Ilmakehämallien avulla selvitettiin: harlekiinileppäpirkko lensi itse Britteinsaarille

28.1.2020 9:25

Tutkijat osoittivat ilmakehämalleilla, että harlekiinileppäpirkko levittäytyi Manner-Euroopasta Britanniaan itse lentäen, vaikka välissä on Englannin kanaali. Aiemmin on ajateltu, että laji tuli maahan ihmisen mukana.

Harlekiinileppäpirkko. Kuva: Richard Comont

Harlekiinileppäpirkko. Kuva: Richard Comont

Harlekiinileppäpirkon (Harmonia axyridis) on tiedetty tulleen Britteinsaarille laivojen, kasvien ja ihmisten matkatavaroiden mukana. Epäilyksiä siitä, että ne olisivat kyenneet ylittämään Englannin kanaalin lentäen, on myös väläytelty, mutta todisteet ovat puuttuneet.

Tutkijat vertasivat varhaisia harlekiinileppäpirkkohavaintoja vuosilta 2004–2005 Ilmatieteen laitoksen SILAM-leviämismallin laskemiin tuloksiin. Tulokset osoittivat, että suotuisissa olosuhteissa Englannin kanaalin ylitys lentäen Manner-Euroopasta Britanniaan on leppäpirkoille mahdollista.

"Leviämismallin laskelmat sopivat hyvin yhteen harlekiinileppäpirkkohavaintojen kanssa. Siksi on todennäköistä, että juuri omatoiminen levittäytyminen ilman merkittävää ihmisen toimintaa on suurin syy nykyiseen harlekiinileppäkerttukantaan Britanniassa", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Pilvi Siljamo.

Ihmisten tekemien havaintojen merkitys tutkimuksessa oli keskeinen. Tutkijoiden mukaan pienten lentokykyisten vieraslajien leviämisen hallinnassa onkin tärkeää saada tavalliset ihmiset mukaan havainnoimaan ja raportoimaan näkemistään uusista tulokkaista.

Haitallinen vieraslaji verottaa paikallisia leppäpirkkokantoja

Harlekiinileppäpirkko on kotoisin Itä-Aasiasta, mutta muun muassa Euroopassa se on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Sitä on käytetty viljelmillä biologiseen torjuntaan, koska se kykenee syömään eurooppalaisia sukulaisiaan tehokkaammin kirvoja, mutta sille maistuvat myös muiden leppäpirkkojen toukat. Laji onkin levinnyt nopeasti Euroopassa ja heikentänyt samalla paikallisia leppäpirkkokantoja. Britanniassa ensimmäiset yksittäiset havainnot lajista tehtiin vuonna 2003, joitakin havaintoja vuoden 2004 aikana ja vuonna 2005 havaintoja oli jo runsaasti. Suomessa lajia on havaittu joitakin kertoja.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Pilvi Siljamo vieraili Englannissa Worcesterin yliopistolla vuosina 2017–2018 Suomen Akatemian rahoittaman SAPID-projektin aikana. Hän selvitti harlekiinileppäpirkkojen leviämistapaa yhdessä paikallisten tutkijoiden kanssa Ilmatieteen laitoksen SILAM-leviämismallia käyttäen.

Lisätietoja:

Pilvi Siljamo, FT, tutkija, Ilmatieteen laitos, p. 029 539 4178, pilvi.siljamo@fmi.fi

Artikkeli: Siljamo P, Ashbrook K, Comont RF, Skjøth CA (2020) Do atmospheric events explain the arrival of an invasive ladybird (Harmonia axyridis) in the UK? PLoSONE 15(1):e0219335. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219335

Artikkeli on vapaasti luettavissa PLOS ONE -tiedejulkaisussa.