Avoimet työpaikat

Tästä osiosta löydät avoimet työpaikkamme listattuna allekkain. Sivun ollessa tyhjänä, paikkoja ei ole haettavana. Voit hakea avoimia paikkojamme valtiolle.fi valtionhallinnon sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Tutkimusavustaja, sateen lähihetkiennustaminen

Ilmatieteen laitoksen Avaruustutkimus ja havaintoteknologiat-yksikkö hakee gradu- tai diplomityövaiheessa olevaa opiskelijaa Kaukosäätutkimus-ryhmään. Hakija palkataan ensisijaisesti Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin, jossa kehitetään koneoppimiseen ja säätutkiin perustuvia malleja sateen lähihetkiennustamiseen. Tehtäviin sisältyy myös avustavaa työskentelyä ryhmän tutkimushankkeissa, mm. säätutkien havaitsemien kohteiden automaattinen luokittelu, Ilmatieteen laitoksen nykyisen sateen lähiennustusjärjestelmän parantaminen, tuuliennusteiden tuottaminen lentoliikenteen tarpeisiin, säätutkien älyliikennesovellukset sekä rajuilmoihin liittyvät vaara- ja vaikuttavuusennusteet. Lisäksi työtehtäviin kuuluu yhteistyötä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokousten järjestämistä.

Hae paikkaa

Asiantuntija, ICT

Haemme Helsingin Kumpulaan asiantuntijaa/ohjelmistosuunnittelijaa Lentosää- ja web-sovellusten kehitys -ryhmään vakituiseen työsuhteeseen.

Päätehtävänäsi on vastata modernien web-pohjaisten käyttöliittymien kehityksestä Ilmatieteen laitoksen ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden käyttöön. Tässä tehtävässä merkittävimmät käyttöliittymät ovat GeoWeb-projektin käyttöliittymä sekä useat muut pienemmät meteorologien käyttämät työkalut. Ohjelmistosuunnittelijana työnkuvasi koostuu sovelluskehittämisen lisäksi myös aktiivisesta työskentelystä projektiryhmässä, jossa kommunikoit muiden ryhmäläistesi ja projektin jäsenten kanssa tietoa jakaen ja dokumentoiden. Kokemuksen karttuessa voit ottaa lisää vastuuta projekteista ja teknologiavalinnoista.

Lähetä rohkeasti hakemus meille, jos käyttöliittymien koodaaminen kiinnostaa. Ei ole väliä, onko ohjelmointiurasi vasta alussa vai jo pidemmälläkin, sillä meille tärkeintä on ajantasainen osaamisesi, jota olet päässyt hyödyntämään viimeisimmissä työtehtävissäsi käyttäen moderneja web-tekniikoita. Kuuntelemme, miten määrittelet osaamisesi nyt ja miten haluat kehittää sitä tulevaisuudessa. Rakennamme tehtävänkuvasi tämän perusteella. Tarvittaessa järjestämme sinulle työtehtäviin liittyvää lisäkoulutusta.

Hae paikkaa

Erityisasiantuntija, merellinen havaintotekniikka

Ilmatieteen laitoksen Tutkimus- ja erityismittaus -ryhmä etsii vakituiseen työsuhteeseen erityisasiantuntijaa merellisen havaintotoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Havaintopalvelut-yksikköön, jossa toimii useita ryhmiä vastaten Ilmatieteen laitoksen operatiivisista havaintoverkoista, kuten sääasemista, säätutkista, aaltopoijuista, vedenkorkeus- ja taustailmalaadun asemista. Operatiivisen toiminnan ohella yksikkö antaa teknistä tukea tutkimusyksiköille.

Tutkimus- ja erityismittaus -ryhmä vastaa merellisten, avaruussään, ilmanlaadun ja radioaktiivisuuden mittausten ylläpidosta ja kehittämisestä sekä luonnontieteellisessä että teknisessä roolissa. Ryhmä osallistuu aktiivisesti tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja tekee tutkimusyksiköiden kanssa yhteistyötä. Ryhmä toteuttaa vastuualueelleen kuuluvat hankinnat ja avustaa hankinnoissa Merentutkimusyksikköä.

Valitun henkilön tehtäviin kuuluu merentutkimusta tukevien mittausjärjestelmien suunnittelua, kehittämistä ja hankintojen tekemistä sekä osallistuminen operatiivisen puolen kehitystyöhön. Henkilö osallistuu mittausjärjestelmien ylläpitoon ja tutkimusmatkoille tarpeen mukaan. Tehtävään kuuluu kansainvälistä yhteistyötä, vierailuja ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin, osallistumista messuille ja yhteydenpitoa laitteiden valmistajiin.

Työ sopii sinulle, jolla on teknistä osaamista mittalaitteiden ja tiedonsiirron parissa. Sinulla on myös kiinnostusta kehittyä moniosaajaksi meren fysikaalisessa havaintoiminnassa - perehtyen sekä mittauskohteeseen että uusiin menetelmiin.

