Uutinen 25.1.2023

Tutkimushankkeessa selvitetään viljapeltojen hiilensidontaa

Hiilen sitominen maaperään on yksi merkittävimmistä keinoista poistaa hiilidioksidia ilmakehästä ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi. Lantmännenin ja Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeessa pyritään ensimmäisenä Suomessa todentamaan tieteellisesti, miten ja kuinka paljon viljelymenetelmillä voidaan vaikuttaa viljapeltojen hiilensidontaan.
Kuva: magnus - stock-adobe.com

Kolme vuotta kestävä tutkimus antaa tietoa siitä, minkälaisilla viljelymenetelmillä hiiltä voidaan sitoa maaperään mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimus on Suomessa ja Pohjoismaissa ainoa laatuaan. Maailmanlaajuisestikin vastaavaa tutkimustietoa on olemassa vasta vähän.

Hiilensidonta on tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää, jotta viljelyssä ja maataloudessa saavutetaan ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet.

”Tutkimuksen tulokset edesauttavat nykyistä kestävämpien viljelytapojen käyttöönottoa koko Pohjoismaissa ja auttavat varmistamaan, että toimenpiteet parantavat viljelyn ilmastovaikutuksia halutulla tavalla”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Jari Liski.

Tutkimuksen mittaukset ovat avoimesti kaikkien saatavilla

Tutkimustyö toteutetaan viidellä suomalaisella tilalla sekä Lantmännen Agron koetilalla Hauholla, ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan vuoden 2023 lopulla. Tutkimus käynnistyi jatkuvatoimisilla hiilidioksidin virtojen mittauksilla viljapellolla kesällä 2022. Automaattiset mittaukset jatkuvat koko tutkimushankkeen ajan.

Keväällä 2023 testataan aurinkopaneeleilla toimivaa mittauslaitteistoa, jolla mittauksia voidaan tehdä helpommin useilla pelloilla. Tuloksia havainnollistetaan reaaliajassa Pelto-observatorio -palvelussa. Talven aikana valmistellaan viljan ja aluskasvien kammiomittauksia sekä viljelykiertokoe, jossa vihreä kasvusto säilyy mahdollisimman pitkälle syksyyn ja syntyy keväällä mahdollisimman varhain.

Tutkijoiden tavoitteena on saada selkeitä ja vertailukelpoisia mittaustuloksia lukuisista eri asioista, jotka vaikuttavat viljapellon hiilensidontaan.

”Kehitämme tutkimusmenetelmää kansainvälisenä yhteistyönä ja noudatamme avoimen tieteen periaatteita. Mittauksemme ja laskentamenetelmämme ovat lähtökohtaisesti kaikkien käytettävissä, Jari Liski sanoo.

Tutkimustyön toteuttaa Ilmatieteen laitos. Tutkimuksen rahoittavat Lantmännenin tutkimussäätiö sekä Lantmännenin Suomen-yhtiöt Lantmännen Agro, Lantmännen Cerealia, Lantmännen Unibake ja Vaasan.

Lisätietoja:

Jari Liski, tieteellinen johtaja, Ilmatieteen laitos, p. 040 748 5088, jari.liski@fmi.fi

Tiedote: Suomessa käynnistyi Pohjoismaiden ensimmäinen laaja tutkimus viljan hiilensidonnasta – Lantmännen ja Ilmatieteen laitos lupaavat tulokset kaikkien käyttöön (25.1.2023)

TutkimusIlmastoHiilensidonta