Uutinen 16.9.2022

Etelämantereen jäätikköjärvistä haihtuu kesällä huomattavasti vettä

Uudessa tutkimuksessa vertailtiin menetelmiä, joilla arvioidaan veden haihdunnan määrää Etelämantereen jäätikköjärvistä. Tulokset auttavat esimerkiksi kehittämään alueen sääennusteita, jotka ovat tärkeitä alueella kesäisin työskenteleville tutkijoille.
Kuva: Dmitrii Emelyanov

Etelämantereella on kesäisin sulia jäätikköjärviä, joista haihtuu vettä ilmakehään. Vaikka jäätikköjärvien kokonaispinta-ala on suhteellisen pieni, ne voivat paikallisesti lisätä ilman kosteutta. Voimakas haihdunta puolestaan voi edistää sumun ja sateiden muodostumista. Etelämantereella työskenteleville tutkijoille yllättävät sumu- ja sadetilanteet ovat vaarallisia.

Kesällä (tammi-helmikuussa) 2018 Kuningatar Maudin maalla sijaitsevalla järvellä tehdyt mittaukset osoittivat, että järven pinnasta haihtui keskimäärin 3 mm vettä vuorokaudessa. Vallitsevat rinnetuulet toivat järven ylle kylmää ja kuivaa ilmaa Etelämantereen sisäosista ja pitivät siten yllä haihduntaa. Voimakkainta haihdunta oli kuitenkin matalapaineista aiheutuneiden kovien tuulten tilanteissa.

Samaisella järvellä mitattiin myös tuulen pystykomponentin ja ilman ominaiskosteuden turbulenttisia vaihteluita 20 hertsin taajuudella, ja tuloksista laskettiin haihdunta. Sen jälkeen tuloksia analysoitiin ja verrattiin eri menetelmillä laskettuihin arvioihin.

Suoria mittauksia haihdunnasta Etelämantereen järvillä on erittäin vähän. Tutkimushankkeessa tehdyt mittaukset mahdollistivat haihdunnan arvioinnissa käytettävien epäsuorien menetelmien testaamisen ja parantamisen. Osa epäsuorista menetelmistä aliarvioi haihdunnan määrää jopa 70 %. Myös fysikaalisesti kehittyneimmät menetelmät systemaattisesti aliarvioivat haihdunnan määrää, mutta niiden tulokset olivat haihdunnan päivittäisten vaihteluiden suhteen hyvin sopusoinnussa järvellä tehtyjen mittausten kanssa.

Tutkimustuloksista on hyötyä Etelämantereen sääennusteiden kehittämisessä, sillä tulokset osoittivat konkreettisen tarpeen jäätikköjärvien huomioimiseksi säänennustusmalleissa.

Ilmatieteen laitoksen tutkijat tekivät tutkimuksen yhteistyössä portugalilaisen ja intialaisten tutkijoiden kanssa.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Elena Shevnina, Ilmatieteen laitos, puh. 044 918 546, elena.shevnina@fmi.fi

Tutkimusprofessori Timo Vihma, Ilmatieteen laitos, puh. 050 412 6365, timo.vihma@fmi.fi

Tutkimus on saatavilla The Cryosphere -tiedelehdessä.

Tutkimuksen viitetiedot: Shevnina, E. M. Potes, T. Vihma, T. Naakka, P. R. Dhote, P. K. Thakur (2022). Evaporation over a glacial lake in Antarctica, The Cryosphere, 16, 3101–3121, DOI: 10.5194/tc-16-3101-2022

TiedeuutinenEtelämanner