Hae paikkaa

Tutkija (post-doc) – meteorologinen tutkimus, satelliitti- ja tutkasovellukset

Haetaan tutkijaa (post-doc) määräaikaiseen tehtävään satelliitti- ja tutkasovellusten tutkimusryhmään. Työn pääsisältöä on osallistua ulkoisesti rahoitettuihin tutkimusprojekteihin, erityisesti akatemiarahoitteiseen LAS3R-projektiin (2021-2024), jossa tutkitaan Antarktiksen lumi- ja jääpeitteen pinnankarkeutta ja sen vaikutusta satelliittimittauksiin, sekä Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT:in rahoittamaan CM SAF-projektiin (2022-2027), jossa Ilmatieteen laitos kehittää menetelmiä maapallon heijastavuuden eli albedon määrittämiseen satelliittien mittauksista. Työssä analysoidaan mittausdataa niin satelliiteista kuin vastaavista mittauksista maan päällä, pyrkien ymmärtämään geofysikaalisia ilmiöitä havaintojen taustalla. Työssä tuotetaan ohjelmakoodia tähän tarkoitukseen, raportteja joissa työ dokumentoidaan, sekä tieteellisiä julkaisuja johtopäätöksistä. Työ tarjoaa eturivin paikan kehittyä satelliittikaukokartoituksen sekä lumen ja jään geofysiikan asiantuntijaksi. Lisätietoja tutkimusryhmän työstä Ilmatieteen laitoksella: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/satelliitti-ja-tutkasovellukset

Hae paikkaa

Tutkija, hiilensidonnan todentamisjärjestelmä (jatkohaku)

Ilmatieteen laitoksen Ilmastojärjestelmätutkimus-yksikön Hiilenkiertoryhmä hakee innostunutta ja motivoitunutta tutkijaa kehittämään hiilensidonnan todentamisjärjestelmää maatalousmaille, metsille ja muille maaekosysteemeille. Todentamisjärjestelmämme perustuu ekologisen bioinformatiikan Predictive Ecosystem Analyzer (PEcAn) -järjestelmään (https://pecanproject.github.io/) ja siitä johdettuihin sovelluksiin.

Tutkijan päätehtävänä on kehittää hiilensidonnan todentamisjärjestelmää vanhemman tutkijan ohjauksessa osana aktiivista tutkimusryhmää. Käytämme työssämme Bayesilaisia analyysejä sekä muita laskentamenetelmiä ja numeerisia menetelmiä, kuten epävarmuusanalyysejä, kalibrointeja ja mittausten assimilaatioita. Tutkijan tehtävässä tarvitaan näiden käsitteiden perustuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan R-ohjelmointia ja GitHub-versiohallintaa.

Tehtävä sopii henkilölle, jolla on ohjelmointiosaamista, pohjaosaaminen R-ohjelmoinnista ja ennen kaikkea innostusta tieteellisen laskentajärjestelmän kehitystä kohtaan. Eduiksi luetaan osoitettu kyky ja halu oppia edistyneitä menetelmiä.

Hae paikkaa

Väitöskirjatutkija (turvemaiden ennallistamisen ilmastovaikutukset)

Ilmastojärjestelmätutkimus-yksikköön kuuluva Kasvihuonekaasut-tutkimusryhmä etsii motivoitunutta, tutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä Suomen Akatemian rahoittamaan RESPEAT-projektiin (20212025). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa boreaalisten turvemaiden ennallistamisen vaikutuksesta ilmastoon. Kasvihuonekaasutaseiden lisäksi työssä tutkitaan erityisesti biofysikaalisten tekijöiden, kuten esimerkiksi albedon tai rosoisuuden muutoksien vaikutusta maanpinnan energiataseeseen.

Tutkijan tehtävänä on analysoida käynnissä olevia kasvihuonekaasuvaihdon mikrometeorologisia mittauksia Etelä-Suomessa, tuottaa tutkimusjulkaisuja, sekä osallistua näiden mittausten ylläpitoon.

Projektissa tehdään yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, joten tehtävässä on sopiva sekoitus sosiaalista ryhmätyötä ja itsenäistä puurtamista. Tarkoitus on myös valmistella hankkeessa tehtyyn tutkimustyöhön pohjautuvaa väitöskirjaa valitsemassasi yliopistossa. Lisätietoja Ilmastojärjestelmätutkimuksesta Ilmatieteen laitoksella: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmastojarjestelmatutkimus

Hae paikkaa

Jätä avoin hakemus

Vakituiset tehtävät ja pidemmät määräaikaisuudet julkaisemme valtiolle.fi-järjestelmän kautta.

Halutessasi voit jättää valtiolle.fi-järjestelmässä myös avoimen  hakemuksen. Voit kohdentaa sen Ilmatieteen laitokselle hakulomakkeen kohdasta Valinnat. Napsauta sitten yksiköksi Liikenne- ja viestintäministeriö / Ilmatieteen laitos. Hyödynnämme avoimia hakemuksia lähinnä lyhyiden määräaikaisuuksien täyttämisessä.

Rekisterin tietosuojaseloste