Uutinen 15.7.2021

Hienohilaisilla alueellisilla ilmastomalleilla voidaan mallintaa sadetta tarkemmin

Hienohilaisia alueellisia ilmastomalleja tarvitaan etenkin lyhytkestoisten sateiden luotettavaan mallinnukseen. Alueellisilla ilmastomalleilla voidaan siten tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia rankkasateisiin yhä tarkemmin.
Kuva: Adobe Stock

Tutkimuksessa arvioitiin HARMONIE-Climate alueellisen ilmastomallin kykyä mallintaa Etelä-Ruotsin sateisuutta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin ilmastomallissa käytetyn hilaresoluution, 3 ja 12 km, vaikutuksia tuloksiin. Tutkimuksen perusteella tarkempi eli hienohilaisempi resoluutio (3 km) paransi lyhytkestoisten rankkasateiden sekä sateen vuorokausisyklin kuvausta mallissa.

Tällä hetkellä Euroopan alueellisissa ilmastonmuutosskenaarioissa on käytetty lähinnä hilakooltaan 12 km ilmastomalleja, joissa esimerkiksi kuuro- ja ukkospilvien muodostuminen on huomioitu epäsuorasti erilaisia menetelmiä käyttäen. Tämä niin sanotun syvän konvektion parametrisoinnin tarve on yksi suurimmista ilmastomallien epävarmuuksien aiheuttajista. Tarkemman resoluution mallissa sadekuurojen kehittyminen voidaan mallintaa ilman syvän konvektion parametrisointia. Näin ollen hienohilaisempien mallien avulla saadaan yhä luotettavampaa tietoa tulevaisuuden rankkasateista.

Tutkimuksessa käytetyt ilmastomallisimulaatiot toteutettiin yhteistyössä Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan ilmatieteen laitosten kanssa “the Nordic Convection Permitting Climate Projections” (NorCP) -projektin puitteissa. NorCP-projektin tarkoituksena on tuottaa yksityiskohtaista ilmastotietoa Pohjoismaiden alueelle uuden sukupolven alueellisia ilmastomalleja käyttäen. Hanketta on rahoittanut Maj ja Tor Nesslingin Säätiö.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Erika Toivonen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 440 9311, erika.toivonen@fmi.fi Olsson, J., Du, Y., An, D., Uvo, C. B., Sörensen, J., Toivonen, E., Belušić, D., and Dobler, A.: An Analysis of (Sub-)Hourly Rainfall in Convection-Permitting Climate Simulations Over Southern Sweden From a User’s Perspective, Front. Earth Sci., 9, 516, doi:10.3389/feart.2021.681312, 2021.

Tutustu tutkimukseen.

Lind, P., Belušić, D., Christensen, O., Dobler, A., Kjellström, E., Landgren, O., Lindstedt, D., Matte, D., Pedersen, R., Toivonen, E., and Wang, F.: Benefits and added value of convection-permitting climate modeling over Fenno-Scandinavia, Clim. Dyn., doi:10.1007/s00382-020-05359-3, 2020.

Tutustu NorCP-projektiin.

Belušić, D., de Vries, H., Dobler, A., Landgren, O., Lind, P., Lindstedt, D., Pedersen, R. A., Sánchez-Perrino, J. C., Toivonen, E., van Ulft, B., Wang, F., Andrae, U., Batrak, Y., Kjellström, E., Lenderink, G., Nikulin, G., Pietikäinen, J.-P., Rodríguez-Camino, E., Samuelsson, P., van Meijgaard, E., and Wu, M.: HCLIM38: a flexible regional climate model applicable for different climate zones from coarse to convection-permitting scales, Geosci. Model Dev., 13, 1311–1333, https://doi.org/10.5194/gmd-13-1311-2020, 2020.

Tutustu HARMONIE-Climate-malliin.

TiedeuutinenSateisuusIlmastoIlmastomalli