Toimittaja ja lähteet

Ilmakehä-ABC-sanastoa toimittavat Tiera Laitinen ja Sini Jääskeläinen.

Suurimman osan sanastosta on koonnut tutkimuspäällikkö Heikki Nevanlinna. Kommentteja ja korjauksia ovat antaneet seuraavat asiantuntijat: Jussi Haapalainen, Jaakko Helminen, Eero Holopainen, Asko Hutila, Juha A. Karhu, Anneli Nordlund, Maija Parviainen, Jenni Rauhala, Elena Saltikoff, Jari Tuovinen ja Tapio Tuomi. Meriaiheinen sanasto on pääosin lisätty sittemmin lakkautetun Itämeriportaalin sanakirjasta.

Ilmakehä-ABC perustuu lähinnä seuraaviin lähdeteoksiin:

Ahvenisto et al., 2004. Geofysiikka. Tunne maapallosi. WSOY, 191. s.

Angervo, J.M., 1948. Sääopin perusteet, WSOY, 457 s.

Drebs, A. et al., 2002. Tilastoja Suomen ilmastosta 1971-2000. Ilmastotietoja Suomesta 2002:1, Ilmatieteen laitos, 99 s.

Ervasti, V., et al., 1999. TerraNova, Toimiva maapallo, ihminen ja ympäristö. WSOY, 359 s.

Frisk, M., Komulainen, M.L. Tuomi, L. ja Vainio, J. (toim.), 2004. Sää- ja meritieto. Ilmatieteen laitos - Merentutkimuslaitos, 90 s.

Helminen, J., et al., 1995. Ilmatieteellinen käsitesanakirja, IL - Meteorologisia julkaisuja 26.

Hotakainen, M., 2010. Suomen säähistoria. Helsinki-kirjat, 290 s.

Kakkuri, J. ja Hjelt, S.-E., 2000. Ympäristö ja geofysiikka. URSA, 187 s.

Karttunen, H., et al., 2008. Ilmakehä, sää ja ilmasto. URSAn julkaisuja 107, 497 s.

Koivisto, M. (toim.), 2004. Jääkaudet. WSOY, 233 s.

Kuusisto, E., Kauppi, L. ja Heikinheimo, P. (toim)., 1996. Ilmastonmuutos ja Suomi. Yliopistopaino, 265 s.

Maanmittaushallitus ja Suomen maantieteellinen seura, 1987. Suomen kartasto, vihkoT31, Ilmasto. Maanmittaushallitus ja Suomen maantieteellinen seura , 31 s. +karttaliite (1 s.)

Maastik, Aleksander.[et al.] 2000: Ympäristösanakirja. 702 s.

Nevanlinna, H., 2004. Auringon aktiivisuus ja maapallon lämpötilan vaihtelut 1856-2003. Ilmatieteen laitos, Raportteja, 4/2004, 47 s.

Nevanlinna, H., 2006. Avaruussää - Auringosta tuulee. URSAn julkaisuja 102, 120 s.

Nevanlinna, H. (toim.), 2008. Muutamme ilmastoa - Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden katsaus ilmastonmuutokseen. Karttakeskus, 237 s.

Nevanlinna, H., 2009. Geomagnetismin ABC-kirja. Ilmatieteen laitos - Raportteja 2009/1, 204 s.

Rantajärvi, Eija; Bruun, Janne; Leppänen, Juha-Markku; Lumiaro, Riku 2001: Muuttuva meremme: Windows CD-ROM. - CD-ROM-levy. 25 min.

Rinne, J., et al., 2008. Suomalainen sääopas. Otava, 247 s.

Tekniikan sanastokeskus, 1998. Ympäristösanasto. TSK 27, Gummerus, Jyväskylä

Tuomi, T. Ilmasähkösanasto

Voipio, Aarno; Leinonen, Matti (toim.) 1984: Itämeri. 179 s.

Lisäksi on käytetty useita yliopistojen ja tutkimuslaitosten verkkolähteitä sekä yksityisiä asiantuntijakommentteja.