsingin Kumpulaan määräaikaista käytönsuunnittelijaa Valvonta-ryhmään 13.9.2021 alkaen.

Käytönsuunnittelijana olet osa meidän 9-henkistä asiantuntijatiimiämme, joka vastaa koko laitoksen tuotantojärjestelmien operoinnista ja valvonnasta 24/7. Työ on kolmivuorotyötä. Työnkuvaan kuuluu mm. tutkien, satelliittien, säämallien ja erilaisten tuotantorutiinien valvonta asiaankuuluvilla ohjelmistoilla. Lisäksi tehtävässä valvotaan lentosääjärjestelmiä ja tehdään yhteistyötä samaan ryhmään kuuluvan Helsinki-Vantaan havainnontekijöiden tiimin kanssa. Kriisiviestintä poikkeustapauksissa talon muille yksiköille kuuluu samalla tehtävänkuvaan. Käytönsuunnittelijan on myös mahdollista tehdä kehitystehtäviä muulle yksikölle niin erikseen sovittaessa.

Tehtävä soveltuu hyvin valmistumisvaiheessa olevalle tai uransa alussa olevalle osaajalle. Sinulla on hyvät tekniset pohjataidot, ja olet mahdollisesti opiskellut aiemmin ohjelmointia. Et pelkää itsenäistä työskentelyä, vaan pystyt toimimaan uusissakin tilanteissa, etsimään tietoa ja oppimaan uutta. Pääset asiantuntijaryhmässämme kehittymään taitojesi mukaan. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden saada laaja-alaista kokemusta ja mielenkiintoisen näköalapaikan Ilmatieteen laitoksen toimintoihin, modernit toimitilat ja monipuoliset työsuhde-edut.

Hae paikkaa

4 Tenure Track -professorin tehtävää

Ilmatieteen laitos hakee Urapolku-ohjelmaansa lahjakkaita ja motivoituneita tutkijoita, jotka ovat väitelleet tohtoreiksi viimeisten kymmenen vuoden aikana ja jatkaneet tutkimustyötään menestyksekkäästi väitöksen jälkeen. Urapolku-ohjelman (Tenure Track Program) tarkoituksena on tarjota tutkimushenkilöstölle houkutteleva mahdollisuus edetä tutkijanuralla.

Urapolku-ohjelmaan valittavat henkilöt nimitetään Tenure Track -professoreiksi, ja heille perustetaan toistaiseksi voimassa oleva erikoistutkijan toimi. Tenure Track -professorien ensimmäinen jakso kestää kolme vuotta, minkä jälkeen henkilöiden suoriutuminen arvioidaan ja heidät voidaan nimittää toiselle kolmivuotiskaudelle. Toisen kauden jälkeen tehtävissään hyvin suoriutuneet henkilöt voidaan nimittää tutkimusprofessoreiksi. Arviointikriteereinä käytetään akateemisia meriittejä, kykyä hankkia ulkopuolista tutkimusrahoitusta, tutkimustyön hyödyntämistä palveluiden ja tuotteiden kehitystyössä, ulkomailla työskentelyä, sekä kansainvälistä näkyvyyttä.

Ilmatieteen laitos avaa nyt neljä Urapolku-tehtävää aloille, jotka ovat strategisesti tärkeitä laitoksen menestyksen kannalta. Hakijoiden odotetaan ottavan keskeisen roolin yhdellä näistä aloista.

1. Tenure Track -professori, Alueellinen ilmastomallinnus 2. Tenure Track -professori, Rannikko-oseanografia 3. Tenure Track -professori, Kasvihuonekaasujen satelliittitutkimus 4. Tenure Track -professori, Aerosoli- ja pilviprosessit

Hae paikkaa

Johtava tutkija (Ilmastonmuutoksen vaikutukset)

Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimuksen yksikkö hakee motivoitunutta, ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten tutkimuksesta kiinnostunutta johtavaa tutkijaa Ilmastonmuutos ja yhteiskunta -ryhmään.

