Uutinen 17.1.2023

Pysy pystyssä – seuraa keliennusteita ja tarkista jalankulkusää

Omaan liukastumisriskiinsä voi vaikuttaa. Liukkaus ei yllätä, jos seuraa keliennusteita sekä tarkistaa jalankulkusään ennen lähtöä. Iän myötä kasvaa riski, että liukastumisen aiheuttamat vammat ovat vaikeampia ja vaativat erikoissairaanhoitoa.
Kuva: Kaisa Tanskanen

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman tutkimuksen* mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain noin 125 000 liukastumis- ja kaatumistapaturmaa. Hieman yli puolet (56 %) näistä tapaturmista tapahtuu naisille. Jopa kaksi kolmasosaa liukastumisista tapahtuu 20–54-vuotiaille. Liukastumisia tapahtuu muun muassa työmatkoilla ja niistä aiheutuu merkittäviä taloudellisia kustannuksia sairauspoissaolojen takia.

Iän myötä lihaskunnon ja luuston heikentyessä kasvaa riski, että liukastumisen aiheuttamat vammat vaativat erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidon avokäynneissä on nähtävissä selvä hyppäys yli 50-vuotiaiden naisten osalta**. Tyypillisimpiä sairaalahoitoa vaativia liukastumisen aiheuttamia vammoja ovat erilaiset pään vammat sekä raajojen murtumat.

Myös nuoremmat työikäiset ovat löytäneet liukuesteet

Liikenne- ja viestintäministeriön raportista käy ilmi, että 44 prosenttia suomalaisista varautuu liukkaisiin keleihin käyttämällä talvikenkiä liukuesteillä. Käyttöaste kohoaa iän myötä ja yli 50-vuotiaista yli puolet käyttää talvikenkiä liukuesteillä.

Positiivista muutosta on havaittavissa, sillä nuoremmatkin hankkivat liukuesteitä.

"Liukkaus ei onnistu yllättämään, jos seuraa keliennusteita sekä tarkistaa jalankulkusään ennen lähtöä – ja varautuu lähtiessään asianmukaisesti pitävin jalkinein tai liukuestein", muistuttaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

*Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:2 Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta (valtioneuvosto.fi) **THL, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, keskiarvo vuosilta 2019−2021

Pysy pystyssä -kampanja on käynnissä 16.-29.1.2022.

Pysy pystyssä -kampanjan verkkosivut

Kampanjassa mukana: Aivovammaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssiala ry, Icebug Finland, Ilmatieteen laitos, Invalidiliitto, Liikenneturva, Luustoliitto, LähiTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Punainen Risti, Taitavat Suutarit ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos.

LiukkausJalankulkuliukkausJalankulkusääPysy pystyssä