Uutinen 7.6.2021

Satelliitit havaitsevat Itä-Venäjän öljykenttien päästöjä

Öljyntuotannon sekä öljyntuotantoon liittyvien oheiskaasujen poltosta aiheutuvia päästöjä arvioitiin satelliittihavaintojen avulla Tas-Yuryakhin and Talakanin öljykenttien alueella Itä-Venäjällä. Tarkkoja päästötietoja tarvitaan, jotta kivihiilen energiakäytön korvaamisen ympäristövaikutuksia voidaan arvioida.
Kuva: Adobe Stock

Öljyntuotanto sekä oheiskaasujen poltto, eli soihdutus, aiheuttavat ilmansaasteita ja kasvihuonekaasupäästöjä ja vaikuttavat näin negatiivisesti ympäristöön ja ilmastoon. Ympäristönormeista huolimatta soihdutus, jossa öljyntuotannon ylijäämäkaasuja poltetaan, on edelleen yleistä Venäjällä.

Juuri julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin Itä-Siperiassa sijaitsevan Sahan tasavallan alueella olevien Tas-Yuryakhin and Talakanin öljykenttien typen oksidien (NOₓ) ja metaanin (CH₄) päästöjä. Vaikka öljyntuotanto on noin kolme kertaa suurempaa Talakanissa, ovat typen oksidien päästöt siellä kaksi kertaa pienempiä kuin Tas-Yuryakhissa, jossa havaittiin jatkuvaa oheiskaasujen polttoa. Talakanin öljykentillä oheiskaasujen poltto on harvinaisempaa ja sitä suoritetaan lähinnä kesäisin huoltotoimien yhteydessä.

Sentinel 2 -satelliitin hankkima väärävärikuva Tas-Yuryakhin öljykentällä Itä-Siperiassa. Soihdutuksesta aiheutuva signaali näkyy kuvassa keltaisella ympyrällä.

Merkittäviä metaanipäästöjä havaittiin Talakanin öljykentällä

”Suuri metaanipäästöjen signaali havaittiin Talakanin öljykenttien ympäristöstä ja päästöiksi arvioitiin noin 28 tonnia tunnissa. Päästöt aiheutuvat mm. tuuletuksesta, kaasuvuodoista ja oheiskaasujen poltosta,” kertoo tutkimusta vetänyt erikoistutkija Iolanda Ialongo. Metaanipäästöjä havaittiin myös Talakanin vieressä sijaitsevien Verhnechonskoyen ja Chayandinskoyen öljy- ja kaasukenttien lähellä.

Tutkimuksen tulokset perustuvat valtaosin eurooppalaisen Sentinel 5 Precursor -satelliitin kyydissä olevan TROPOMI-mittalaitteen tekemiin havaintoihin. Lisätietoa saatiin myös NASAn VIIRS-instrumentin aktiivipalotuotteista sekä Sentinel 2 -satelliitin väärävärikuvista, joita käytettiin oheiskaasujen polton tunnistamiseen avaruudesta. ”Eri satelliittituotteiden synergia helpotti päästöalueiden havainnointia ja linkittämistä öljyntuotannon aktiviteetteihin ja oheiskaasujen polttoon,” Ialongo jatkaa.

TROPOMI-mittalaitteen havaitsema metaanipäästöjen signaali Talakanin öljykentällä.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että Venäjän ympäristötoimet oheiskaasujen polton vähentämiseen vaikuttavat osin epäonnistuneen. Esimerkiksi Tas-Yuryakhissa operoivien yritysten on kannattavampaa maksaa päästömaksuja kuin investoida kaasun talteenottoon, kun taas Talakanissa oheiskaasuja hyödynnetään lämmön ja energian tuotannossa. Satelliittipohjaiset arviot päästöistä ovat korkeampia kuin olemassa olevat päästöinventaariot antavat olettaa. Tulos ei kuitenkaan yllätä, sillä öljyn- ja kaasuntuotannosta aiheutuvien päästöjen raportointia pidetään yleisesti puutteellisena. Tästä syystä satelliittien antama informaatio on hyödyllistä ajankohtaisen ja kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi. Tutkimuksen tulokset on tehty pääosin Euroopan avaruusjärjestö ESA:n rahoittamassa DACES-projektissa. Tutkimuksen rahoittamiseen on osallistunut myös mm. Suomen Akatemia.

Lisätiedot:

Erikoistutkija Iolanda Ialongo, iolanda.ialongo@fmi.fi Iolanda Ialongo, Nadezhda Stepanova, Janne Hakkarainen, Henrik Virta, and Daria Gritsenko: Satellite-based estimates of nitrogen oxide and methane emissions from gas flaring and oil production activities in Sakha Republic, Russia, Atmospheric Environment: X, doi:10.1016/j.aeaoa.2021.100114, 2021.

Voit lukea tieteellisen artikkelin täältä: https://doi.org/10.1016/j.aeaoa.2021.100114

TiedeuutinenSatelliittihavaintoÖljyntuotantoSoihdutusPäästö