Ilmastotaloustieteen teema-alue kehittyy ja laajenee nopeasti. Tehtävä sijoittuu Ilmastonmuutos ja yhteiskunta -ryhmään, jossa työskentelee useita muitakin taloustieteilijöitä. Tehtävänäsi on johtaa hankkeita ja merkittäviä työpaketteja, joissa ilmastonmuutoksen vaikutusten ja niihin liittyvien sopeutumistoimien taloudellinen arviointi on tärkeässä asemassa. Hankit myös uusia tutkimushankkeita kotimaisten ja kansainvälisten rahoituskanavien kautta, joissa tämä teema-alue on näkyvästi esillä.

Luot yhteistyötä ja kehität jo olemassa olevaa yhteistyötä ilmastotaloustieteen aihealueella. Ohjaat myös sisäisesti ilmastotaloustieteen parissa työskenteleviä nuorempia tutkijoita. Yhdessä muiden mallinnus- ja data-asiantuntijoiden kanssa edistät mallinnuskehysten kehittämistä laitoksen ja yksikön sisällä yhteistyössä muiden laitoksen yksiköiden ja kolmansien osapuolten kanssa.

Lisätietoja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimuksesta Ilmatieteen laitoksella: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saan-ja-ilmastonmuutoksen-vaikutustutkimus

Hae paikkaa

Suunnittelija (havaintoasemien ylläpito)

Haemme vakituiseen työsuhteeseen Helsinkiin suunnittelijaa havaintoverkon ylläpito- ja kehitystehtäviin Etelä-Suomen alueelle.

Avoin tehtävä sijoittuu Havainto- ja tietojärjestelmäkeskuksen -toimialalle, Havaintopalvelut-yksikköön, jossa toimii useita ryhmiä vastaten Ilmatieteen laitoksen operatiivisista, meteorologista ja muista havaintopalveluista, sekä havaintojen laadunvarmistuksesta ja havaintoverkostoista. Yksikkö vastaa myös meriteknisten mittalaitteiden ja järjestelmien teknisestä ylläpidosta ja niiden kehittämisestä sekä havaintopalveluista. Avoin tehtävä sijaitsee yksikön Operatiiviset pintahavaintoverkot -ryhmässä.

Ryhmä vastaa automaattisten sääasema- ja mareografiverkon ylläpidosta ja kehittämisestä sekä luonnontieteellisessä että teknisessä roolissa. Ryhmään vastuulle kuuluvat lisäksi säteilymittaukset, salamanpaikannusverkko, sääantureiden kalibrointilaboratorio, vastuualueen havaintomenetelmien ja toimintojen kehittäminen sekä vastuualueen havaintoverkoston hankinnat ja sopimusten hallinta. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä yksikön sisäisen yhteistyön lisäksi laitoksen Sää- ja Turvallisuuskeskuksen, Meteorologisen tutkimuksen ja Ilmastokeskuksen kanssa. Ryhmä on lisäksi aktiivisessa vuorovaikutuksessa ulkoisten sidosryhmien, kuten kansallisten virastojen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä kansainvälisten sisarlaitosten ja laitetoimittajien kanssa

Tehtäväsi on vastata automaattisten säähavaintoasemien ylläpito-, kehitys- ja vianselvitystehtävistä. Tehtävääsi kuuluu myös tehtyjen toimenpiteiden raportointi ja dokumentointi. Päivittäinen työnkuvasi on hyvin vaihtelevaa ja sijoittuu sekä merisääasemille että mantereella erityyppisissä maastoissa sijaitseville havaintoasemille. Työ sisältää paljon kenttätyötä yksin tai pareittain, sekä matkustamista työkohteisiin Etelä-Suomen alueella. Työhön kuuluu myös mastotöitä, jotka ovat työparin kanssa tehtäviä mittausjärjestelmiin liittyviä asennus- ja huoltotöitä alle 60 m korkeissa mastoissa. Kokemuksen myötä on mahdollista osallistua myös kansainvälisiin kehityshankkeisiin.

Tutustu Ilmatieteen laitoksen toimintaan https://www.youtube.com/watch?v=OncSCJg8oj8

Hae paikkaa

Asiantuntija, ICT

Ilmatieteen laitoksen Ilmakehän koostumuksen tutkimus -yksikön Tutkimusinfrastruktuurit-ryhmä hakee ICT-asiantuntijaa työskentelemään osana tiimiä, joka vastaa ACTRIS-päämajan ja datakeskuksen pilviaineistotietokannan palveluiden tietoteknisestä suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta.

