Uutinen 19.4.2024

NEX-EL-projekti tutkii liikenteen ei-pakokaasuperäisiä päästöjä kaupunkialueella

Tutkimuksesta saadaan uutta tietoa ei-pakokaasuperäisten päästöjen lähteistä ja niiden merkityksestä katuympäristössä.
Mittauksia tehdään Mäkelänkadulla HSY:n ilmanlaadun supermittausasemalla (kuvassa oikealla) sekä Ilmatieteen laitoksen siirrettävässä merikontissa (kuvassa vasemmalla).

Ilmatieteen laitoksen, Tampereen yliopiston ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) yhteistyönä on käynnistynyt mittava mittauskampanja HSY:n ilmanlaadun supermittausasemalla Mäkelänkadulla Helsingissä. Kampanja keskittyy tutkimaan liikenteestä aiheutuvien muiden päästöjen kuin pakokaasupäästöjen merkitystä katuympäristössä. Mittaukset ovat osa NEX-EL (Non-exhaust emissions in electrifying mining and urban environment)-tutkimushanketta. 

Ajoneuvojen päästönormit ovat tiukentuneet ja autokanta sähköistyy, minkä vuoksi liikenteen pakokaasujen hiukkaspäästöt vähenevät. Kun pakokaasut vähentyvät, ei-pakokaasuperäisten hiukkasten eli jarrujen ja renkaiden kulumisesta sekä tienpinnasta vapautuvien hiukkasten osuus korostuu kaupunkien ilmanlaadussa tulevaisuudessa.  

NEX-EL-tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästölähteitä ja ominaisuuksia kaivoksissa, katuympäristössä ja laboratoriokokeissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää ei-pakokaasuperäisten hiukkasten terveyshaittoja ja vähennyskeinoja sekä kehittää hiukkasten mittausmenetelmiä. Mittaukset antavat uutta tietoa ei-pakokaasuperäisten päästöjen lähteistä ja niiden merkityksestä katuympäristössä. Mittauskampanja on ajoitettu kevään katupölykaudelle, jolloin ei-pakokaasuperäisiä hiukkasia on erityisen paljon ilmassa vilkasliikenteisissä ympäristöissä. Mittaukset alkoivat maaliskuun lopulla ja päättyvät vapun jälkeen. 

Tutkimuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia mittalaitteita, perinteisistä suodatinkeräimistä aina kemiallisen koostumuksen reaaliaikaisesti mittaavaan aerosolimassaspektrometriin asti. Lisäksi mittauksia tehdään Tampereen yliopiston mobiililaboratoriolla supermittausaseman läheisyydessä.    

Hankkeen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT ja muina tutkimusosapuolina ovat Ilmatieteen laitos, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Lisäksi hankkeessa on mukana useita yrityksiä ja HSY. Hankeen pääasiallinen rahoittaja on Business Finland. 

Tampereen yliopiston mobiililaboratorio mittaa ei-pakokaasuperäisiä päästöjä supermittausaseman läheisyydessä Hattulantiellä.

Lisätietoja 

Erikoistutkija Sanna Saarikoski, Ilmatieteen laitos, p. 050 5906 091, sanna.saarikoski@fmi.fi 

IlmanlaatuPäästötKaupungitTutkimus