Tiedote 18.12.2012

Lämmitystarveluvut vapaasti saatavilla vuoden 2013 alusta alkaen

Rakennusten lämmitysenergian kulutuksen seurantaan ja vertailuun käytettävät lämmitystarveluvut muuttuvat maksuttomiksi.
Kuva: Antonin Halas

Rakennusten lämmitysenergian kulutuksen seurantaan ja vertailuun käytettävät lämmitystarveluvut muuttuvat maksuttomiksi. Lämmitystarvelukuja julkaistaan Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla vuoden 2013 alusta alkaen työ- ja elinkeinoministeriön ja Ilmatieteen laitoksen välisen sopimuksen mukaisesti.

Tammikuussa 2013 julkaistaan vuoden 2012 toteutuneet lämmitystarveluvut 16 vertailupaikkakunnalle kuukausi- ja vuositasolla sekä ilmastollisen vertailukauden 1971–2000 vastaavat tiedot. Tämän jälkeen kuukausittaiset ja vuosittaiset lämmitystarveluvut vertailupaikkakunnille tulevat olemaan saatavilla ensimmäisenä arkipäivänä aina kunkin kuukauden ja vuoden päätyttyä.

Tiedot julkaistaan sähköisesti Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla osoitteessa: http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut

Tiedot julkaistaan myös Ilmatieteen laitoksen ruotsin ja englanninkielisillä verkkosivuilla.

Ilmastollinen vertailukausi vaihtuu kesällä 2013

Kesäkuussa 2013 myös lämmitystarveluvuissa siirrytään ilmastolliseen vertailukauteen 1981–2010. Uusi vertailukausi kuvaa nykyistä ilmastoa paremmin kuin vertailukausi 1971–2000. Samassa yhteydessä päivitetään normituksessa käytettävät kuntakohtaiset kertoimet k1 ja k2 vuoden 2013 alun kuntajaon mukaiseksi. Vertailupaikkakunnat säilyvät ainakin pääosin entisinä.

Tavoitteena on, että lämmitysenergian kulutuksen normeerauksessa siirrytään käyttämään uutta vertailukautta vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 alussa toimijoilla tulisi olla käytössään uudella vertailukaudella sekä siihen liittyvillä kertoimilla lasketut normitetut kulutukset. On myös suositeltavaa päivittää kulutusseurannan vertailutiedot muutamia vuosia taaksepäin, esimerkiksi vuoteen 2008 asti.

Mikä on lämmitystarveluku?

Paukkupakkaset ja toisaalta leudot talvet aiheuttavat rakennusten lämmitystarpeeseen suuriakin vaihteluja. Lämmitysenergiankulutuksen normeeraus lämmitystarvelukujen avulla mahdollistaa rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen vertailun ja kulutusmuutosten seurannan eri vuosina. Myös eri puolella Suomea olevien rakennusten lämmönkulutusta voi verrata keskenään, jos ne laskennallisesti normeerataan esimerkiksi Jyväskylään. Kulutusvertailu on tärkeä osa rakennuksen energiankulutuksen seurantaa ja se on lähtökohta energiankäytön tehostamiseen.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos/Ilmastokeskus: Erikoissuunnittelija Pentti Pirinen, puh. 029 539 2541, pentti.pirinen@fmi.fi

Motiva Oy, Johtava asiantuntija Pertti Koski, puh. 0424 281 217, pertti.koski@motiva.fi

Lisätietoa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla:http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut

Lisätietoa lämmitysenergiankulutuksen normituksesta Motivan verkkosivuilla: http://www.motiva.fi/kulutuksennormitus