Uutinen 8.10.2020

Ilmatieteen laitoksen tutkadataa jaossa Amazonin pilvipalvelussa

Ilmatieteen laitos jatkaa suurten data-aineistojen jakamista pilvipalvelun kautta. Avoin tutkadata on nyt saatavissa myös Amazonin Public Data Sets -ohjelmassa. Amazonin pilvipalveluun ladataan myös tutka-arkisto takautuvasti vuoteen 1998 saakka.

Amazon Web Service -pilvialustan (AWS S3 Bucket) kautta on tarjolla kuvaksi projisoituja mittausparametreja kultakin tutkalta sekä Suomen kattavina yhdistelmäkuvina. Yksittäisiltä tutkilta on lisäksi saatavilla volyymidataa eli mittausdataa. Data on samassa muodossa ja saman sisältöisenä kuin se on Ilmatieteen laitoksen omassa käytössä. Tutkadata tulee saataville välittömästi, kun se on prosessoitu. Tyypillisesti viive mittauksen tekemisestä on alle viisi minuuttia. Toisin kuin Ilmatieteen laitoksen avoimen datan portaalissa, vanhaa dataa ei siivota AWS-pilvialustalta. Lisäksi AWS-jakeluun lisätään mittausdata-arkisto takautuvasti tästä hetkestä vuoteen 1998 asti. Data on kaikkien käyttäjien ladattavissa ilman kirjautumista. Datan jakelu AWS-pilvipalvelussa päätetään aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Dataa jaellaan pilvipalvelussa siis vähintään vuoteen 2022 asti.

Datan lisenssi on Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). Käyttäjät voivat siis käyttää, muokata ja jaella dataa vapaasti, kunhan alkuperäisen lähde on mainittu.

Lisätietoja :

Ilmatieteen laitoksen avoin data

Tarkempi kuvaus datan sisällöstä, parametreista ja jakelusta englanniksi dokumentaatiosta: Radar data on AWS S3 Lisätietoja AWS S3 -jakelusta: Pääarkkitehti Roope Tervo, puh. 029 539 3651, roope.tervo@fmi.fi

Avoin dataAWSTutkadata