Uutinen 15.5.2024

Ilmatieteen laitos mukana ilman epäpuhtauksia tutkivassa projektissa

GIANT-projektissa tutkitaan erilaisia sisällä ja ulkona olevien ilmansaastelähteiden roolia sisäilman laadun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää ilmansaasteiden vaikutus terveyteen entistä paremmin. Ilmatieteen laitos osallistuu hankkeessa muun muassa pienhiukkasten mittauksiin.
Kuva: Harry Hykko, Shutterstock

GIANT-projektissa keskitytään tutkimaan ilman epäpuhtauksien, kuten ultrapienten hiukkasten, mustan hiilen, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja sekundääristen aerosolien roolia sisä- sekä ulkotiloissa.  Projektin keskiössä ovat WHO:n uudet maailmanlaajuiset ilmanlaatuohjeet, ja niiden mahdolliset vaikutukset kansainvälisiin markkinoihin, erityisesti edistyneiden sisäilmaratkaisuiden markkinoihin.  

Ilmatieteen laitos osallistuu hankkeessa pienhiukkasten ja VOC/IVOC yhdisteiden mittauksiin ja mallinnukseen erilaisissa ympäristöissä. Ilmatieteen laitos muun muassa johtaa projektiin liittyvää työpakettia, joka liittyy sisäilman aerosoli-ilmiöiden tieteelliseen ymmärtämiseen.  

Projekti on luonteeltaan monitieteinen. Sitä toteuttava konsortio koostuu viidestä tutkimuslaitoksesta, kaupunkitoimijoista sekä teknologiseen kehittämiseen, aerosolimittauksiin, ilmanpuhdistukseen, ilmanvaihtoon ja datan visualisointiin erikoistuneista yrityksistä. Läpileikkaavia teemoja hankkeessa ovat ulkoympäristöt, rakennusteknologiat, talotekniikka ja suunnittelu sekä sisäympäristöt.

Lue mediatiedote

Lisätietoja: 

Ryhmäpäällikkö Hilkka Timonen, Ilmatieteen laitos, hilkka.timonen@fmi.fi, p. 050 380 2864

IlmansaasteetUltrapienet hiukkasetSisäilmaUlkoilmaIlmanlaatu