Uutinen 29.6.2021

Kaupunki-ilman pienhiukkaset voivat heikentää perusterveidenkin veriarvoja

Pienhiukkaset ovat merkittävä terveysriski maailmanlaajuisesti, mutta varsinkin tiheästi asutuilla alueilla korkeat pienhiukkaspitoisuudet voivat altistaa suurta ihmisjoukkoa. Tutkimuksessa selvitettiin kaupunki-ilman pienhiukkasten aiheuttamia muutoksia perusterveiden ihmisten veriarvoissa. Pääsääntöisesti muutokset pienhiukkasille altistuneiden henkilöiden veriarvoissa olivat terveydelle haitallisia.
Kuva: Adobe Stock

Kiinan Guangzhoun kaupunki-ilman pienhiukkasten koon ja koostumuksen terveysvaikutuksia tutkittiin seuraamalla Sun Yat-Sen yliopiston järjestämään paneelitutkimukseen osallistuneiden henkilöiden terveydentilaa viiden viikon ajan vuodenvaihteessa 2017–2018. Terveystiedot linkitettiin samaan aikaan mitattujen pienhiukkasten kokoon ja kemialliseen koostumukseen. Kokoluokittelussa hyödynnettiin Ilmatieteen laitoksen pienhiukkasmittauksia.

Hiukkaset luokiteltiin alle 2,5:n, alle 1,0:n, alle 0,5:n ja alle 0,2:n mikrometrin kokoluokkiin. Valituissa kokoluokissa olevien hiukkaspitoisuuksien vaikutusta selvitettiin Sun Yat-Sen yliopiston kampuksella toimivien nuorten aikuisten verenpaineeseen ja veriarvoihin.

Hiukkaspitoisuuden nousun ja hiukkasissa olevan fluorin ja ammoniumin havaittiin nostavan tulehdusarvoja. Hiukkasissa olevat metallit, kuten tina ja lyijy, laskivat veren hyvän kolesterolin pitoisuutta. Hiukkaspitoisuuden nousu aiheutti kohonnutta veren yläpainetta, ja tämän lisäksi pienimmät, alle 0.2 mikrometrin kokoiset hiukkaset nostivat myös veren alapainetta. Yleisesti ottaen hiukkasten terveysvaikutukset olivat negatiivisia, vaikka joillakin hiukkaskomponenteilla havaittiin myös päinvastaisia vaikutuksia.

Lisätietoja:

erikoistutkija Ari Leskinen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 522 9148, ari.leskinen@fmi.fi

Guo P.-Y., He Z.-Z., Jalaludin B., Knibbs L.D., Leskinen A., Roponen M., Komppula M., Jalava P., Hu L.-W., Chen G., Zeng X.-W., Yang B.-Y. & Dong G.-H. 2021. Short-term effects of particle size and constituents on blood pressure in healthy young adults in Guangzhou, China. J Am Heart Assoc., 10, e019063

Tutustu tieteelliseen artikkeliin täältä.

Feng D, Cao, K., He Z.-Z., Knibbs L.D., Jalaludin B., Leskinen A., Roponen M., Komppula M., Jalava P., Guo P.-Y., Xu S.-L., Yang B.-Y., Hu L.-W., Zeng X.-W., Chen G., Yu H.-Y., Lin L. & Dong G. 2021. Short-term effects of particle sizes and constituents on blood biomarkers among healthy young adults in Guangzhou, China. Environ. Sci. Technol., 55, 5636-5647,

Tutustu tieteelliseen artikkeliin täältä.

He Z.-Z., Guo P.-Y., Xu S.-L., Zhou Y., Jalaludin B., Leskinen A., Knibbs L.D., Heinrich J., Morawska L., Yim S.H.L., Bui D., Komppula M., Roponen M., Hu L., Chen G., Zeng X.-W., Yu Y., Yang B.-Y. & Dong G.-H. 2021. Associations of particulate matter sizes and chemical constituents with blood lipids: A panel study in Guangzhou, China. Environ. Sci. Technol., 55, 5065-5075,

Tutustu tieteelliseen artikkeliin täältä.

TiedeuutinenIlmanlaatuPienhiukkanenTerveys