Uutinen 24.11.2022

Vietnamissa iskee vuosittain lähes 7 miljoonaa salamaa

Vietnamin maa-alueilla iskee vuosittain noin 6,9 miljoonaa salamaa. Suurin osa salamoinnista saadaan huhti-syyskuun monsuunikauden aikana, keskimäärin runsaimmin salamointia on toukokuussa. Tulokset selviävät tutkimuksesta, joka on ensimmäinen Vietnamin ukkosiin keskittynyt vertaisarvioitu artikkeli.
Kuva: Antonin Halas

Sääilmiönä ukkonen on Vietnamissa yksi vaarallisimmista, sillä salamointi tappaa maassa vuosittain ihmisiä kymmenistä jopa satoihin. Vietnamin ukkosten esiintymistä on tärkeä ymmärtää, jotta säävaroituksia voidaan kehittää ja salamoilta voidaan suojautua alueella paremmin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan yksittäisenä ukkospäivänä Vietnamissa voi esiintyä jopa yli 200 000 salamaa. Vertailukohtana Suomessa vuorokauden salamamäärät ovat parhaimmillaan olleet kymmenissä tuhansissa. Ilmastollinen tarkastelu esimerkiksi pitkän ajan trendeistä vaatisi kuitenkin tutkimuksessa tarkasteltua viiden vuoden aineistoa huomattavasti pidemmän aikasarjan.

Vietnamilaiset ja suomalaiset tutkijat tarkastelivat Vietnamin alueen ukkosia ja niiden piirteitä vuosilta 2015–2019. Tutkimusaineistona käytettiin Vaisalan maailmanlaajuisia salamahavaintoja. Artikkeli on ensimmäinen vertaisarvioitu tutkimus Vietnamin ukkosista.

Pitkäjänteinen yhteistyö auttaa vietnamilaisia varautumaan salamointiin ja ukkosiin

Ilmatieteen laitos on jo yli kymmenen vuoden ajan tukenut Vietnamin Ilmatieteen laitoksen (Meteorological and Hydrological Administration of Vietnam, VNMHA) kehittämistä useassa eri hankkeessa. Hankkeissa on tuettu Vietnamin Ilmatieteen laitoksen modernisointia ja uusien teknologioiden hyödyntämistä pääosin koulutuksella.

Ilmatieteen laitos on myös osallistunut suuriin investointihankkeisiin, mm. ulkoministeriön rahoittamaan korkotukihankkeeseen. Hankkeessa Vaisala toimitti Vietnamiin useita säätutkia ja salamapaikannusjärjestelmän, Ilmatieteen laitos puolestaan toimitti kehittämänsä sääennusteiden tuotantojärjestelmä SmartMetin.

Teknisen koulutuksen lisäksi projekteissa on annettu myös henkilöstön kehittämiseen sekä tasa-arvoon liittyvää koulutusta.

Tämänkaltaisissa kehityshankkeissa avain onnistumiseen sekä investointien täysimittaiseen hyödyntämiseen on pitkäjänteisyys. Salamapaikannuksen osalta koulutus aloitettiin ennen varsinaisen salamapaikannusverkon asennusta hyödyntäen Vaisalan maailmanlaajuista salamahavaintopalvelua. Investointihankkeiden myötä vietnamilaisilla on nyt käytössään oma salamapaikannusverkko, joka tuottaa entistä tarkempaa tietoa alueen salamoinnista.

Lisätietoja:

Kehityshankkeet:

Sami Kiesiläinen, projektipäällikkö, Ilmatieteen laitos, puh. 050 367 5888 sami.kiesilainen@fmi.fi

Ukkostutkimus:

Terhi Laurila, tutkija, Ilmatieteen laitos, puh. 050 4648812, terhi.laurila@fmi.fi

Antti Mäkelä, tutkija, Ilmatieteen laitos, puh. 050 3011988, antti.makela@fmi.fi

Tutkimus on saatavilla Climate-tiedelehdessä.

Tutkimuksen viite:

Van Mai, K.; Laurila, T.K.; Hoang, L.P.; Duc Du, T.; Mäkelä, A.; Kiesiläinen, S. Thunderstorm Activity and Extremes in Vietnam for the Period 2015–2019. Climate 2022, 10, 141. https://doi.org/10.3390/cli10100141

UkkonenSalamaVietnamTutkimus