Tiedote 4.6.2015

Petteri Taalas valittu Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeriksi

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas on valittu Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeriksi kaudelle 1.1.2016 – 31.12.2019.
Photo: Nina Kellokoski

Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas on valittu Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeriksi kaudelle 1.1.2016 – 31.12.2019."Petteri Taalaksen valinta YK-järjestön pääsihteerin tehtävään on merkittävä saavutus Suomelle. Se on osoitus suomalaisen huippuosaamisen kansainvälisestä arvostuksesta sekä Ilmatieteen laitoksen pitkäjänteisestä ja korkeatasoisesta kansainvälisestä ja kansallisesta työstä", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. 

"Suomalaisen pääsihteerin valinta tuo Suomelle kansainvälistä näkyvyyttä ja lisää painoarvoamme YK:ssa. Se avaa uuden mahdollisuuden vaikuttaa WMO:n toimintaan. Valinnasta on myös hyötyä Suomen ilmasto-, vesi- ja säätoimialojen yrityksille, tutkimus- ja kehitystoiminnalle ja viranomaisille", sanoo ulkoministeri Timo Soini.

"Olen hyvin iloinen valinnastani. Se on mielestäni tunnustus aktiivisesta kansainvälisestä yhteistyöstä, jota olemme tehneet pitkäjänteisesti meteorologian alalla", Petteri Taalas sanoo.  "Tavoitteeni pääsihteerinä on kehittää WMO:n toimintaa siten, että se vastaa yhä paremmin jäsenmaiden tarpeisiin ja tukee kansallisia ilmatieteen laitoksia niiden työssään. Kansalliset ilmatieteen laitokset toimivat yhä haastavammassa toimintaympäristössä, jossa globaalit ilmiöt kuten ilmastonmuutos tai sään ääri-ilmiöihin liittyvät varautumistarpeet koskettavat kaikkia."

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin vaali käytiin WMO:n yleiskokouksessa Genevessä 4.6.2015. Äänestyksessä annettiin 154 ääntä, joista Petteri Taalas sai 117. Valintaan edellytettiin kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Pääsihteerin vaalissa oli ehdokkaat Etelä-Afrikasta, Intiasta, Venäjältä ja Suomesta. "Haluan kiittää lämpimästi ulkoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoita tuesta, jota olen saanut kampanjani aikana", Petteri Taalas sanoo.Vuonna 1950 perustettu Maailman ilmatieteen järjestö WMO on YK:n sää-, vesi- ja ilmastoalan erityisjärjestö. WMO:ssa on 191 jäsentä. Suomi on ollut WMO:n jäsen sen perustamisesta lähtien. WMO:lla on keskeinen rooli mm. globaalin säähavaintoverkoston sekä luonnonkatastrofien ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämisessä, ilmastonmuutos- ja ilmansaastekysymyksissä, uusituvassa energiassa sekä vesivarojen hallinnassa. WMO on myös merkittävä toimija arktisen alueen kysymyksissä. Pääsihteeri johtaa WMO:n Genevessä sijaitsevaa sihteeristöä.

Petteri Taalas on toiminut Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana vuodesta 2002 alkaen lukuun ottamatta vuosia 2005 - 2007, jolloin hän työskenteli WMO:ssa Genevessä osastojohtajana. Hän on myös Suomen pysyvä edustaja WMO:ssa sekä sen hallintoneuvoston jäsen ajalla 2008 - 2015.

Lisätiedot:

Petteri Taalas, petteri.taalas@fmi.fiEmmi Oikari, emmi.oikari@formin.fiPekka Plathan, pekka.plathan@mintc.fi

Kuvia:https://ilmatieteenlaitos.studio.crasman.fi/bank/julkinen

Taustaa:WMO:n yleiskokous kokoontuu joka neljäs vuosi päättämään seuraavan nelivuotiskauden ohjelmista ja budjetista. Yleiskokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet sekä WMO:n pääsihteerin. Yleiskokouksessa on mukana kaikki WMO:n jäsenmaat. Hallintoneuvostossa on 37 jäsentä ja se vastaa ohjelmien koordinoinnista ja toimeenpanosta sekä ohjaa budjetin käyttöä.