Avoimet työpaikat

Tästä osiosta löydät avoimet työpaikkamme listattuna allekkain. Sivun ollessa tyhjänä, paikkoja ei ole haettavana. Voit hakea avoimia paikkojamme valtiolle.fi valtionhallinnon sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Tutkimusapulainen (radioaktiivisuusmittaukset)

Ilmatieteen laitoksen Havaintopalvelut-yksikkö ylläpitää ja kehittää monipuolista, n. 400 mittausasemaa kattavaa ilmakehä-, meri- ja geofysikaalisten havaintojen havaintoverkostoa Suomessa, huolehtii havaintodatan keräämisestä, hallinnasta ja laadunvarmistuksesta sekä osallistuu tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Ilmatieteen laitoksen radioaktiivisuushavainnot ovat osa valtakunnallista säteilyvalvontaa.

Havaintopalvelut-yksikkö hakee Helsinkiin sijoittuvaan määräaikaiseen (n. neljä kuukautta) työsuhteeseen tutkimusapulaista ilmakehän radioaktiivisuuden seurantaan liittyviin tehtäviin. Tehtävä sopii hyvin esim. opintojen loppuvaiheissa olevalle radiokemian tai fysiikan opiskelijalle. Työ sisältää mm. aerosolikeräinten hoitoa sekä aerosolinäytteiden alfa-, beeta- ja gammamittauksia. Lisäksi työhön kuuluu data-analyysiä.

Hae paikkaa

Ohjelmistosuunnittelija (web-sovellusten kehittäminen)

Haemme Helsingin Kumpulaan Lentosää- ja web-sovellusten kehitys -ryhmään ohjelmistosuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen. Ryhmä kuuluu Ilmatieteen laitoksen Palvelukehitys-yksikköön, joka kehittää ja ylläpitää osaa Ilmatieteen laitoksen tuotantojärjestelmistä, joita on käytössä sekä sisäisillä että ulkoisilla asiakkailla. Yksikkö ja koko Ilmatieteen laitos osallistuu myös aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Valitun henkilön päätehtävänä on web-pohjaisten työasemien kehitystyöt meteorologien käyttöön. Hän on mukana kehittämässä uutta GeoWeb-työasemaa, jota tehdään kansainvälisessä yhteistyössä muiden ilmatieteen laitosten kanssa. Samalla on mahdollisuus osallistua muihinkin Palvelukehitys-yksikön ylläpitämien järjestelmien ja käyttöliittymien kehitykseen ja ylläpitoon.

Tehtävä soveltuu hyvin henkilölle, jolla on monipuolista kokemusta web-käyttöliittymien ohjelmointityöstä ja halua oppia lisää. Tarvittaessa järjestämme valitulle henkilöille työhön liittyvää lisäkoulutusta.

Hae paikkaa

Ohjelmistosuunnittelija

Ilmatieteen laitoksen Sää-, meri- ja ilmastopalvelukeskukseen kuuluva Asiakaspalvelut-yksikkö hakee Asiakasratkaisut-ryhmäänsä vakituiseen työsuhteeseen kokoaikaista ohjelmistosuunnittelijaa kehittämään ja ylläpitämään Ilmatieteen laitoksen sääpalveluita.

Kehitämme ja ylläpidämme omaa tuotantojärjestelmäämme ja pyrimme käyttämään sopivinta tekniikkaa käsillä olevaan tehtävään. Olemme siirtymässä osittain pilvipalvelujen käyttöön, mutta suuri osa ylläpidettävästä koodista on edelleen omilla palvelimillamme. Ryhmän päivittäisiin haasteisiin kuuluvat suurten datavolyymien käsittely, suuriin kyselymääriin vastaaminen, sekä vaatimus korkeasta saatavuusasteesta.

Valitun henkilön tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi data-analytiikkasovellusten toteutus, suurten tietomassojen tallennus ja käsittely sekä niiden havainnollinen visualisointi, palveluiden suunnittelu, sekä järjestelmien suunnittelu kestämään suurta kuormaa. Työtehtävät ja käytössä olevat tekniikat voivat vaihdella melko laajasti riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja kiinnostuksen kohteista.

