Uutinen 24.2.2015

Ilmatieteen laitoksen tiesäämalli kelivaroittamisen ja tienhoidon apuna

Tienpinnan olosuhteiden ennustaminen on tärkeä osa liikenneturvallisuutta ja tehokasta tienhoitoa. Ilmatieteen laitoksella kehitetty tiesäämalli tuottaa tiellä vallitseviin olosuhteisiin tarkennettuja lämpötila- ja keliennusteita kelivaroitusten antamisen ja teiden ylläpidon avuksi. Mallia on hyödynnetty myös lukuisissa älyliikennesovelluksissa.

Tarkka ja oikein ajoitettu varoittaminen heikentyneistä ajo-olosuhteista on tärkeää liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Varoittaminen perustuu meteorologin sää- ja kelihavaintojen sekä säänennustusmallin perusteella tekemään arvioon tulevasta ajokelistä. Varoitustarvetta pohtivan asiantuntijan työtä voidaan helpottaa erityisesti tiesääolosuhteisiin kehitetyllä mallilla, joka tien pintalämpötilan lisäksi ennustaa tiellä vallitsevaa keliä. Samoja ennusteita voidaan hyödyntää myös tienhoitotoimenpiteiden suunnittelussa.

Ilmatieteen laitoksella kehitetty tiesäämalli käyttää lähtökohtanaan perinteisellä säänennustusmallilla laadittua ennustetta ja laskee sen pohjalta ennusteen tien pintalämpötilalle ja kelille. Keli on jaettu kahdeksaan luokkaan, ja se kertoo, onko tiellä esimerkiksi lunta, jäätä tai kuuraa. Malli tuottaa myös yleisemmän liikenneolosuhteita kuvaavan ennusteen, joka kuvaa sitä, ovatko liikenneolosuhteet normaalit, huonot vai erittäin huonot. Ennusteen teossa malli hyödyntää lisäksi säähavaintoja ja säätutkatietoa. Myös tiesääasemien mittausten käyttäminen on mahdollista.

Tiesäämallista on kehitetty lukuisia jatkosovelluksia, joilla voidaan ennustaa esimerkiksi jalkakäytävien olosuhteita ja tienhoidon auraustarvetta. Kehitettyä jalankulkumallia käytetään Ilmatieteen laitoksella apuna mietittäessä jalankulkijoille annettavan liukkausvaroituksen tarvetta, tienhoitomallia voidaan puolestaan käyttää suunniteltaessa esimerkiksi teiden auraustoimenpiteitä.

Älyliikennesovelluksissa tiesäämallia käytetään pääasiassa tuottamaan lisäarvoa muille älyliikennepalveluille toimittamalla autoilijoille keliennusteita. Tavoitteena on myös saada tieolosuhteita kuvaavaa mittaustietoa siirretyksi ajoneuvoista käytettäväksi mallinnuksen tarkentamiseen.

Lisätietoja

Markku Kangas, puh. 029 539 4144, markku.kangas@fmi.fiMarjo Hippi, puh. 029 539 3153, marjo.hippi@fmi.fi

Markku Kangas, Martti Heikinheimo and Marjo Hippi: RoadSurf: a modelling system for predicting road weather and road surface conditions. Meteorological Applications, DOI: 10.1002/met.1486.(http:// http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/met.1486/abstract)http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/met.1486/abstract