Uutinen 8.9.2020

Uusi verkkopalvelu kartoittaa Suomen kaupunkien typpidioksidipitoisuuksia satelliittihavaintojen avulla

Typpidioksidin pitoisuudet ovat Suomessa korkeimmillaan kaupunkien keskustassa sekä pääväylien, satamien, voimaloiden ja tehtaiden läheisyydessä.

Ilmatieteen laitoksen avaruus- ja kaukokartoituskeskuksessa kehitetty palvelu kartoittaa Suomen kaupunkien typpidioksidin (NO2) pitoisuuksia satelliittihavaintojen avulla.

"Palvelussa on saatavilla pitoisuuskarttoja monista suomalaisista kaupungeista", kertoo hankeen vastaava tutkija Iolanda Ialongo Ilmatieteen laitokselta.

Karttoihin on merkitty myös E-PRTR-päästötietokannan mukaiset stationaariset eli paikallaan pysyvät NO₂-päästölähteet. Muut typpidioksidin päästöt ovat pääosin peräisin liikennesektorilta.

Typpidioksidi on ilmansaaste, jota syntyy pääasiassa palamisprosesseissa esimerkiksi liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon yhteydessä. Typpidioksidin elinikä ilmakehässä on lyhyt, joten sen ajassa ja paikassa keskiarvoistettuja pitoisuuksia voidaan käyttää päästölähteiden paikallistamiseen. Keskiarvoistus poistaa mm. vaihtelevista sääoloista johtuvia lyhyen aikavälin vaihteluja.

Typpidioksidikartoissa on vuoden 2019 keskiarvot, ja ne perustuvat TROPOMI-satelliittimittalaitteen (TROPOspheric Monitoring Instrument) tekemiin typpidioksidihavaintoihin. TROPOMI on Euroopan unionin Copernicus-kaukokartoitusohjelman mittalaite, joka kiertää avaruudessa Euroopan avaruusjärjestö ESAn Sentinel-5P-satelliitissa. TROPOMI on mitannut typpidioksidipitoisuuksia alailmakehässä eli troposfäärissä helmikuusta 2018 alkaen. Satelliitti-instrumenttien etu muihin mittalaitteisiin nähden on niiden maailmanlaajuinen kattavuus, minkä ansiosta niiden mittauksia voidaan käyttää täydentämään perinteisiä asemaverkostoja.

Uusi verkkopalvelu on osa EU 2020 e-shape -projektin Health showcase -osiota, joka tähtää mm. satelliittihavaintojen hyödyntämiseen ilmanlaatuseurannassa ja ilmanlaadun terveysvaikutuksien arvioimiseen kaupunkiympäristössä.

TROPOMI-instrumentin alailmakehän typpidioksidihavaintojen keskiarvo pääkaupunkiseudulla ajalta 1.4.–30.9.2019. Mustilla ympyröillä on merkitty E-PRTR -päästötietokannan mukaiset stationaariset NO2-päästölähteet vuonna 2017. Ympyröiden koolla ilmoitetaan päästöjen suhteellinen suuruus. Lähde: Iolanda Ialongo, Henrik Virta, Ilmatieteen laitos / Copernicus / Sentinel-5P-satelliitti.

Lisätietoja:

Uusi ilmanlaatupalvelu osoitteessa https://sampo.fmi.fi/airpollution/no2/

Vastaava tutkija Iolanda Ialongo, Ilmatieteen laitos, puh. 044 011 2140, iolanda.ialongo@fmi.fi Tutkija Henrik Virta, Ilmatieteen laitos, puh. 050 465 8151 henrik.virta@fmi.fi

ilmanlaatusatelliittihavaintotyppidioksidi