Uutinen 25.5.2023

Näin ilmastonmuutos näkyy Suomessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen ilmastoon monin eri tavoin: keskilämpötila nousee, sademäärät kasvavat ja useat sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Suomessa moniin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on mahdollista varautua.
Kuva: Antonin Halas / Studio Halas

Ilmastonmuutos näkyy Suomessa jo nyt. Suomen keskilämpötila on kohonnut yli kaksi astetta 120 vuoden aikana. Talvet ovat lämmenneet enemmän kuin muut vuodenajat. Sademäärät ovat kasvaneet lähinnä talvella, ja rankkasateet ovat hieman voimistuneet. Lämpenemisen takia kuumat jaksot ovat Suomessa yleistyneet ja kylmät jaksot harvinaistuneet. Lumikausi on lyhentynyt, ja lumipeite on osassa maata ohentunut.

Tulossa leutoja talvia ja pidempiä hellejaksoja

Suomen tulevaa ilmastoa voidaan ennustaa tietokonemallien avulla. Jatkossakin vuoden keskilämpötila nousee Suomessa, ja talvet lämpenevät muita vuodenaikoja voimakkaammin. Tämän seurauksena leutojen talvien todennäköisyys kasvaa, ja pakkasjaksot lyhenevät. Kesäisin taas helteet yleistyvät, voimistuvat ja pidentyvät.

Sademäärät kasvavat erityisesti talvisin. Varsinkin Etelä- ja Länsi-Suomessa sade tulee entistä useammin vetenä lumen sijaan. Syksyllä ja talvella pilvisyys lisääntyy. Maankohoaminen suojelee Suomen rannikkoa vuosisadan puoliväliin asti, mutta vuosisadan lopussa valtamerten pinnan nousu kasvattaa meritulvariskejä Suomen etelärannikolla. Tuulisuuden muutoksia on vaikea ennustaa, minkä takia myös tulevaisuudessa Suomessa on kuitenkin varauduttava rajuilmoihin ja myrskyihin.

Muuttuviin olosuhteisiin voidaan vaikuttaa ja varautua

Muuttuvat ilmasto-olosuhteet vaikuttavat elämäämme monin tavoin. Lisääntyvät helteet ovat tukalia erityisesti vanhuksille ja sairaille. Synkemmät talvet voivat taas vaikuttaa mielialoihimme. Lisääntyvä sade voi saada kaupungit tulvimaan ja hankaloittaa liikennettä. Metsien tuulituhot voivat lisääntyä, sillä maa on vähemmän aikaa roudassa.

Se, kuinka paljon ilmasto Suomessa muuttuu, riippuu siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasujen päästöt maailmanlaajuisesti kasvavat. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä tuottamalla energiaa fossiilittomilla ratkaisuilla ja sitomalla hiiltä metsiin, maaperään tai teknologian avulla.

Suomessa moniin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on mahdollista varautua. Ilmatieteen laitoksella tutkitaan ilmastoa ja kehitetään ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla voidaan vähentää muutosten aiheuttamia haittoja esimerkiksi ihmisten terveydelle, turvallisuudelle ja elinkeinoille.

Lisätietoja ilmastonmuutoksesta Suomessa löydät ilmasto-oppaasta.

IlmastonmuutosSuomiIlmasto