Tiedotearkisto: 2019

Rajaliikenteen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta parannetaan Suomen ja Venäjän yhteistyöllä

4.1.2019 9:45

Uudessa hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla tieliikenteestä saadaan entistä ympäristöystävällisempää ja turvallisempaa. Keinoja testataan Helsingin ja Pietarin välisellä E18-tiellä.

Kuva: Kirsti Kotro

Kuva: Kirsti Kotro

Ilmatieteen laitos on mukana kaksivuotisessa hankkeessa, jossa parannetaan Venäjän ja Suomen välisen rajaliikenteen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta venäläisten ja suomalaisten toimijoiden yhteisvoimin.

"Projektissa luodaan perusteita kestäville suuntaviivoille, joilla voidaan edistää rajaliikenteen ympäristöystävällisyyttä, lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja helpottaa siihen sopeutumista", kertoo Ilmatieteen laitoksen asiantuntijapalveluiden ryhmäpäällikkö Emmi Laukkanen.

Joulukuussa 2018 käynnistyneessä Green InterTraffic -projektissa mm. arvioidaan liikenteen päästöjä ja niiden ilmanlaatuvaikutuksia sekä kehitetään uusia tiesääpalveluita. Lisäksi testataan liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta parantavia paikkatietoon perustuvia työkaluja, joita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi alueen matkailupalveluiden kehittämisessä. Myös älyliikenteen mahdollisuuksia selvitetään.

Projekti toteutetaan Pietarin ja Helsingin välisellä E18-tiellä Viipurin ja Kaakkois-Suomen alueella. Keskeistä projektissa on alueen tienkäyttäjien, asukkaiden ja päätöksentekijöiden ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvän tiedon lisääminen esimerkiksi koulutusten avulla.

Yhteistyötä hankkeessa tehdään henkilö- ja tavaraliikenteen toimijoiden, teiden ylläpidosta ja palveluista vastaavien tahojen sekä alueellisten ja kansallisten päätöksentekijöiden kanssa.

"Projektin tuloksista hyötyvät aikanaan myös raskaan liikenteen kuljettajat, matkailijat ja yksittäiset tienkäyttäjät sekä alueen asukkaat", Emmi Laukkanen kertoo.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Emmi Laukkanen, Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, emmi.laukkanen@fmi.fi, puh. 050 592 9178

yksikönpäällikkö Harri Pietarila, Ilmatieteen laitos, Asiantuntijapalvelut, harri.pietarila@fmi.fi, puh. 050 337 8224

Enhancing environmental safety of road Intertraffic in the border areas of Russia and Finland applying innovation solutions - eli Green InterTraffic -projekti toteutetaan venäläisten ja suomalaisten yhteistyönä. Hankkeessa ovat Ilmatieteen laitoksen lisäksi mukana Suomesta Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT sekä Venäjältä Pietarin kauppakamari, Pietarin yliopisto, Institute of Radar Meteorology ja Transport Integration Ltd. Projekti rahoitetaan Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelmalla, ja sen rahoittajina ovat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Projektin rahoituskausi on 12/2018–11/2020.