Uutinen 26.2.2024

Ilmatieteen laitos on mukana kehittämässä kansainvälisiä hiilensidonnan todentamisjärjestelmiä

Ilmatieteen laitos on mukana Euroopan-laajuisessa hankkeessa, jossa kehitetään valikoima tutkimuspohjaisia järjestelmiä maaperän kasvihuonekaasutaseiden luotettavaan seurantaan, raportointiin ja todentamiseen.
Ilmatieteen laitos tutkii peltojen vaikutusta ilmastoon. Kuvassa tutkimuspelto Hauholla kesällä 2023. Kuva: Layla Höckerstedt.

EU suunnittelee hiilensidontasertifikaatin käyttöönottoa, jotta voidaan luoda viitekehys hiiliyksiköiden tuotannolle, menetelmille ja kaupankäynnille. Sitä varten maatalousmaiden maaperän kasvihuonekaasuvirtojen arviointiin tarvitaan yhdenmukaiset, mutta toisaalta erilaisiin ympäristöihin ja tarpeisiin sopivat säännöt ja suositukset. Näin maaperän kykyä sitoa hiiltä voidaan seurata kustannustehokkaasti ja tarkasti.

Tähän haasteeseen tartutaan MARVIC-hankkeessa, jossa kehitettävä alusta tarjoaa hiilensidonnan arvioijille mahdollisuuden valita omaan käyttöön sopiva seurannan, raportoinnin ja todentamisen järjestelmä.

Järjestelmä valitaan niin, että se huomioi paikalliset olosuhteet ja käytettävissä olevan datan. Moni tarvittava aineisto, kuten sää- ja satelliittitiedot, ovat vapaasti saatavilla, kun taas viljelytiedot eivät useimmiten ole. Pelkästään julkisesti saatavalla tiedolla ei voi tehdä tarkkoja lohkokohtaista arviota kasvihuonekaasutaseista, mutta niillä voi tehdä entistä parempia alueellisia arvioita esimerkiksi kasvihuonekaasuinventaarion ja ilmastopolitiikan tarpeisiin.

Järjestelmissä hyödynnetään erilaisten aineistojen lisäksi prosessipohjaista mallinnusta ja koneoppimista.

Todentamisjärjestelmiä on kehitetty Ilmatieteen laitoksella jo pitkään

Ilmatieteen laitos on jo vuosia ollut aktiivisesti kehittämässä todentamisjärjestelmää maatalouden hiilensidonnan ja muiden kasvihuonekaasutaseiden arviointiin. Lisäksi Ilmatieteen laitos rakentaa todentamisjärjestelmän pohjalta palveluita kuten hiilensidonta-arvioita eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Ilmatieteen laitoksen työ MARVIC-hankkeessa on järjestelmän eri osien, kuten kasvihuonekaasujen sitoutumista ja vapautumista kuvaavien mallien, testaamista ja kehittämistä.

”Hankkeessa voimme rakentaa ja kehittää todentamisjärjestelmäämme kansainvälisessä yhteisössä toisiltamme oppien. On upeaa olla konsortiossa jakamassa tietotaitoamme liittyen pohjoiseen maatalouteen ja peltolohkojen vaikutuksesta ilmastoon”, kertoo ryhmäpäällikkö Liisa Kulmala Ilmatieteen laitoksen Hiilenkierto-tutkimusryhmästä.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Liisa Kulmala, Ilmatieteen laitos, p. 040 574 6152, liisa.kulmala@fmi.fi

Tutkimuskoordinaattori Layla Höckerstedt, Ilmatieteen laitos, p. 050 537 9940, layla.hockerstedt@fmi.fi

MARVIC-hanketta (1/2023–5/2027) johtaa Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO), ja mukana on yhteensä 15 partneria. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni (Hankenumero 101112942).

TutkimusIlmastoHiilensidonta