Muutostöitä verkkopalvelussa tiistaina 18.1. aamupäivällä: Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

Avoimet työpaikat

Tästä osiosta löydät avoimet työpaikkamme listattuna allekkain. Sivun ollessa tyhjänä, paikkoja ei ole haettavana. Voit hakea avoimia paikkojamme valtiolle.fi valtionhallinnon sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

6–9 Kausityöntekijää kenttätutkimustehtäviin

Ilmatieteen laitoksen Kasvihuonekaasut-ryhmä hakee 6-9 kausityöntekijää kenttätutkimustehtäviin eri puolilla Suomea sijaitseville kenttämittausasemille. Avointen tehtävien määrä tarkentuu toiminnan suunnittelun edetessä, sekä saatujen hakemusten pohjalta.

Ilmastonmuutosta hillitsevien ratkaisujen tarve on lisännyt maaekosysteemien hiilensidontaan ja muihin ilmastovaikutuksiin liittyvän tutkimustiedon kysyntää yhteiskunnassa. Samalla kasvillisuuden ja maaperän hiilinieluista ja ilmastovaikutuksista on tullut kasvava tutkimusala Ilmatieteen laitoksella. Hiilensidonnan mittauksia hoitaa Ilmatieteen laitoksella kasvihuonekaasujen tutkimusryhmä, joka ylläpitää mittausasemia ympäri Suomea.

Kausityöntekijän tehtävien sisältö on pääosin kasvihuonekaasuvirtausten mittausta maastossa, kasvillisuuden tilan kartoittamista sekä mittausten tallentamista ja järjestelyä.

Hae paikkaa

3-6 korkeakouluharjoittelijaa/kausityöntekijää hiilenkierron tutkimukseen

Hiilenkiertoryhmä hakee 3-6 korkeakouluharjoittelijaa/kausityöntekijää töihin Helsingin Kumpulaan kesäksi 2022 tai pidemmäksi ajaksi. Avointen tehtävien määrä tarkentuu toiminnan suunnittelun edetessä, sekä saatujen hakemusten pohjalta.

Hiilenkiertoryhmä tutkii kasvihuonekaasujen kiertoa kasvillisuuden, maaperän ja ilmakehän välillä. Ryhmä käyttää työssään erilaisia mallinnustyökaluja ja mittauksia, ja kehittää avointa alustaa hiilensidonnan todentamista varten. Etsimme nyt opiskelijoita tekemään ohjelmointitehtäviä ja aineistoanalyysejä liittyen kasvillisuuden sekä maaperän hiilitaseisiin ja ilmastovaikutuksiin.

Hae paikkaa

1-5 tutkimusavustajaa tai tutkijaa hiilenkierron tutkimukseen

Ilmatieteen laitoksen Hiilenkiertoryhmä hakee 1-5 tutkimusavustajaa tai tutkijaa töihin Helsingin Kumpulaan. Lopullinen valittujen määrä tarkentuu toimintasuunnitelman edetessä ja saatujen hakemusten pohjalta.

Hiilenkiertoryhmä tutkii kasvihuonekaasujen kiertoa kasvillisuuden, maaperän ja ilmakehän välillä. Ryhmä käyttää työssään erilaisia mallinnustyökaluja ja mittauksia, ja kehittää avointa alustaa hiilensidonnan todentamista varten. Etsimme nyt tutkimusavustajaa tai tutkijaa tekemään ohjelmointitehtäviä ja aineistoanalyysejä liittyen kasvillisuuden ja maaperän hiilitaseisiin. Valittu henkilö saattaa osallistua myös hiilensidonnan todentamisjärjestelmän kehitystyöhön.

Hae paikkaa

Asianhallinnan suunnittelija (asianhallinnan tukitehtävät)

Haemme asianhallintapäällikön ja kirjaamon tueksi asianhallinnan suunnittelijaa sähköistäessämme virastomme asianhallintaa.

Ilmatieteen laitoksella on haettavana asianhallinnan suunnittelijan kaksivuotinen, määräaikainen virkasuhde alkaen 1.3.2022, tai sopimuksen mukaan. Virka on viraston yhteinen, ja se sijoittuu Hallinnon toimialan Hallintopalvelut-yksikköön, Ilmatieteen laitoksen paatoimipisteeseen Helsingin Kumpulaan.

Tehtävässä pääset mukaan sähköisen asianhallinnan kehittämistyöhön ja saat käytännön kokemusta tiedonhallintalain täytäntöönpanosta. Tehtävässä on mahdollisuus perehtyä laajasti asianhallinnan eri osa-alueisiin, ja tehtävästä kertyvä kokemus on hyvä pohja asianhallintaan suuntautuvalle uralle.

