Tiedote 23.3.2015

Kansliapäällikkö Harri Pursiainen vuoden 2015 sää-, ilmasto- ja merivaikuttaja

Harri Pursiaiselle myönnettiin tunnustus Ilmatieteen laitoksella Maailman ilmatieteen päivän kunniaksi järjestetyssä juhlaseminaarissa.
Kuva: Emmi Lehikoinen

Ilmatieteen laitos on myöntänyt vuoden 2015 sää-, ilmasto- ja merivaikuttajan tunnustuksen liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle.  "Harri Pursiainen on ollut keskeinen myötävaikuttaja sää-, meri- ja ilmastopalveluidemme sekä niihin liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittymisessä", Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas kertoo valintaperusteista. "Hän on myös omassa toiminnassaan nähnyt tärkeäksi ilmastonmuutoksen torjunnan sekä siihen sopeutumisen välttämättömyyden. Harri Pursiainen on ollut vaikuttamassa mm. siihen, että Euroopan hiilen kiertokulun mittaustoiminnan ICOSin johtorooli saatiin Suomeen."  Petteri Taalas kiittää myös Harri Pursiaisen aktiivista toimintaa tutkimuslaitosuudistuksen toteuttamisessa.

"Olen iloinen ja ylpeä tunnustuksesta näin tärkeässä asiassa. Koen, että olemme yhdessä tehneet toimialan yhteistyössä jotakin oikein. On hienoa saada tämä arvokas tunnustus organisaatiolta, joka on maailman arvostetuimpia ilmatieteen laitoksia.", Harri Pursiainen toteaa.

Harri Pursiainen muistuttaa, että Ilmatieteen laitos on keskeinen turvallisuusviranomainen, jonka palvelut hyödyttävät yhteiskuntaa laajasti. "Säätieto on keskeinen tekijä liikenteessä, sillä olosuhteet Suomessa ovat erityisen vaativat. Liikenne onkin sääpalveluiden suurin asiakas. Moderneja sääpalveluja hyödyntämällä voidaan liikenneturvallisuutta parantaa kustannustehokkaasti."

"Sää, ilmasto ja meri ovat kaikki kansainvälisiä ja niiden tutkimus on välttämätöntä", Pursiainen toteaa ja muistuttaa samalla, että sää-, ilmasto- ja meritutkimuksella on suuri mahdollisuus kehittää palveluita ja vientiä. "Ilmatieteen laitos on tässä erittäin hyvin kartalla. Tulevaisuudessa mahdollisuuksia palvelutoimintaan tarjoutuu esimerkiksi arktisella alueella. Ilmatieteen laitos on aina osannut räätälöidä palvelunsa asiakkaan tarpeisiin. Tämä on tärkeä vahvuus myös tulevaisuudessa, yhteiskunnan digitalisaatiokehityksen myötä."

Harri Pursiainen korostaa  tiedon merkitystä poliittisessa päätöksenteossa. "Viime aikojen talouskehitys ja Suomenkin tutkimuspoliittiset linjaukset vaativat uudenlaista ketteryyttä.  Suurin haaste tiedon tuottajalla on tulla ymmärretyksi. Kun nykyään on muutakin "tietoa" tarjolla, faktat on lisäksi osattava myydä. Tutkimustulos ei vielä riitä, vaan se on osattava myös viestiä".

Ilmatieteen laitos myönsi vuoden sää-, ilmasto- ja merivaikuttajan tunnustuksen ensimmäisen kerran vuonna 2013 eli 175. juhlavuotenaan. Tunnustuksen tarkoituksena on korostaa säävaikutusten, ilmastonmuutoksen ja merten merkitystä yhteiskunnassa ja kunnioittaa näiden teemojen eteen aktiivisesti toimineiden työtä. Ilmastonmuutoksen, lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden ja kasvavan yhteiskunnan sääherkkyyden edessä tarvitaan sekä kansainvälisesti että kansallisesti aktiivisia toimijoita ja eri toimialojen välistä yhteistyötä. 

Lisätiedot:

pääjohtaja Petteri Taalas, petteri.taalas@fmi.fi