Uutinen 21.1.2022

Ukrainan sääpalveluja kehitetään yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa

Ukrainan hydrometeorologinen keskus ja Ilmatieteen laitos uudistavat yhdessä Ukrainan sää- ja varoituspalveluja sekä kehittävät henkilöstön osaamista, jotta kansalaiset ja sidosryhmät saisivat entistä parempia, räätälöityjä säätuotteita. Uudistunut sääpalvelu auttaa yhteiskuntaa ja kansalaisia sopeutumaan muuttuvan ilmaston mukanaan tuomiin vaarallisiin säätilanteisiin.
Kuva: Anton Tkachenko

Ilmatieteen laitos ja Ukrainan hydrometeorologinen keskus (Ukrainian Hydrometeorological Center, UHMC) ovat aloittaneet Suomen ulkoministeriön rahoittaman instituutioiden välisen kehityshankkeen tämän vuoden alussa. Nelivuotisen UHMC-FMI Meteorology (UFIM) - projektin aikana Ukrainan säähavaintoja sekä ennustus- ja varoitusjärjestelmiä automatisoidaan. Uudistamalla koko säätuotannon arvoketjua UHMC pystyy tuottamaan uusia, ajantasaisia ja räätälöityjä sääpalveluja yhteiskunnan eri toimijoille ja kansalaisille.

Sääpalveluja automatisoidaan ja uudistetaan

Hankkeen aikana manuaalisia, vanhentuneita säähavaintoasemia korvataan automaattisilla sääasemilla. Enintään 10 automaattista sääasemaa sijoitetaan siten, että ne parhaiten kattavat erilaiset ympäristöt ja olosuhteet Ukrainan alueella. Lisäksi hankkeessa asennetaan Ilmatieteen laitoksen kehittämät avoimen lähdekoodin SmartMet- ja SmartMet Alert -ohjelmistot automatisoimaan sää- ja varoituspalvelujen tantoa. Ohjelmistot mahdollistavat entistä helpommin räätälöityjen säätuotteiden tuottamisen sidosryhmille ja kansalaisille.

Sääpalvelujen saavutettavuutta kehitetään hankkeen aikana käyttämällä mm. sosiaalisen median kanavia ja lanseeraamalla matkapuhelimen sääsovellus. Välittömien uudistustoimenpiteiden lisäksi hankkeessa arvioidaan koko hydrometeorologisen havainto- ja tuotantoinfrastruktuurin päivitystarpeet. Tämä tukee Ukrainan sääpalvelujen pitkäjänteistä kehittämistä.

Keskeisin työmuoto on UHMC:n henkilöstön kouluttaminen ja yhdessä työskenteleminen hankkeen kaikissa vaiheissa. Hankkeen aikana Ukrainan ja Kaakkois-Euroopan maiden yhteistyötä vahvistetaan meteorologian alalla lisäämällä säätiedon vaihtoa. Uudistunutta sääpalvelua mainostetaan aktiivisesti eri tavoilla, jotta yhä useampia edunsaajia saadaan palvelujen pariin.

Uudistunut sääpalvelu auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen

Modernisoitu sääpalvelu auttaa yhteiskuntaa ja kansalaisia sopeutumaan muuttuvan ilmaston mukanaan tuomiin vaarallisiin säätilanteisiin. Automatisoidun sääpalvelun myötä kansalaisten haavoittuvuus äärimmäisille sääilmiöille ja luonnonkatastrofeille vähenee. Lisäksi valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden tilannekuva luonnonkatastrofeista paranee.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos Twitterissä Ukrainan hydrometeorologian keskuksen Facebook

Projektipäällikkö (Ilmatieteen laitos): Anne Hirsikko, anne.hirsikko@fmi.fi, puh. +358 50 420 5345 Projektipäällikkö (UHMC): Oleg Skoropad, omtm@ukr.net, puh. +380 44 239-93-21

UkrainaSmartMetKehityshanke