Asianhallinnan asiantuntijan tehtäviin kuuluvat esim.

- tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatimisessa/ylläpitämisessä avustaminen - hallinnollisten asiakirjojen tallentaminen asianhallintajärjestelmään (käytössä on Innofactorin Dynasty 10) - asianhallintajärjestelmän käyttötuki ja koulutusten järjestämiseen osallistuminen - asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston pääkäyttäjän sijaistaminen - ohjeiden laatimiseen osallistuminen - kirjaamon sijaistaminen ja sen työn tukeminen (sekä analogisen että sähköisen aineiston osalta) - mahdolliset digitointitehtävät - Kaari-asianhallintaprojektiin liittyvät tehtävät (pöytäkirjojen laatiminen, työpajojen organisointi ym.) - hallinnollisten paperiaineistojen seulonta

Hae paikkaa

Asianhallinnan suunnittelija (kirjaamo)

Haemme kirjaamoomme asianhallinnan suunnittelijaa käytännön kirjaamotyöhön ja sen kehittämiseen.

Ilmatieteen laitoksella on haettavana asianhallinnan suunnittelijan vakituinen virka 1.3.2022 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Virka on viraston yhteinen, ja se sijoittuu Hallinnon toimialan Hallintopalvelut-yksikköön, Ilmatieteen laitoksen paatoimipisteeseen Helsingin Kumpulaan.

Asianhallinnan suunnittelijana työtehtäviisi kuuluvat kirjaamotoiminnan kehittäminen ja hallinnollisen aineiston käsittely, sillä hallinnollisen aineistomme käsittely on erotettu omaksi kokonaisuudekseen. Kirjaamomme aineistosta suurin osa on analogista. Olemme parhaillaan sähköistämässä asianhallintaa vaiheittain, joten ajan myötä työtehtäväsi painottuvat yhä enemmän sähköisen aineiston käsittelyyn. Osallistut myös sähköisen asianhallinnan kehittämistyöhön yhteistyössä asianhallintapäällikön kanssa. Lisäksi päivittäiseen työhösi kuuluu asiakaspalvelua ja neuvontaa. Asiakaskontaktisi ovat pääasiassa viraston sisäisiä asiakkaita.

Asianhallinnan suunnittelijan tehtäviin kuuluvat esim.

- käytännön kirjaamotyö analogisen aineiston parissa (käytössä on Triplanin valtionhallinnon diaarisovellus) - hallinnollisten paperiaineistojen seulonta - asiakaspalvelu ja neuvonta - hallinnollisten asiakirjojen tallentaminen asianhallintajärjestelmään (käytössä on Innofactorin Dynasty 10) - sähköistämisen edetessä asianhallintajärjestelmän käyttötuki sekä asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston pääkäyttäjän sijaistaminen - sähköistämisen edetessä tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ylläpitämiseen sekä ohjeiden laatimiseen osallistuminen - mahdolliset muut hallinnolliset, kirjaamotyöhön tai asianhallintaan liittyvät tehtävät

Tehtävänkuvaa voidaan muokata valitun henkilön työkokemuksen ja osaamisen mukaan. Tehtävissä odotamme valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen.

Hae paikkaa

Kausityöntekijä/harjoittelija Ilmatieteen laitoksen avaruuslaboratorioon

Ilmatieteen laitoksen Planeettatutkimus ja avaruusteknologia -ryhmä hakee kausityöntekijää/ harjoittelijaa Kumpulan avaruuslaitteiden testaus- ja kalibrointilaboratorioon.

Kausityöntekijän/harjoittelijan tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi: - Testauslaboratorion laitteistoon tutustuminen ja käyttöönotto - Mittauslaitteiston ohjaus ja etäkäyttö - LabView-ohjelmointi - Piirilevysuunnittelu, komponenttien valinta ja prototyyppien rakennus - 2D/3D CAD-suunnittelu - Elektroniikkakomponenttien ympäristötestaus - Sekalaiset laboratoriotyöt

Työtehtävistä sovitaan valitun hakijan kanssa perustuen osaamiseen ja kiinnostukseen.

Hae paikkaa

Tutkimusavustaja tai tutkija (Hiilenkierto), vanhempain vapaan sijaisuus

Ilmatieteen laitoksen Hiilenkiertoryhmä hakee tutkimusavustajaa/tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Helsingin Kumpulaan.

