Uutinen 22.5.2023

Ilmatieteen laitos on julkaissut avoimen lähdekoodin tiesäämallikirjaston

Ilmatieteen laitoksen tiesäämallista on nyt julkaistu kirjasto, joka sisältää tieolosuhteiden ennustamiseen käytettyä ohjelmistoa. Avoin julkaisu mahdollistaa kansainvälisen tiedeyhteisön osallistumisen mallin kehitykseen.
Kuva: Shutterstock

Ilmatieteen laitoksen tiesäämalli on teiden talviolosuhteiden ennustamiseen käytetty fysikaalinen malli. Mallilla tehtyjä ennusteita käytetään teiden talvikunnossapitoa koskevien päätösten tukena. Tarkat ennusteet tienpintalämpötilasta ovat tärkeitä, sillä niiden avulla teiden suolaukset pystytään hoitamaan oikea-aikaisesti ja tiet pysyvät turvallisina. Nyt osa tiesääennusteiden tekemiseen käytetystä lähdekoodista on julkaistu avoimen koodikirjaston muodossa. Kirjasto sisältää tienpintalämpötilan sekä tiellä olevan veden, jään ja lumen määrän ennustamiseen käytetyt koodit. Kirjastoa hyödyntämällä on kunkin käyttäjän mahdollista kehittää oma näitä tiesään perussuureita ennustava ohjelma. Kirjasto mahdollistaa mahdollisimman joustavan käyttöönoton, sillä käyttäjä voi halutessaan lisätä ohjelmaansa esimerkiksi jonkin johdannaissuuren laskennan ilman, että varsinaista kirjastoa tarvitsee muokata. Ilmatieteen laitos toivoo, että koodin julkaiseminen kannustaa muita mallikehittäjiä hyödyntämään koodia ja jakamaan parannukset muiden hyödynnettäviksi.

RoadSurf-tiesäämallikirjaston koodi GitHubissa

Tiesäämallikirjaston koodi on julkaistu Ilmatieteen laitoksen avoimen lähdekoodin GitHub-sivulla. Kirjaston mukana on julkaistu myös käyttöopas sekä esimerkkiohjelma, jonka avulla kirjastoa voi testata. Käyttöoppaassa annetaan myös kuvaukset tiesäämallin käyttämistä fysikaalisista funktioista. Kirjaston kielenä on Fortran ja se on julkaistu MIT-lisenssillä, joka sallii kirjaston vapaan käytön sekä yksityisesti että kaupallisesti, kunhan koodin lähde ja lisenssi on mainittu. Kirjastossa on mukana C++ -rajapinta, jota hyödyntämällä mallille annettavan ja mallin tuottaman datan käsittely voidaan hoitaa C++ -kielellä, vaikka varsinainen mallisimulaatio tehdään Fortran-ohjelmalla. Erilaisia tiesäämalleja on maailmalla käytössä useita, mutta ennen tätä vain Kanadassa kehitetty METRo-malli on julkaistu avoimena koodina.

Lisätietoja

RoadSurf-tiesäämallikirjaston koodi Ilmatieteen laitoksen avoimen lähdekoodin GitHub-sivulla Tutkija Virve Karsisto, puh. 029 539 5535 virve.karsisto@fmi.fi

TiesäämalliRoadSurfGitHub