Etsimme ryhmään sopivaa ja kehittymishaluista henkilöä, jolla on halu oppia uutta. Tehtävä soveltuu hyvin osaajalle, jolla on kokemusta joko frontend- tai backend-kehityksestä tai data-analytiikasta. Odotamme myös Linux-osaamista, sillä kaikki omat palvelimemme ovat Linuxeja. Työ sisältää käytännössä varmasti toimimista niiden kanssa jollakin tasolla.

Hae paikkaa

Ryhmäpäällikkö (Ilmastonmuutos ja yhteiskunta)

Hae joukkoomme asiantuntijayhteisöön tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tunnetun ja arvostetun työnantajan palveluksessa!

Ilmatieteen laitoksen Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus -yksikkö hakee ryhmäpäällikköä Ilmastonmuutos ja yhteiskunta -ryhmään 1.5.2020 alkaen, organisaatiokauden 31.12.2021 loppuun asti.

Ryhmäpäällikkö toimii Ilmastonmuutos ja yhteiskunta -ryhmän esimiehenä. Ryhmä tutkii sään- ja ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia ja on erikoistunut kehittämään sää- ja ilmastoriskien arviointia. Lisäksi ryhmä tutkii ilmastonmuutoksen sopeutumiskeinojen ja sääriskien hallinnan keinojen soveltuvuutta ja arvioi niiden vaikuttavuutta. Ryhmän tutkimuksen erityisiä painopistealueita ovat ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset kaupungeissa, ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu, ilmastonmuutoksen liittyvien hillintäkeinojen tutkiminen sekä ilmastonmuutoksen terveysvaikutusten tutkimus. Ryhmä tutkii myös sää- ja ilmastopalveluiden arvon muodostusta eri sektoreilla ja ylläpitää ja kehittää kansallista Ilmasto-opas.fi -verkkosivustoa.

Ryhmäpäällikön työn keskiössä on esimiestyö, joka tarkoittaa asiantuntijoiden mentoroivaa ja tuloksellista johtamista, tutkimusryhmän toiminnan resurssointia sekä vastaamista esimiestyöhön kuuluvista hallinnollisista tehtävistä. Ryhmässä on eri-ikäisiä tutkijoita, tutkimusviestinnän ammattialaisia ja paikkatietoaineistojen kehittäjiä. Tieteenaloista edustettuina ovat etenkin ympäristötaloustiede, maantieteellinen taloustiede sekä biometeorologiaan liittyvä terveystutkimus. Esimiestyötä tehdään vahvasti verkostoituneessa tiimissä, johon kuuluu ryhmäpäälliköitä, tutkimusprofessoreita, yksikönpäälliköitä sekä toimialajohtaja.

Käytännössä tehtäviisi ryhmäpäällikkönä kuuluu mm: - Ilmatieteen laitoksen yhteisten tavoitteiden toimeenpano oman ryhmäsi osalta - ryhmän tutkijoiden ja asiantuntijoiden tukeminen ja osaamisen kehittäminen - esimiestyöhön kuuluvat hallinnolliset tehtävät - rahoituksen varmistaminen tutkimus- ja kehitystyölle yhdessä asiantuntijoiden kanssa - ajankohtaisista ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kohdistuvista tutkimustuloksista viestiminen medialle - kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen

Hae paikkaa

Jätä kesätyöhakemus

Ilmatieteen laitoksen kesätyö- ja harjoittelupaikat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti valtiolle.fi-järjestelmässä ja Aarresaari-sivustolla.

Tutustu toimintoihimme sivuiltamme http://ilmatieteenlaitos.fi/tutkimustoiminta ja http://ilmatieteenlaitos.fi/saa-ja-turvallisuus

Rekisterin tietosuojaseloste

Jätä avoin hakemus

Vakituiset tehtävät ja pidemmät määräaikaisuudet julkaisemme valtiolle.fi-järjestelmän kautta.

Halutessasi voit jättää valtiolle.fi-järjestelmässä myös avoimen  hakemuksen. Voit kohdentaa sen Ilmatieteen laitokselle hakulomakkeen kohdasta Valinnat. Napsauta sitten yksiköksi Liikenne- ja viestintäministeriö / Ilmatieteen laitos. Hyödynnämme avoimia hakemuksia lähinnä lyhyiden määräaikaisuuksien täyttämisessä.


Rekisterin tietosuojaseloste