Uutinen 25.9.2023

Ilmatieteen laitos tuottaa 6G Visible -hankkeeseen älyliikenteen sääpalvelut

Oulun yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä hankkeessa tutkitaan, miten ajoneuvon itsenäistä ajamista voidaan kehittää nopeiden langattomien verkkojen avulla.
Kuva: Shutterstock

6G Visible -hankkeessa selvitetään, kuinka liikennetilannetietoa voidaan yhdistää eri lähteistä, siirtää mahdollisimman tehokkaasti ja jalostaa tietoa niin, että se mahdollistaa autonomisen ajamisen. Tutkimuksen kohteena on myös se, mitä vaatimuksia itsenäinen ajaminen asettaa 6G-teknologialle.

Ilmatieteen laitos tuo hankkeeseen älyliikenteen tiesääpalveluiden asiantuntijana sääelementin. Yhtäältä tutkimuksessa käytetään säädataa hajautetun laskennan käsiteltävänä aineistona, toisaalta säätietoa tuotetaan konkreettisina autonomista ajamista tukevina täsmäpalveluina.

Ilmatieteen laitos täydentää hankkeen tutkimusteemoja kehittämällä erityisesti autonomisille ajoneuvoille räätälöityjä tiesääpalveluja. Autonomisten ajoneuvojen erilaiset havaintojärjestelmät, kuten LiDAR-mittalaite, kamera, tutka ja tarkkuuspaikannus, ja niiden sääherkkyys arvioidaan. Ajoneuvolle tarjotaan säätietoa, joka on sovitettu ajoneuvon omaan havaintokykyyn. Lisäksi tuotetaan säätutkapohjainen tarkka lyhyen aikavälin lähisääennuste, joka palvelee erityisesti sääherkkiä autonomisia ajoneuvoja.

”Ilmatieteen laitoksen älyliikennesääpalveluiden testirata Sodankylässä sekä Ilmatieteen laitoksen autonominen miniatyyrirobottiauto ovat luonnollisesti oivallisia työkaluja hankkeen kehitystyössä”, kertoo Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Timo Sukuvaara.

Hankkeen aikana miniatyyrirobottiautoa kehitetään liikenteen sääpalveluiden kuluttajana sekä havaintodatan tuottajana. Älyliikennetestirataa kehitetään älykkäiden tienvarsi-infrastruktuurien ja kommunikaatiojärjestelmien testipenkkinä.

Lisätietoja:

Timo Sukuvaara, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos, p. 029 539 2715, timo.sukuvaara@fmi.fi

Oulun yliopiston tiedote 25.9.2023: Oulun yliopiston projektissa yhdistyvät 6G-teknologia ja autonomiset autot

6G Visible -projektin tutkimuksen osapuolina ovat omilla rahoitusosuuksillaan Oulun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Rahoitus tulee Business Finlandin 6G Bridge -ohjelmasta. Projekti kestää vappuun 2026 asti. Siinä ovat mukana seuraavat yritykset: DIMECC, Remoted, Siili Auto, SpectacularAI, Sitowise ja Elektrobit.

TutkimusLiikenne6G