Uutinen 16.3.2023

Maastolaserkeilauksella uutta tietoa metsänhoidon vaikutuksista metsien rakennepiirteisiin

Maastolaserkeilausta hyödynnettiin metsien rakenteen mittaamiseen tutkimuksessa, jossa verrattiin jaksollista ja jatkuvaa metsänkasvatusta Etelä-Suomessa sijaitsevilla kuusivaltaisilla koealoilla. Maastolaserkeilauksella tuotettavista erittäin yksityiskohtaisista pistepilvistä on mahdollista laskea rakennemuuttujia tavalla, joka ei ole ollut mahdollista perinteisillä kenttämittauksilla.
Kuva: Lena Lindell, Pixabay.

Tulokset osoittivat, että eri metsänhoitostrategiat vaikuttivat merkittävästi siihen, miten kasvimateriaali koealoilla jakautui pystysuuntaisesti.

Tasaikäisissä metsissä latvukset erottuivat selkeämmin omaksi kerroksekseen, kun taas jatkuvan kasvatuksen koealoilla kasvimateriaali oli tasaisemmin jakautunut puuston alaosien ja latvusten välillä. Jatkuvan kasvatuksen koealoilla esiintyi myös monipuolisemmin latvusten kerroksellisuutta. Tasaikäisissä metsissä rakenteellinen monipuolisuus ja kerroksellisuus lisääntyivät mitä vanhemmasta metsästä oli kyse. Tutkimuksessa korostuivat jaksollisen kasvatuksen metsien rakenteessa tapahtuvat ajalliset muutokset, kun taas jatkuvan kasvatuksen metsissä rakennepiirteet ovat vakaampia.

Metsien kolmiulotteinen rakenne muokkaa mikroilmastoa ja elinympäristöjä, jotka vaikuttavat biodiversiteettiin. Rakenteiden kvantifioiminen on tärkeää, jotta metsänhoidon vaikutuksia eliöihin voidaan arvioida yhä paremmin.

Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston, Edinburghin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen välillä.

Lisätietoja:

Iris Aalto, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, iris.aalto@helsinki.fi

Juha Aalto, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos, juha.aalto@fmi.fi

Tieteellinen artikkeli on saatavilla Forest Ecology and Management -tiedelehdessä.

Viite: Aalto, I., Aalto, J., Hancock, S., Valkonen, S. & Maeda, E.E. Quantifying the impact of management on the three-dimensional structure of boreal forests, Forest Ecology and Management, Volume 535, 2023, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.120885.

Kuvassa laserkeilauslaite ja laitteen mittausten avulla saatu metsän rakennetta kuvaava kolmiulotteinen kuva.
Maastolaserkeilauksella saatavasta pistepilvestä voidaan laskea yksityiskohtaisesti metsän rakennemuuttujia. Kuva: Iris Aalto.

TiedeuutinenMetsäIlmastoBiodiversiteetti