Tiedote 15.6.2022

Liikenteen turvallisuutta kehitetään 5G-verkon avulla – kenttätestit Sodankylässä tuottivat lupaavia tuloksia

Liikenneturvallisuuteen tähtäävässä projektissa otettiin merkittävä askel, kun palveluita testattiin Sodankylässä oikeilla ajoneuvoilla. Tavoitteena on ehkäistä liikenneonnettomuuksia toimittamalla ajoneuvoille ajantasaisia tietoja olosuhteista 5G-verkossa. Myös autot itse keräävät ja välittävät tietoa.
Unikien, VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen autot suorittavat esteen (jalankulkijaa mallintava nukke) väistöä Sodankylän testiradalla, Vaisalan tiesääaseman välittömässä läheisyydessä. Kuva: Aleksi Rimali, Ilmatieteen laitos.

Kansainvälisen Celtic-Next 5G-Safe-Plus -projektin kenttätestit suoritettiin Ilmatieteen laitoksen tiesääpalveluiden ja älyliikenteen testiradalla Sodankylässä kesäkuun toisella viikolla.

”Testien tulokset ovat erittäin rohkaisevia. Kaikki tähän ensimmäiseen yhteiseen kokeiluun suunnitellut skenaariot saatiin testattua partnereiden kanssa onnistuneesti”, kertoo tohtori Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitokselta.

Projektissa kehitetään palveluympäristö, jossa ajoneuvojen keräämät havainnot säästä ja liikenteestä pystytään hyödyntämään erilaisissa ajoneuvoille suunnatuissa palveluissa. Apuna käytetään ajoneuvojen omaa teknologiaa, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi vallitsevista keliolosuhteista ja liikenteessä tapahtuneista onnettomuuksista.

Testien tulosten pohjalta palveluiden tarkkuutta, luotettavuutta ja reaktionopeutta parannetaan entisestään. Seuraava yhteinen testi sekä saavutettujen tulosten demonstraatio järjestetään joulukuussa 2022 samalla testiradalla Sodankylässä. Silloin kolmivuotisen työn tulokset päästään kokonaisuudessaan näkemään käytännössä.

Testeissä palveluita koetellaan oikeilla ajoneuvoilla ja laitteistoilla

Testiradalla testattiin kolmea erilaista 5G-verkon käyttötapausta todellisilla ajoneuvoilla ja laitteistoilla.

Ensimmäinen käyttötapaus kattaa tiesääpalveluiden ja tienpitäjän palveluiden reaaliaikaisen välittämisen suoraan ajoneuvoihin silloin kun niitä kriittisimmin tarvitaan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi syksyisin tyypillinen mustan jään muodostuminen tai tien sekä esimerkiksi bussipysäkkien kunnon automaattinen tarkastelu ja huoltotarpeiden määrittely.

Toinen tapaus sisältää useiden rinnakkaisten viestintäjärjestelmien yhtäaikaista käyttöä kriittisissä tilanteissa. Testeissä tätä simuloitiin asettamalla tielle liikennettä häiritsevä este, joka aiheuttaa vaaratilanteen. Este havaittiin Unikien autonomiseen ajoneuvoon integroidulla LiDAR-tutkalaitteistolla. Liikkuvan ajoneuvon tuottama varoitus välitettiin samanaikaisesti 5G-, ITS-G5- ja satelliittikommunikaation avulla alueella liikkuville VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen ajoneuvoille, jotka sitten joko väistivät esteen tai välttivät sen kokonaan ajoreittiä vaihtamalla.

Kolmas tapaus keskittyy autonomisen ajamisen räätälöityihin tieturvallisuuspalveluihin. Testeissä tarkasteltiin, kuinka tietoa saadaan siirrettyä ajoneuvoihin äärimmäisen lyhyellä viiveellä 5G-yhteyden avulla. Jalankulkijaa mallintava nukke havaittiin vaara-alueella joko kiinteällä laitteistolla, kamera- ja LiDAR-dataan pohjautuvalla tienvarsilaitteistolla tai älypuhelimen paikkavaroituksella.

Vastaanotettujen havaintotietojen perusteella VTT:n autonominen testiajoneuvo reagoi jalankulkijaan joko suorittamalla hallitun väistön tai pysähtymällä jalankulkijan eteen. Autonomisen ajoneuvon päätökseen vaikutti vastaantulevan moottoripyörän kanssa käyty kommunikaatio, jolla ehkäistiin vaarallisia ohitustilanteita.

”Ensimmäisissä kenttätesteissä saatiin toteutettua projektin skenaarioita onnistuneesti. Kommunikaatiojärjestelmien suorituskyvyssä ei kuitenkaan vielä saavutettu aivan kaikkia hankkeessa asetettuja tavoitearvoja. Testiviikon aikana kerättyjä suorituskykytuloksia analysoidaankin nyt tarkemmin, ja niiden perusteella pyritään tekemään parannuksia vielä ennen joulukuun päätapahtumaa. Suunnitelmana on myös toteuttaa projektin neljännen, kyberturvallisuuteen keskittyvän käyttötapauksen testit VTT:n 5G-testiverkossa Oulussa vielä tässä kesän aikana”, kertoo tohtori Tiia Ojanperä VTT:ltä.

Lisätietoja:

Pekka Eloranta, johtava konsultti, Sitowise Oy, p. 040 5050 1818, pekka.eloranta@sitowise.com

TkT Tiia Ojanperä, tiimipäällikkö, projektipäällikkö, VTT, p. 020 722 2077, tiia.ojanpera@vtt.fi

TkT Timo Sukuvaara, vanhempi tutkija, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteen laitos, p. 040 529 4977, timo.sukuvaara@fmi.fi

Vuosina 2019–2023 toteutettava 5G-Safe-Plus-projekti on osa kansainvälistä Eureka Celtic-Next -hanketta. Projektissa on mukana laaja osaajien verkosto niin kotimaisia kuin kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Projektin verkkosivusto

Katso video Sodankylän kenttätesteistä (englanniksi)

5G-SAFE-PLUS5GLiikenneTiesää