Tiedote 5.4.2013

Ilmatieteen laitokselle apuraha Himalajan jäätiköiden tutkimiseen

Apurahalla perustetaan Himalajalle retkikunta, jonka tehtävänä on tutkia ilman aerosolihiukkasia ja niiden vaikutusta jäätikön sulamiseen.
Kuva: Heikki Lihavainen

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Antti-Pekka Hyvärinen on saanut National Geographic Society – Global Exploration Fund Northern Europen 20 000 euron apurahan tutkimukseen Himalajan jäätiköiden sulamisesta. Apurahalla järjestetään tutkimusretkikunta Pindarin jäätikölle, joka sijaitsee noin 4 kilometrin korkeudessa Intian Himalajalla lähellä Nepalin rajaa. Retkikuntaan kuuluu tutkijoita Ilmatieteen laitokselta, Helsingin yliopistosta ja The Energy and Resources -instituutista (TERI, Intia). Retkikunnan tehtävänä on tutkia ilman aerosolihiukkasia ja niiden vaikutusta Pindarin jäätikön sulamiseen.

Mustan hiilen vaikutusta lumi- ja jääpeitteen sulamiseen tutkitaan

Hyvärisen ryhmän tutkimus liittyy hypoteesiin, jonka mukaan aerosolimuodossa esiintyvä musta hiili voi sulattaa lumi- ja jääpeitteisiä alueita. Musta hiili on hiilidioksidin ohella noussut yhdeksi keskeiseksi tekijäksi tutkittaessa ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta.

Musta hiili on epätäydellisen palamisen sivutuote, ja sen lähteitä ovat muun muassa dieselmoottorit, puun pienpoltto ja metsäpalot. Ilmakehään joutuessaan musta hiili lämmittää ympäröivää ilmaa absorboimalla auringon valoa. Laskeuduttuaan maan pinnalle se voi lisäksi tummentaa kirkasta lumi- ja jääpeitettä, mikä edelleen edesauttaa sulamista. Prosessia tutkitaan yleisesti etenkin arktisen lumipeitteen sulamisen yhteydessä, mutta vastaavia suoria mittauksia Himalajan jäätiköiltä ei juuri ole. Ilmatieteen laitos on harjoittanut tutkimustoimintaa Intiassa vuodesta 2005 saakka, johon rahoitettu hanke nivoutuu. Etelä-Aasiassa pienhiukkaset aiheuttavat suuria ilmansaasteongelmia, ja mustan hiilen lähteitä on erityisen paljon.

Jäätiköllä retkikunta suorittaa mittauksia ilmasta ja jäätikkölumesta. Ilmakehämittauksiin kuuluu perusmeteorologisten mittausten lisäksi mm. aerosolihiukkasten ja mustan hiilen pitoisuuden mittaaminen ja auringon säteilyn vaimenemisen mittaaminen. Jäätikön pintamittauksiin kuuluu lumen ja jään fyysisten ominaisuuksien ja heijastuvuuden mittaaminen. Lisäksi jäätikkölumesta otetaan näytteitä mustan hiilen pitoisuuden analysoimista varten.

National Geographic Society – Global Exploration Fund rahoittaa kenttätyötä, jolla on potentiaalista mahdollisuutta uusiin löydöksiin. National Geographic tunnetaan erityisesti aikakauslehdestään ja televisiokanavastaan. Rahoitus on luonteeltaan tukevaa, ja sen tarkoitus on toimia siemenenä alkavalle tutkimukselle. Hyvärisen ryhmän tutkimuksessa National Geographic Society rahoittaa ensimmäisen, ns. pilottiretkikunnan muodostamista Pindarin jäätikölle. Tutkimukseen on haettu rahoitusta myös muun muassa Suomen Akatemialta. Pilottiretkikunnan on tarkoitus lähteä matkalleen keväällä 2014.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitosHankkeen vastuututkija: erikoistutkija Antti Hyvärinen, puh. 029 539 5444, antti.hyvarinen@fmi.fi

Aerosolimittaukset: erikoistutkija Heikki Lihavainen, puh. 029 539 5492, heikki.lihavainen@fmi.fi

Helsingin yliopistoLumen fysiikka: tohtorikoulutettava Onni Järvinen, puh. 050 415 4790, onni.jarvinen@helsinki.fi