ACTRIS-tutkimusinfrastruktuurin (Aerosol, Cloud and Trace Gases Research Infrastructure) väliaikainen päämaja sijaitsee Ilmatieteen laitoksella. ACTRIS on Euroopan laajuinen mittausasemien ja havaintolaitteiden verkosto, joka tuottaa harmonisoitua korkealaatuista dataa monista ilmakehän komponenteista https://www.actris.eu. Myös ACTRIS:n datakeskukseen kuuluva pilvimittaustietokanta https://cloudnet.fmi.fi sijaitsee Ilmatieteen laitoksella. Ilmatieteen laitos vastaa laajan pilviaineiston säilyttämisestä, visualisoinnista ja sen saattamisesta laajan tutkijayhteisön käyttöön avoimen datan FAIR-periaatteiden mukaisesti https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples.

Tehtävään valittavan henkilön työnä on olla mukana uusien avoimeen lähdekoodiin perustuvien järjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kehitettävillä tietojärjestelmillä varmistetaan laajan hajautetun infrastruktuurin tehokas toiminta. ACTRIS päämaja tarvitsee esimerkiksi jäsenneltyä tietoa useissa eri maissa sijaitsevista ACTRIS-yksiköistä. Valittavan henkilön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tähän soveltuva tietokanta sekä siihen liittyvä API. Datakeskuksen puolelta työ liittyy datan prosessointiin, mm. tietokantoihin API:hin ja prosessointikoodin kirjoittamiseen. Henkilö työskentelee osana pientä ohjelmointitiimiä (teknologioina Python, Cython, JavaScript/TypeScript, Vue, Docker) ja voi valita tarkoitukseen soveltuvat työkalut aiemman kokemuksensa pohjalta. Tehtävä edellyttää myös kansainvälistä yhteistyötä.

Hae paikkaa

Tutkija (hiilensidonnan todentamisjärjestelmä)

Ilmatieteen laitoksen Ilmastojärjestelmätutkimus-yksikön Hiilenkiertoryhmä hakee innostunutta ja motivoitunutta tutkijaa kehittämään hiilensidonnan todentamisjärjestelmää maatalousmaille, metsille ja muille maaekosysteemeille. Todentamisjärjestelmämme perustuu ekologisen bioinformatiikan Predictive Ecosystem Analyzer (PEcAn) -järjestelmään https://pecanproject.github.io/.

Tutkijan päätehtävänä on kehittää hiilensidonnan todentamisjärjestelmää vanhemman tutkijan ohjauksessa osana aktiivista tutkimusryhmää. Käytämme työssämme Bayesilaisia analyysejä sekä muita laskentamenetelmiä ja numeerisia menetelmiä, kuten epävarmuusanalyysejä, kalibrointeja ja mittausten assimilaatioita. Tutkijan tehtävässä tarvitaan näiden käsitteiden perustuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan R-ohjelmointia ja GitHub-versiohallintaa. Tehtävä sopii henkilölle, jolla on ohjelmointiosaamista, aiempaa kokemusta ja ennen kaikkea innostusta tieteellistä ohjelmistokehitystä kohtaan. Eduiksi luetaan osoitettu kyky ja halu oppia edistyneitä menetelmiä.

Hae paikkaa

Jätä avoin hakemus

Vakituiset tehtävät ja pidemmät määräaikaisuudet julkaisemme valtiolle.fi-järjestelmän kautta.

Halutessasi voit jättää valtiolle.fi-järjestelmässä myös avoimen  hakemuksen. Voit kohdentaa sen Ilmatieteen laitokselle hakulomakkeen kohdasta Valinnat. Napsauta sitten yksiköksi Liikenne- ja viestintäministeriö / Ilmatieteen laitos. Hyödynnämme avoimia hakemuksia lähinnä lyhyiden määräaikaisuuksien täyttämisessä.

Rekisterin tietosuojaseloste