Viides arviointiraportti

IPCC:n viides arviointiraportti on ilmestynyt - sen kolme osaraporttia julkaistiin loppuvuoden 2013 ja vuoden 2014 aikana. Kaikki osaraportit yhteen kokoava synteesiraportti ilmestyi marraskuussa 2014.

Osaraporttien 2013-2014 suomenkieliset yhteenvedot pdf-muodossa 

IPCC 2013: Osa 1 - Luonnontieteellinen perusta. Yhteenveto päätöksentekijöille (5604 kt, Ilmatieteen laitos)

IPCC 2014: Osa 3 - Ilmastonmuutoksen hillintä. Yhteenveto päätöksentekijöille (880 kt, VTT)

Ensimmäinen osaraportti: lämpötilan nousu pahimmillaan lähes 5 astetta

Ensimmäinen, ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseen taustaan keskittyvä osaraportti (WG1) julkaistiin syyskuussa 2013. Suomen osalta tätä raporttia koordinoi Ilmatieteen laitos.

Viidennen arviointiraportin ensimmäinen osaraportti vahvistaa entisestään IPCC:n vuosina 1990, 1995, 2001 ja 2007 julkaisemissa raporteissa esille tulleita tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen etenemisestä. IPCC:n raportissa arvioidaan neljää uutta kasvihuonekaasuskenaariota. Näistä vaihtoehdoista vakavin, nykytahdilla kasvavat kasvihuonekaasupäästöt, johtaisi maapallon keskilämpötilan kohoamiseen viime vuosikymmenten tasoon verrattuna lähes kolmesta viiteen astetta vuoteen 2100 mennessä. Jos taas päästöt onnistuttaisiin kääntämään nopeaan laskuun jo vuoden 2020 tienoilla, lämpötila nousisi silti noin asteen.

Maapallon lämpötila on kohonnut keskimäärin 0,85 astetta vuodesta 1880. Lämpenemisen tahti on ollut kiihtyvää: raportin mukaan viimeiset kolme vuosikymmentä ovat olleet maailmanlaajuisesti lämpimämpiä kuin yksikään aikaisempi vuosikymmen vuodesta 1850 alkaen.

Raportti vahvistaa tietoa, että ilmastonmuutoksen eteneminen näkyy voimakkaimmin pohjoisilla alueilla. Havaintotietojen mukaan arktisen merijään vuosittain peittämä alue on pienentynyt. Myös kevään lumipeite pohjoisella pallonpuoliskolla on kutistunut. Lumi- ja jääpeitteen vähenemisen arvioidaan jatkuvan tulevaisuudessa.

Raportissa tuodaan esiin merien merkitys ilmastonmuutoksessa. Valtaosa, yli 90 prosenttia, maapallon ilmastojärjestelmän lisääntyneestä lämpöenergiasta on varastoitunut meriin. Lämmön varastoituminen meriin selittää osaksi sen, että ilmakehän lämpeneminen ei etene tasaisesti. Ilmastossa esiintyy vuosien ja vuosikymmenten välistä luonnollista vaihtelua, jolloin lämpeneminen välillä kiihtyy ja välillä hidastuu.

Lisätietoa: IPCC: Lämpötilan nousu pahimmillaan viisi astetta tiedote 27.9.2013

Toinen  osaraportti: Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille

SYKE:n tiedote toisen osaraportin sisällöstä 31.3.2014

Kolmas osaraportti: Ilmastopäästöjen radikaali vähentäminen vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla

Synteesiraportti: Ilmastonmuutos etenemässä kohti peruuttamattomia seurauksia; toimia tarvitaan yhteiskunnan kaikilla sektoreilla

Tiedote synteesiraportin sisällöstä 3.11.2014

IPCC:n viidettä arvointiraporttia kirjoittaa 831 kirjoittajaa, jotka valittiin 3000 ehdokkaan joukosta. Mukana on viisi suomalaista kirjoittajaa: Veli-Matti Kerminen Helsingin yliopistosta, Kaija Hakala Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, Timothy Carter Suomen ympäristökeskuksesta, Gert-Jan Nabuurs Euroopan metsäinstituutista (EFI) sekä Timo Vesala Helsingin yliopistosta.