Hiilenkiertoryhmä tutkii kasvihuonekaasujen kiertoa kasvillisuuden, maaperän ja ilmakehän välillä. Ryhmä käyttää työssään erilaisia mallinnustyökaluja ja mittauksia, ja käyttää edistyneitä data-assimilaatiomenetelmiä mallinnustyössä. Valittu hakija tulee tekemään ohjelmointitehtäviä ja aineistoanalyysejä liittyen luonnollisiin ja ihmisperäisiin metaaniemissioihin, ja niiden kulkeutumiseen ilmakehässä.

Hae paikkaa

Kausityöntekijä, Arktisen avaruuskeskuksen operatiivisten toimintojen kehittäminen

Etsitkö kesätyötä tutkimuksen ja kehityksen parista? Satelliittipalvelut ja tutkimus -ryhmä Ilmatieteen laitoksella hakee kausityöntekijää Helsingin toimipisteeseemme (Kumpulassa). Etsimme korkeasti motivoitunutta tutkimus- ja teknologiaorientoitunutta henkilöä, jota kiinnostaa mm. satelliittikuvat, pohjoisten alueiden kaukokartoitus, operatiivisten satelliittipalveluiden kehittäminen sekä satelliittidatan vastaanotto- ja käsittely-ympäristöjen rakentaminen. Kiinnostuksenkohteena olevia satelliitteja ovat esimerkiksi COPERNICUS Sentinel-satelliitit, COSMO-SkyMed sekä Suomi-NPP.

Tehtävät sijoittuvat ryhmässämme tavallisesti tutkimuksen ja data-analyysin piiriin, mutta myös operatiivisten toimintojen ohjelmistojen kehittäminen on keskeistä. Työssä on mahdollista oppia lisää kaukokartoituksesta sekä satelliittikuvien hyödyntämisestä käytännössä, sekä tutustua tyypillisiin alan ohjelmistotyökaluihin. Ryhmässämme pääset myös työskentelemään innostavassa tieteellisessä ja teknisisessä toimintaympäristössä.

Hae paikkaa

Kausityöntekijöitä Sää- ja turvallisuuskeskukseen

Ilmatieteen laitoksella on haettavana 2-6 avointa kausityöntekijän virkasuhdetta operatiivisten meteorologien, sekä meriasiantuntijan tehtäviin. Virkasuhteet ovat viraston yhteisiä ja ne on sijoitettu Sää-, meri- ja ilmastopalvelukeskuksen Sää- ja turvallisuuskeskukseen. Työt alkavat 1.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Löydät ryhmien toiminnalliset kuvaukset hakuilmoituksen lopusta.

Tarjoamme 2-6 opiskelijalle tai maisterille mahdollisuuden asiantuntijatehtäviin sääalan näköalapaikalla. Työ alkaa viimeistään 1.6.2022, mutta mahdollisesta aiemmin alkavasta työharjoittelusta tai työstä sovitaan kunkin valitun hakijan kanssa erikseen.

Päivystävänä meteorologina pääset seuraamaan ja ennustamaan säätä ympärivuorokautisessa päivystysympäristössä, tuottamaan valtakunnallisesti merkittävää sääpalvelua ja toimimaan läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Meriasiantuntijana valvot ja varoitat merellisistä ilmiöstä, vastaat käyttäjien kysymyksiin ja pääset tekemään yhteistyötä merentutkijoiden ja meriasiantuntijoiden kanssa. Toivomme saavamme päivystysjoukkoomme vuorovaikutustaitoisia ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä osaajia. Ennen itsenäisen työn aloittamista tarjoamme sinulle sopivan mittaisen perehtymisjakson.

Haastattelut pyritään pitämään tammikuun ja helmikuun alun 2022 aikana. Valinnat pyritään tekemään helmikuun aikana, ja niistä ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Hae paikkaa

Jätä avoin hakemus

Vakituiset tehtävät ja pidemmät määräaikaisuudet julkaisemme valtiolle.fi-järjestelmän kautta.

Halutessasi voit jättää valtiolle.fi-järjestelmässä myös avoimen  hakemuksen. Voit kohdentaa sen Ilmatieteen laitokselle hakulomakkeen kohdasta Valinnat. Napsauta sitten yksiköksi Liikenne- ja viestintäministeriö / Ilmatieteen laitos. Hyödynnämme avoimia hakemuksia lähinnä lyhyiden määräaikaisuuksien täyttämisessä.

Rekisterin tietosuojaseloste