Uutinen 20.11.2020

Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen on maailman viitatuimpien tutkijoiden joukossa

Arvostetulle Highly Cited Researchers -listalle pääsee vain 0,1 % kaikista maailman tutkijoista.
Kuva: Veikko Somerpuro

Listalle nousevat tutkijat, joiden vertaisarvioituihin tieteellisiin julkaisuihin muut tutkijat ovat viitanneet eniten viimeisten kymmenen vuoden aikana. Paljon viittauksia saaneet julkaisut ovat tiedemaailmassa erityisen merkityksellisiä, sillä ne auttavat synnyttämään suuren määrän uutta tutkittua tietoa.

Highly Cited Researchers -listalle pääsi tänä vuonna kaikkiaan 21 Suomessa työskentelevää tutkijaa.

Maailman viitatuimpia geotieteilijöitä

Professori Ari Laaksonen on kuulunut maailman viitatuimpien geotieteilijöiden joukkoon vuodesta 2014 lähtien. Hänellä on tällä hetkellä yli 250 vertaisarvioitua julkaisua, jotka ovat keränneet yhteensä yli 17 000 viittausta.

"Minulla on ollut onni olla mukana korkeatasoisissa tutkimusryhmissä ja -verkostoissa. Ilmakehätiede on jo lähtökohtaisesti hyvin kansainvälistä, ja Suomessa tehtävä alan tutkimus on maailman kärkeä", Laaksonen toteaa.

Laaksonen on keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti ilmakehän pienhiukkasiin ja pilviin sekä tapoihin, joilla ne vaikuttavat ilmastoon. Hän aloitti tutkimuksen aiheen parissa jo opiskeluaikoinaan Helsingin yliopistossa. Tutkimus jatkuu uuden ilmakehä- ja ilmastotutkimuksen keskittymän suojissa, jolle on juuri myönnetty rahoitus Suomen Akatemian lippulaivaohjelmasta. Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen osaamiskeskus ACCC (The Atmosphere and Climate Competence Center) keskittyy muun muassa ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen vuorovaikutusten ymmärtämiseen.

Tutkija on uuden tiedon äärellä

Ilmatieteen laitoksen tieteellisen johtajan tehtävän lisäksi Laaksonen toimii osa-aikaisesti Itä-Suomen yliopiston ympäristöfysiikan professorina. Tieteellisen johtajan strategisten tehtävien ohella aikaa riittää yhä aktiiviseen tutkimustyöhön.

"Tutkimuksen tekeminen pitää virkeänä, ja käytän siihen noin puolet työajastani. Tutkimuksen teossa minua motivoi erityisesti se, että siinä eteen tulee jatkuvasti uusia asioita."

Ari Laaksonen väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1992 fysiikan alalta. Hän on työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa (silloinen Kuopion yliopisto) vuodesta 1998 ja Ilmatieteen laitoksella vuodesta 2008 lähtien.

Lisätietoja

Ari Laaksosen cv

Highly Cited Researchers 2020

TiedeTutkimusIlmastotutkimusIlmakehätiede