Uutinen 23.11.2020

Sodankylän mustan hiilen alkuperä ja pitoisuuksien vaihtelun syyt selkiytyivät tutkimuksessa

Palamisessa syntyvä musta hiili, eli noki, on yksi arktista ilmastonmuutosta voimistavista tekijöistä. Musta hiili kulkeutuu ilmavirtausten mukana ja laskeutuu lumipinnoille, tummentaa niitä ja nopeuttaa lumen ja jään sulamista.
Lunta Sodankylässä talvella 2019. Kuva: Outi Meinander.

Sodankylän lumen viikkonäytteiden mustan hiilen analyysit vuosilta 2009–2013 yhdistettiin SILAM-leviämismallilaskelmiin (System for Integrated modeLing of Atmospheric composition). Apuna käytettiin myös Sodankylän meteorologista aineistoa, kuten sadantatietoja ja lumen syvyyttä. Mustan hiilen mediaanipitoisuus lumessa oli 25 μg/kg ja lumen sulaessa määrä kasvoi miltei kolminkertaiseksi.

Tulosten perusteella suuret mustan hiilen pitoisuudet (yli 30 μg/kg) olivat peräisin Murmanskin teollisuusalueelta Venäjältä. Paikallisten saunojen vaikutus tuloksiin oli niin pieni, että se ei näkynyt kerätyssä aineistossa. Mustan hiilen pitoisuudet pintalumessa vaihtelivat viiden vuoden aineistossa suuresti. Tämä johtui etenkin kaukokulkeutuneiden ilmansaasteiden kuiva- ja märkälaskeumasta sekä mustan hiilen kertymisestä pintalumeen lumen sulaessa.

Lisätietoja:

Tutkija, FT, Outi Meinander, Ilmatieteen laitos, p. 050 569 8900, outi.meinander(at)fmi.fi

Tutkija, TkT, Anna Kontu, Ilmatieteen laitos, Sodankylän arktinen avaruuskeskus, anna.kontu(at)fmi.fi

Tutkija, Dr., Rotislav Kouznetsov (SILAM), Ilmatieteen laitos, Rotislav.Kouznetsov(at)fmi.fi

Prof. Mikhail Sofiev (SILAM), Ilmatieteen laitos, Mikhail.Sofiev(at)fmi.fi

Meinander O., Kontu A., Kouznetsov R., Sofiev M. Snow Samples Combined with Long-Range Transport Modeling to Reveal the Origin and Temporal Variability of Black Carbon in Seasonal Snow in Sodankylä (67°N). Front. Earth Sci., 2020, https://doi.org/10.3389/feart.2020.00153.

TiedeuutinenMusta hiiliArktinen ilmastonmuutos