Uutinen 21.9.2021

Täydentävä sensoriverkko tuo lisäarvoa ilmanlaadun mittauksiin

Standardisoidut referenssimittalaitteet, joilla mitataan ilmanlaatua pysyvillä havaintoasemilla, ovat laadukkaan ilmanlaatuseurannan perusta. Kustannustehokkaat ilmanlaatusensorit voivat kuitenkin osaltaan tuoda uutta lisäarvoa ilmanlaadun mittauksiin.

Ilmatieteen laitos mittasi yhdessä Helsingin yliopiston, Vaisalan, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY), sekä Tampereen yliopiston kanssa viiden kuukauden ajan ilmanlaatua Helsingissä kolmella eri kaupunkialueella ja yhteensä 25:llä eri mittauspaikalla. Mittauspaikat sijaitsivat Pakilassa, Vallilassa sekä Jätkäsaaressa. Mittaukset suoritettiin Vaisalan kehittämällä AQT530-mittalaiteella, joka mittaa sekä hiukkas- (PM2.5 ja PM10) että kaasupitoisuuksia (NO2, NO, CO ja O3).

Vallilan ja Jätkäsaaren alueella ilmanlaatuun vaikuttivat erityisesti liikenteen sekä satama-alueen pienhiukkas- ja typpidioksidipäästöt, mutta myös paikallisten rakennustyömaitten tuottama karkeampi hiukkaspöly. Pakilassa puolestaan iltaan painottuva puunpoltto nosti pienhiukkas- ja häkäpitoisuuksia. Sensoriverkon kaikki mittauspisteet havaitsivat yhtenevästi ja johdonmukaisesti hetkellisen pienhiukkasten kaukokulkeumaepisodin sekä uuden vuoden ilotulitteiden ampumiseen liittyvän pienhiukkaspitoisuuksien kohoamisen.

Saadut tulokset alleviivaavat täydentävien sensorimittausten hyödyllisyyttä. Kaupungin eri alueet sisältävät erilaisia päästölähteitä useissa eri paikoissa, ja sensorit ovat oivallinen työkalu mittausten alueellisen ja ajallisen kattavuuden laajentamiseen ja siten pistemäisten päästölähteiden havainnointiin ja tunnistamiseen.

Lisätietoja:

Tutkija Joel Kuula, joel.kuula@fmi.fi

Ryhmäpäällikkö Hilkka Timonen, hilkka.timonen@fmi.fi

Petäjä T, Ovaska A, Fung PL, Poutanen P, Yli-Ojanperä J, Suikkola J, Laakso M, Mäkelä T, Niemi JV, Keskinen J, Järvinen A, Kuula J, Kurppa M, Hussein T, Tarkoma S, Kulmala M, Karppinen A, Manninen HE and Timonen H (2021). Added Value of Vaisala AQT530 Sensors as a Part of a Sensor Network for Comprehensive Air Quality Monitoring. Front. Environ. Sci. 9:719567. doi: 10.3389/fenvs.2021.719567

Tieteellinen artikkeli luettavissa täällä

Tutkimusta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (Urban innovative actions initiative, Healthy Outdoor Premises for Everyone, project no: UIA03-240), Business Finland (MegaSense Growth Engine: Air Quality Monitoring, grant 7517/31/2018), Euroopan unioni (trans-national ERA-PLANET project SMURBS (Grant Agreement 689,443) under the EU Horizon 2020 Framework Programme) sekä Suomen Akatemia (Flagship funding: grant no. 337549, 337551, and 337552).

TiedeuutinenIlmanlaatuIlmanlaadun seuranta